Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Hur skilja på två spelmän med samma namn?

Hur skiljer wikin på två eller flera spelmän med samma namn? Är O-fältet knutet till spelmannen? /Björn

En spelman motsvaras ju av en sida på wikin, och sidor identifieras med sitt namn. Därför kan man inte ha två sidor som heter NilsNilsson. Finns det två Nils Nilsson måste man därför skilja på sidorna på något sätt. På Wikipedia är konventionen att man använder förgreningssidor, som den här. Man skulle på motsvarande sätt kunna tänka sig Nils Nilsson (1816-1874) eller Nils Nilsson (Sveg) eller nåt sånt.

Wikin skapar automatiskt kategorilänkar i vissa av abc-fälten, genom att helt enkelt omge dem med klamrar: S:Nils Nilsson blir [[!Nils Nilsson]], vilket i sin tur blir en länk till Kategori/NilsNilsson. Vi har i koden lagt till en del vanligt förekommande fall, t ex översätts S:efter Nils Nilsson till efter [[!Nils Nilsson]]. Men i övrigt är det inte någon speciellt intelligent algoritm.

Man hade kunnat tänka sig att wikin automatiskt länkade till Nils Nilsson (Sveg) utifrån informationen O:Sveg och S:Nils Nilsson. Men jag tycker nog att det vore lite kortsiktigt. Grundproblemet finns ändå kvar (det kan ju finnas två spelmän med samma namn från samma ort, t ex).

Den enklaste (och i mitt tycke bästa) lösningen är att göra som på Wikipedia. Vill man inte visa hela sidnamnet i länken kan man alltid länka manuellt: S:[[!Nils Nilsson (Sveg)|Nils Nilsson]].

/Erik

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:29