Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Abc-skalor

Meta.Abc-skalor Historik

Visa mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2011-04-28 20:31 av 109.74.0.212 -
2008-01-30 03:06 av Erik Ronström - Flyttade sidan till Kyrkotonarter
Ändrade rader 1-22 från

En låts tonart anges med K-fältet, t ex. K:Am. I folkmusik är det emellertid vanligt att antalet förtecken inte svarar mot standardskalan för dur eller moll. Det är t ex. vanligt att en låt i A-moll spelas i en skala med Fiss istället för F. Om man anger tonarten K:G får man då rätt antal förtecken, men samtidigt blir tonartsangivelsen felaktig. I detta fall bör man istället ange att det handlar om en så kallad dorisk skala med K:ADor.

Exempel med skalorna Am repektive ADor:

 K:Am

(:music:) X:1 K:Am M:none L:1/4 ABcde^fga| (:musicend:)

 K:ADor

(:music:) X:1 K:ADor M:none L:1/4 ABcdefga| (:musicend:)

till:

(:redirect Kyrkotonarter:)

2007-12-15 13:29 av Nils Liberg -
Tillförda rader 1-22

En låts tonart anges med K-fältet, t ex. K:Am. I folkmusik är det emellertid vanligt att antalet förtecken inte svarar mot standardskalan för dur eller moll. Det är t ex. vanligt att en låt i A-moll spelas i en skala med Fiss istället för F. Om man anger tonarten K:G får man då rätt antal förtecken, men samtidigt blir tonartsangivelsen felaktig. I detta fall bör man istället ange att det handlar om en så kallad dorisk skala med K:ADor.

Exempel med skalorna Am repektive ADor:

 K:Am

(:music:) X:1 K:Am M:none L:1/4 ABcde^fga| (:musicend:)

 K:ADor

(:music:) X:1 K:ADor M:none L:1/4 ABcdefga| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:31