Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Statt Up

Musik.1211 Historik

Visa mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de ser ut vid visning)

2011-04-28 20:34 av 109.74.0.212 -
2009-03-18 10:49 av Karen Myers -
Tillförda rader 1-37
(:music:)
X:2130
T:Statt Up
S:Halling av Sjurgure Garmo
S:Efter Ivar Odnes
C:Sjurgure Garmo
Z:[[http://www.bluerose.karenlmyers.org/IncipitsHalling4.html|Karen Myers (#2130)]]
Z:Upptecknad 6/2005
M:2/4
L:1/16
R:Halling
K:D
D2>C2 | SB,2(B,D C2)CE | D4 D2D(C | B,2)B,(D C2)CE | D4 "^Fine" D4 |
|: A2(AB c2)(cd | e2)ef g4 | (f2ed) (cdef) | d2ec A4 | A2(AB c2)(cd | e2)ef g4 |
(f2ed) (cdec) | d4 d4 :: F2(FA E2)(EG | F2)(FA E2)(EG |
FG)AB A2A(G | F2)F(D FE)DC |1 D4 [A,4D4] :|2 D4 D4- | "^D.S. al Fine" D4 D2>(C2 |]
(:musicend:)

(:music:)
X:2130
T:Statt Up
S:Halling av Sjurgure Garmo
S:Efter Ivar Odnes
C:Sjurgure Garmo
Z:[[http://www.bluerose.karenlmyers.org/IncipitsHalling4.html|Karen Myers (#2130)]]
Z:Upptecknad 6/2005
M:none
L:1/16
R:Halling
%%MIDI OFF
N:Scordatura
K:none
[A,16D16A16e16] || [K:D][M:2/4]C2>B,2 || SA,2(A,C B,2)B,!4!D | C4 C2C(B, | A,2)A,(C B,2)B,!4!D | [C4D4] "^Fine" [C4D4] |
|: A2(AB c2)(cd | e2)ef g4 | (f2ed) (cdef) | d2ec A4 | A2(AB c2)(cd | e2)ef g4 |
(f2ed) (cdec) | d4 d4 :: F2(FA E2)(EG | F2)(FA E2)(EG |
FG)AB A2A(G | F2)F(D FE)DB, |1 C4 [G,4D4] :|2 [C4D4][C4-D4] | "^D.S. al Fine" C4 C2>(B,2 |]
(:musicend:)
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:34