Från FolkWiki

Tonarter: Bm

B-moll (kallas även H-moll)

Ingår i kategorin

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Tonarter/Bm
Sidan senast ändrad 2009-03-21 00:15