Från FolkWiki

Personer: August Fredin

Olof Niklas August Fredin (1853-1946), från socknen Burs på södra , är mest känd som låtinsamlare. Hans uppteckningar finns utgivna i storverket . Många av uppteckningarna är efter hans föräldrar, "Florsen" och Elisabet Olofsdotter.

Fredin spelade även själv fiol, och flera inspelningar med honom finns på Svenskt visarkiv.

<i>Gotlandstoner</i> finns att tillgå här: http://www.gotlandstoner.se/web/

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Personer/AugustFredin
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:54