Från FolkWiki

Profiles: KonradSkeriEkblad

Multimusiker.

Fick kännedom om FolkWiki när jag gick kursen Knavertorka på Eric Sahlström-institutet sommaren 2015. Kommer att bidra med det jag lär mig, både så att jag har själv i framtiden, men även så att andra får glädje av musiken.

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Profiles/KonradSkeriEkblad
Sidan senast ändrad 2015-07-24 00:56