Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Rättigheter

Traditionellt material (dvs där upphovsmannen är okänd), eller material där upphovsmannen är död sedan 70 år, är inte skyddat och är därför OK att ladda upp. OBS att andrastämmor ofta är nyskrivna och därmed skyddade!

Diskussioner har uppstått om huruvida man får lov att publicera/ladda upp noter på sin egen musik. Så här skriver STIM (i e-post till Erik Ronström 5 okt 2007):

Noter och tryckta texter är tryckrättigheter och administreras inte av Stim. Stim handhar endast utföranden och överföranden samt mekaniseringar av musik och text i ljudande form.

Tryckrättigheter till ett verk administreras vanligen av musikförlagen eller av upphovsmannen direkt. I ditt fall är det därför sannolikt du själv som avgör hur var och när tryckta exemplar av din musik får publiceras.

Det verkar alltså vara lugnt att lägga upp abc/noter på sina egna låtar/andrastämmor!

Inspelningar är i regel alltid skyddade, både vad gäller materialet och själva inspelningen. Av detta skäl tillåts inte uppladdningar av inspelad musik på FolkWikin.

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:31