Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Polska från Fryksdalen

Musik.1010 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de ser ut vid visning)

2020-12-20 15:57 av Nils L - Fixade brutna fmk-länkar
Ändrade rader 8-9 från
B:Jämför [[http://www.smus.se/earkiv/fmk/browselarge.php?lang=sw&katalogid=Sm+18&bildnr=00070|SMUS - katalog Sm18 bild 70]]
B:Jämför [[http://www.smus.se/earkiv/fmk/browselarge.php?lang=sw&katalogid=MMD+65&bildnr=00009|SMUS - katalog MMD65 bild 9]] (nere t.v.)
till:
B:Jämför [[https://katalog.visarkiv.se/lib/views/fmk/ShowRecord.aspx?id=1424477|FMK - katalog Sm18 bild 70]]
B:Jämför [[https://katalog.visarkiv.se/lib/views/fmk/ShowRecord.aspx?id=1434798|FMK - katalog MMD65 bild 9]] (nere t.v.)
2014-01-14 15:40 av Nils L - Lade till länk till uppteckning
Tillförd rad 10
B:[[http://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=374|Alfred Anderssons notbok]] (pdf) nr 159 sid 135
2012-10-21 21:06 av Nils L - Lade till EÖ-hänvisning
Tillförd rad 30
N:Jämför EÖ, nr 344.
2012-10-06 17:09 av Nils L - Lade till smus-referens
Tillförd rad 9
B:Jämför [[http://www.smus.se/earkiv/fmk/browselarge.php?lang=sw&katalogid=MMD+65&bildnr=00009|SMUS - katalog MMD65 bild 9]] (nere t.v.)
2012-09-25 22:30 av Nils L - Lade till referens
Tillförd rad 30
N:Se även [[Musik/1153|+]]
2012-09-24 21:32 av Nils L - Lade till smus-referens
Tillförd rad 8
B:Jämför [[http://www.smus.se/earkiv/fmk/browselarge.php?lang=sw&katalogid=Sm+18&bildnr=00070|SMUS - katalog Sm18 bild 70]]
2012-08-30 19:42 av Nils L - Lade till en annan variant
Borttagen rad 15
Tillförda rader 20-39
En annan variant:

(:music:)
X:47
T:Polska
T:ur 75 polskor från Uppland och Södermanland (nr 47)
B:75 polskor från Uppland och Södermanland, nr 47
N:[[http://www.stefanlinden.se/S/L/Bagge%2075%20p%20fr%20Up%20o%20So.pdf|Notboken som pdf]]
M:3/4
R:Polska
O:Uppland / Södermanland
Z:Nils L
%C?
M:3/4
L:1/8
K:C
!f!G | (c>B c).G .E.G | c(c/B/ c)(c/G/ .E).G | c>c d>d e>e | f>f (g2-g) ::
z | {/g}f(e/f/ .a).B .d!>!f- | f(^d/e/ g).G .c!>!e- | e(^c/d/ f).A .B.d | c{/d}(B/c/ c)(e a)g- |
g/(f/e/f/ a).B .d!>!f- | f/(e/^d/e/ g).G .c!>!e- | e/(d/^c/d/ f).A .B.d | (d2 {ed}c2) .c' :|
(:musicend:)
2011-11-22 21:05 av Nils L - Lade till referens till annan notuppteckning
Tillförd rad 7
B:Jämför [[http://www.sls.fi/faksimil.php?id=16&page=314|nr 693a]] i [[Notböcker/Äldre dansmelodier]] från [[Platser/Finland]].
2011-04-28 20:31 av 109.74.0.212 -
2009-02-04 10:45 av Klas Krantz -
Ändrad rad 6 från
N:jmf. "Nu är det jul igen!"
till:
N:jämför "Nu är det jul igen!"
2009-02-04 10:40 av Klas Krantz -
Ändrad rad 6 från
N:Låten är mycket lik "Nu är det jul igen"
till:
N:jmf. "Nu är det jul igen!"
2009-02-04 10:40 av Klas Krantz -
Ändrad rad 6 från
H:Låten är mycket lik "Nu är det jul igen"
till:
N:Låten är mycket lik "Nu är det jul igen"
2009-02-04 07:18 av Klas Krantz -
Ändrad rad 12 från
K:G
till:
K:D
Borttagen rad 19
%green% Ska den verkligen gå i G-dur?
2009-02-03 22:59 av Nils L -
Tillförda rader 19-20

%green% Ska den verkligen gå i G-dur?
2009-02-03 11:53 av Klas Krantz -
Ändrad rad 11 från
M:4/4
till:
M:3/4
2009-02-03 11:52 av Klas Krantz -
Ändrad rad 6 från
till:
H:Låten är mycket lik "Nu är det jul igen"
2009-02-03 11:51 av Klas Krantz -
Tillförda rader 17-18

Denna låt har lite [[!lite information]] - varifrån kommer den och vem är den efter? Troligen finns den i [[kategori/Svenska Låtar]].
2009-02-03 11:48 av Klas Krantz -
Ändrad rad 5 från
T:Polsk från Fryksdalen
till:
T:Polska från Fryksdalen
2009-02-03 11:48 av Klas Krantz -
Tillförda rader 1-16
[[!ackord]]

(:music:)
X:1
T:Polsk från Fryksdalen

R:Polska
Z:Klas Krantz, 2006
O:Värmland
L:1/8
M:4/4
K:G
"D"d>c d>A F>A | d>c d>A F>A | d>c d>e f>g | "A7"b>aa2z2 :|]
|: "G"~a2b>a"G"g2 | ~g2a>g"D"f2 | ~f2g>f "A7"e>d |1 c>e"D"d2a2 :|2 c>e"D"d2d2 |]

(:musicend:)
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2020-12-20 15:57