Från FolkWiki

Tonarter: D-lydisk

Ingår i kategorin

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Tonarter/Dlyd
Sidan senast ändrad 2009-03-21 00:15