Från FolkWiki

Musik: Gånglåt efter Ewert Åhs

LandskapDalarna
LåttypGånglåt
TonartDm
Källaefter Ewert Åhs
Abc-uppteckningNils L, upptecknat efter Frifots inspelning
Skivor - Flyt, spår 12
Anteckningaräven kallad Karlfelts Gånglåt
Det långa A:et i sista takten med 3/4 spelas av Frifot så långt första gången. Andra gången förkortas det och takten får bara två taktslag. Litet knepigt med alla taktförändringar, så någon får gärna dubbelkolla uppteckningen.
Spelbar på säckpipa i Am med viss modifikation
Gnglt efter Ewert hs
Hämtad från http://www.folkwiki.se/Musik/1283
Sidan senast ändrad 2019-07-17 22:54