Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Göinge Musickanter

Det mesta på denna sida kommer från gruppens ordinarie hemsida.

Gruppen bildades 1988 av musikanter från Östra Göinge och Hässleholmstrakten i Skåne och spelar folkmusik främst från Göinge men även från övriga Skåne och andra delar av landet. Instrumenten är nyckelharpa, fiol, dragspel, blockflöjt, mandolinbanjo, gitarr, klarinett och bas. Det händer även att träskofiolen, Göinges eget instrument plockas fram.

Stavningen "musickanter" är helt avsiktlig och minner om den tid innan det fanns stavningsregler och man kunde skriva lite som man ville. På gruppens hemsida kan man läsa att bl.a. Musickanten Sven Åkesson (Jularpa-Sven) använde sig av just denna.


Låtar att välja på 2008

1. Göingegillets gånglåt
2. Allans schottis
3. Farmors vals
4 Polkett från Loshult
5. Ost å brö
6. Kadrilj från Örkened
7. Båtsman Däck
8. Hambo på logen
9. Schottis efter Bror Jeppsson
10. Johan på Snippen
11. Isblommor
12. Farfars Göingapolka
13. Hambo efter Bror Dahlgren
14. Opp å ud å au
15. Sudersnoa
16. Jesse James Polka
17. Polska från Lönsboda
18. Plog Anders Schottis
19. Björklinge gånglåt
20. Kerstin Anderssons vals
21. Flickorna Svensson
22. Iste Kornbodsmarsch
23. Brönnestadvalsen
24. Elofa-biten
25. Fredriks gånglåt
26. Mazurka från Glimåkra
27. Sotare Kjällman
28. Helsingborgspolka
29. Äppelbo
30. Tobo-gubben
31. Bränn-Pers vals
32. Luffarschottis
33. Pingstliljor
34. Lönsbodaschottis
35. Höjby kyrkogårdslåt
36. Snapphanevalsen
37. Nabba-Svennens polka
38. Brädegårdsvalsen
39. Tillgrens mazurka
40. Saw Mylle Haugens vals
41. Brolin-polka
42. Smens mazurka
43. Polka efter Hallonlöv
44. Festmarsch
45. Rönnåkra gånglåt
46. Älgabrölet
47. Smens mazurka
48. Gånglåt från Skärsjödal
49. Gånglåt från Barsebäck
50. Dan efter annandan
51. Andakten
52. Ödegårdspolska
63. Skänklåt från Hälsingland
64. Brudmarsch från Jämtland
65. Min lilla jänta
66. Typiska polskan
67. Brudmarsch från Röke
68. Sol över Örkened
69. Fars mazurka
70. Vendelspolska


Litta andra bidar


Göinge Musickanter. Historik.

Då:

I nordöstra Skåne fanns under 1940-talet ett tiotal folkdanslag: Hässleholm, Sösdala, Vinslöv, Kristianstad, Degeberga, Farstorp, Vittsjö, Glimåkra och Broby. Efter hand växte det fram ett behov av ökad samverkan vid olika framträdanden. 1949 bildades därför Nordöstra Skånes Folkdanskrets, som förutom nämnda lag, även innefattade folkdanslag från Perstorp, Klippan och Hörby. För musiken svarade lokala spelmän, de flesta fiolspelare, men även dragspel förekom.

Folkdanslagens samövningar gjorde att även spelmännen kom tillsammans för att spela. De ville emellertid inte spela enbart folkdansmusik utan även vanlig spelmansmusik. Så bildades i början av 1950-talet spelmansgruppen "Göingespelmännen". Initiativtagare var Evert Lindström i Vinslöv. Övriga spelmän var bland andra Bror Bengtsson och Nils Pålsson, Vittsjö, Bertil Olsson, Farstorp, Stig Nilsson och Karl Tillgren, Kristianstad, Axel Svensson, Broby, Krister Persson, Tjörnarp och Einar Nilsson från Hässleholm. Göingespelmännen träffades sporadiskt till övningar i Hässleholm, ibland under ledning av krafter utifrån såsom Reinhold Andersson, Klappe och Carl-Eric Berndt från Lund. Under 1960 och 70-talen avtog emellertid aktiviteten med spelmansmusik till förmån för folkdansmusiken. Vid den här tiden kom musikanterna att kallas för "Nordöstra kretsens "Spelmanslag". Så i böran av 1980-talet väcktes på nytt intresset för spelmansmusik. Detta resulterade så småningom i att "Nordöstra Kretsens Spelmanslag" aktivt börade arbeta för att ta fastare former för verksamheten.

Den 17 maj 1987 tillsattes en interimstyrelse med Per Friberg, Nösdala, som ordförande och Gunnar Kihlström, Broby, som kassör och spelledare samt Eva-Lena Bayer, Hanaskog, som sekreterare. Vid ett möte senare samma år utsågs en grupp bestående av ovan nämnda ledamöter samt Åke Holmqvist, Hästveda, att utarbeta förslag till stadgar. Föreningens målsättning skulle bland annat vara att spela musik speciellt från GÖinge.Vid årsmötet den 9 mars 1988 beslöts att föreningens namn skall vara "Göinge Musickanter". Stadgar antogs, där det bland annat sägs att föreningens ändamål är att främja svensk folkmusik, speciellt från Skåne och Göingebygden. Göinge Musickanters förste ordförande blev Gunnar Kihlström.

Nu:

Sedan 1988 har tyngdpunkten förskjutits från folkdansmusik till spelmansmusik och då särskilt Göingemusik från i första hand 1700- och 1800-talen. Under senare tid har forskning av medlemmarna bedrivits i syfte att få veta mera om Göinges gamla musik och dess utövare. Härvid har allmänheten visat sig vara en kunskapsbank av stort värde, vilket föreningen skattar högt. Även Folklivsarkivet i Lund och Christer Lundh, Hjärnarp, har bidragit med mycken värdefull information.

(Källa: "Göinge Musickanter. Det spelar en göing", 2002, ISBN 91-631-3024-6)Låtar i kategorin Göinge Musickanter

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2022-12-07 22:11