Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

FolkWiki-taggar

På FolkWiki kan låtar taggas för att peka på på olika egenskaper och problem.

Tagga låtars egenskaper

Förutom informationen i låtarnas Abc-informationsfalt använder FolkWiki taggar för att peka på speciella egenskaper hos låtar. T.ex. finns låtar taggade som "har andrastämma" i listan "Låtar med andrastämma" i vänstermenyn.

Andrastämma

Har låten en andrastämma inlagd, klistra in följande rad längst ner på sidan:

Ingår i kategorin [[!andrastämma]]

Ackord

Låtar som har inlagda ackord taggas med följande rad:

Ingår i kategorin [[!ackord]]

Tagga låtar för att peka på problem

Låtar som har dessa taggar dyker upp på sidan Låtar att fixa till.

Behöver översyn

För att tagga en låt som du tycker behöver översyn klistrar du in följande rad någonstans i sidan:

Denna låt [[Kategori/BehöverÖversyn|behöver översyn]]

Dubletter

Upptäcker du att samma låt finns inlagd flera gånger taggar du den ena som dublett, och lägger in en länk till den andra. Klistrar du in följande rad någonstans i sidan:

Denna låt är en dublett [[Kategori/Dublett|dublett]] till [[Musik/XXXX]]

Där "Musik/XXXX" är dublettens sidnamn (t.ex. Musik/96 eller Musik/Gärdebylåten)

Lite information

Om du tycker att en låt har för lite information, om de saknar information om ursprung, låttyp eller liknande, så kan du klistra in följande rad någonstans i sidan:

Denna låt har [[Kategori/LiteInformation|lite information]]

Ovanligt taktartsval

Om du tycker att en låt har ett ovanligt taktartsval så kan du använda följande rad. T.ex. ojämna polskor som noterats 9/8 eller 9/16 som (även) bör stå i 3/4.

Denna låt har ett [[Kategori/OvanligtTaktartsval|ovanligt taktartsval]]

Automatiskt genererade låtar

Ofta blir automatisk konvertering till abc inte optimal, märkliga saker kan inträffa. T ex kan enharmoniska förväxlingar (t ex ciss/dess) bli fel, eller tonlängderna bli konstiga. Om du tror att detta kan ha skett använder du denna rad:

Denna låt kan vara [[Kategori/Genererad|automatiskt genererad]]
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:31