Från FolkWiki

Tonarter: Dm

Denna sida avser "ren" D-moll (aeolisk moll).

Se även andra molltonarter, såsom D-dorisk.

Ingår i kategorin

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Tonarter/Dm
Sidan senast ändrad 2011-12-08 08:21