Från FolkWiki

Personer: Florsen

"Florsen" hette egentligen Nils Mårtensson Fredin och föddes 1823 i Burs på Gotland. Han var den tidens storspelman på Gotland och många av hans låtar finns nedtecknade av hans son, August Fredin i dennes storverk Gotlandstoner, utgiven 1909-1932. Där finns även en artikel om Florsen.

Ingår i kategorin

Hämtad från http://www.folkwiki.se/Personer/Florsen
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:54