Från FolkWiki

Platser: Västmanland

Västmanland är ett län med många namnkunniga musiker, bl.a Gustav Strutz, Futteri-Petter och Robert Landin, Klockare

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Platser/V%c3%a4stmanland
Sidan senast ändrad 2009-07-22 14:57