Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Kyrkotonarter

I folkmusik är det vanligt att antalet förtecken inte svarar mot standardskalan för dur eller moll. Det är t ex. vanligt att en låt i A-moll spelas i en skala med Fiss istället för F. Om man anger tonarten K:G får man då rätt antal förtecken, men samtidigt blir tonartsangivelsen felaktig. I detta fall bör man istället ange att det handlar om en så kallad dorisk skala med K:ADor.

Exempel med skalorna Am repektive ADor:

 K:Am
 K:ADor

Det finns 6 st av dessa så kallade kyrkotonarter:

  • jonisk ("vanlig dur")
  • dorisk (moll med höjd sext)
  • frygisk (moll med sänkt sekund)
  • lydisk (dur med överstigande kvart)
  • mixolydisk (dur med sänkt septima)
  • aeolisk ("vanlig moll", "ren moll")

Ibland räknar man även med en sjunde kyrkotonart, den lokriska (moll med sänkt sekund och förminskad kvint).

I abc anger man någon av dessa tonarter genom ett suffix, t ex K:GDor för G-dorisk, K:AMix för A-mixolydisk osv. Obs att det är de engelska namnen som gäller, varför frygisk anges med Phr (från "phrygian").

K:G kan sägas vara ett enklare sätt att skriva K:GIon, liksom K:Dm är detsamma som K:DAeo.

Den fullständiga referensen finns i Abc-standarden. Läs även mer på Wikipedia om kyrkotonarter.

Också en tabell med alla kyrkotonarter, med de anglosaxiska namnen:

FörteckenDur/JoniskMoll/AeoliskMixolydiskDoriskFrygiskLydiskLokrisk
7 #:C#A#mG#MixD#DorE#PhrF#LydB#Loc
6 #:F#D#mC#MixG#DorA#PhrBLydE#Loc
5 #:BG#mF#MixC#DorD#PhrELydA#Loc
4 #:EC#mBMixF#DorG#PhrALydD#Loc
3 #:AF#mEMixBDorC#PhrDLydG#Loc
2 #:DBmAMixEDorF#PhrGLydC#Loc
1 #:GEmDMixADorBPhrCLydF#Loc
0:CAmGMixDDorEPhrFLydBLoc
1 b:FDmCMixGDorAPhrBbLydELoc
2 b:BbGmFMixCDorDPhrEbLydALoc
3 b:EbCmBbMixFDorGPhrAbLydDLoc
4 b:AbFmEbMixBbDorCPhrDbLydGLoc
5 b:DbBbmAbMixEbDorFPhrGbLydCLoc
6 b:GbEbmDbMixAbDorBbPhrCbLydFLoc
7 b:CbAbmGbMixDbDorEbPhrFbLydBbLoc
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2015-02-19 23:43