Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Låtar att fixa till

Kategori.Åtgärdas Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2016-04-27 00:53 av 151.177.62.155 - Tycks ha upptäckt hur man gör låttypssida
Borttagna rader 36-38

Listan "Låttyper"

Åtminstone hyfs(-ar?) och springlekar saknas.

2016-04-27 00:46 av 151.177.62.155 - Ursäkta om fel sida. Fann bara den här och tyckte bäst skriva ifall det inte står någon annanst
Tillförda rader 37-39

Listan "Låttyper"

Åtminstone hyfs(-ar?) och springlekar saknas.

2011-04-28 20:30 av 109.74.0.212 -
2009-02-06 23:40 av Erik Ronström -
Borttagna rader 36-42

Låtar som tagits bort och vars nummer nu kan återanvändas

(:pagelist fmt=#tunelist group=Musik name=-Mall link=Kategori.Ledig list=normal order=title :)

(Denna kategori är överflödig - ta hellre bort låtarna helt, så kommer deras nummer automatiskt att återanvändas!)

Det var jag som lade till kategorin. Ta gärna bort den (och referensen på den här sidan) om den är överflödig. Jag kände inte till att det var möjligt att ta bort låtar. Kan man radera sidor utan att ha ett server-konto? /Nils

2009-02-06 19:53 av Nils L -
Tillförda rader 5-10

Behöver översyn

Följande låtar är märkta som behöver översyn. Det kan röra sig om misstänkta fel (som inte faller under rubrikerna nedan) eller frågor.

(:pagelist fmt=#tunelistpv group=Musik name=-Mall link=Kategori.BehöverÖversyn list=normal order=title :)

2009-01-11 09:34 av Nils L -
Tillförda rader 36-37

Det var jag som lade till kategorin. Ta gärna bort den (och referensen på den här sidan) om den är överflödig. Jag kände inte till att det var möjligt att ta bort låtar. Kan man radera sidor utan att ha ett server-konto? /Nils

2008-12-22 14:41 av Erik Ronström -
Ändrad rad 28 från

Ofta blir automatisk konvertering till abc inte optimal, och då kan märkliga saker inträffa. T ex kan enharmoniska förväxlingar (t ex ciss kontra dess) bli fel, eller tonlängderna bli konstiga.

till:

Ofta blir automatisk konvertering till abc inte optimal, märkliga saker kan inträffa. T ex kan enharmoniska förväxlingar (t ex ciss/dess) bli fel, eller tonlängderna bli konstiga.

2008-12-22 13:34 av Erik Ronström -
Ändrade rader 26-28 från

Låtar där ortografin blivit märklig

Sådant händer ibland när datorns "översättning" från andra fomat inte blir fullt läsbar. T. ex. en massa dess eller aiss i d-moll...

till:

Automatiskt genererade låtar

Ofta blir automatisk konvertering till abc inte optimal, och då kan märkliga saker inträffa. T ex kan enharmoniska förväxlingar (t ex ciss kontra dess) bli fel, eller tonlängderna bli konstiga.

2008-12-22 13:28 av Erik Ronström -
Ändrad rad 32 från

Låtar som tagits bort och vars nummer nu kan återanvändas

till:

Låtar som tagits bort och vars nummer nu kan återanvändas

Tillförda rader 34-35

(Denna kategori är överflödig - ta hellre bort låtarna helt, så kommer deras nummer automatiskt att återanvändas!)

2008-12-22 13:23 av Erik Ronström -
Ändrade rader 10-11 från

(:pagelist fmt=#tunelist group=Musik name=-Mall link=Kategori.Dublett list=normal order=title :)

till:

(:pagelist fmt=#tunelistpv group=Musik name=-Mall link=Kategori.Dublett list=normal order=title :)

Ändrade rader 16-17 från

(:pagelist fmt=#tunelist group=Musik name=-Mall link=Kategori.LiteInformation list=normal order=title :)

till:

(:pagelist fmt=#tunelistpv group=Musik name=-Mall link=Kategori.LiteInformation list=normal order=title :)

Ändrade rader 24-25 från

(:pagelist fmt=#tunelist group=Musik name=-Mall link=Kategori.OvanligtTaktartsval list=normal order=title :)

till:

(:pagelist fmt=#tunelistpv group=Musik name=-Mall link=Kategori.OvanligtTaktartsval list=normal order=title :)

Ändrad rad 30 från

Gazaremsan

till:

(:pagelist fmt=#tunelistpv group=Musik name=-Mall link=Kategori.Genererad list=normal order=title :)

2008-12-17 15:58 av Nils L -
Ändrade rader 32-33 från
till:

Låtar som tagits bort och vars nummer nu kan återanvändas

(:pagelist fmt=#tunelist group=Musik name=-Mall link=Kategori.Ledig list=normal order=title :)

2008-11-12 16:13 av kantorandersson - Ett förslag på ny fix-kategori
Tillförd rad 23
Tillförda rader 25-32

Låtar där ortografin blivit märklig

Sådant händer ibland när datorns "översättning" från andra fomat inte blir fullt läsbar. T. ex. en massa dess eller aiss i d-moll...

Gazaremsan

2008-10-07 10:22 av Jon Magnusson -
Tillförd rad 21

Jag föredrar 3/4 och skriva ojämna polskor med trioler men det kanske bara är tycke och smak. Har aldrig sett sådana låtar noteras i 9/8. En idé kan vara att skriva om till 3/4 men behålla båda uppteckningarna på sidan. Kul att du lagt upp så mycket låtar!/Jon

2008-10-01 23:05 av 90.230.220.95 -
Tillförd rad 20

Skulle du vilja ge ett exempel i någon av låtarna nedan? Jag provade att ändra Forshyttan, men den blev inte lättare att läsa. /Håkan

2008-10-01 21:46 av Erik Ronström -
Ändrad rad 19 från

Noteras lämpligen om från t.ex. 9/8 till 3/4

till:

Noteras lämpligen om från t.ex. 9/8 till 3/4. Vill man absolut notera i 9-takt är 9/16 ett bättre alternativ än 9/8, eftersom balkningen då blir bättre.

2008-09-30 14:08 av Jon Magnusson -
Tillförda rader 17-21

Låtar med ett ovanligt taktartsval

Noteras lämpligen om från t.ex. 9/8 till 3/4

(:pagelist fmt=#tunelist group=Musik name=-Mall link=Kategori.OvanligtTaktartsval list=normal order=title :)

2008-09-27 20:34 av Erik Ronström -
Ändrade rader 8-10 från

Följande låtar är märkta som dubletter. Är versionerna olika bör kanske sidorna slås ihop, är de helt identiska kanske en av sidorna kan tas bort helt.

(:pagelist fmt=#tunelist group=Musik name=-Mall link=Kategori.Dublett list=normal order=title :)

till:

Följande låtar är märkta som dubletter. Är versionerna olika bör kanske sidorna slås ihop, är de helt identiska kanske en av sidorna kan tas bort helt.

(:pagelist fmt=#tunelist group=Musik name=-Mall link=Kategori.Dublett list=normal order=title :)

Låtar med lite information

Dessa låtar är märkta med att de har lite information, de kan sakna information om ursprung, låttyp eller liknande.

(:pagelist fmt=#tunelist group=Musik name=-Mall link=Kategori.LiteInformation list=normal order=title :)

2008-09-27 13:28 av Erik Ronström -
Tillförda rader 7-8

Följande låtar är märkta som dubletter. Är versionerna olika bör kanske sidorna slås ihop, är de helt identiska kanske en av sidorna kan tas bort helt.

2008-09-27 13:27 av Erik Ronström -
Tillförd rad 10

(:nogroupfooter:)

2008-09-27 13:26 av Erik Ronström -
Tillförda rader 1-9

(:title Låtar att fixa till:) Här är listor på låtar som är märkta att de på något sätt behöver åtgärdas.

Om du har tid, gå gärna in här nån gång och se om du kan göra något! Glöm inte att avföra en låt från listan om du åtgärdat problemet!

Dubletter

(:pagelist fmt=#tunelist group=Musik name=-Mall link=Kategori.Dublett list=normal order=title :)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2016-04-27 00:53