Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Marsch (Brudmarsch)

Musik.1468 Historik

Visa mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2011-04-28 20:37 av 109.74.0.212 -
2011-04-20 08:53 av Nils L - Lade till SvL-nummer i B-fält utifrån vad som var angivet i X-fält.
Ändrad rad 8 från

B:Svenska Låtar, Jämtland

till:

B:Svenska Låtar, Jämtland nr 417

2009-08-30 19:51 av Per Bergsten - Ändrade undertitel eftersom låten redan ingår i Sv Låtar
Ändrad rad 4 från

T:(SvL Jämtland 417)

till:

T:(Brudmarsh)

2009-08-17 11:36 av Nils L - Lade till osynlig tempoangivelse för att få MIDI:n att låta mer naturlig.
Borttagna rader 1-4

%abc abc-alias none abc-creator ABCexplorer 1.3.5 [2009-08-12]

Tillförda rader 10-11

140

printtempo 0

2009-08-12 09:28 av Per Bergsten - Brudmarsch av Olof Ersson
Tillförda rader 1-23

(:music:) %abc abc-alias none abc-creator ABCexplorer 1.3.5 [2009-08-12]

X:417 T:Marsch T:(SvL Jämtland 417) O:Näs, Jämtland C:Olof Ersson R:Marsch B:Svenska Låtar, Jämtland Z:Per Bergsten 2009-09-11 M:4/4 L:1/4 H:Upptecknad år 1904 av Nils Andersson. K:F uA|d2dd|defe/2d/2|(^ce)ee|efge|f2ff|(f{gf}e/2)f/2ag/2f/2| (fe)ee|e3/2d/2(3^c=BA|d2dd|defe/2d/2|(^ce)ee|efge|fa(f{gf}e/2)d/2| eged/2^c/2|(^cd)dd|d2z::e|{efg}a2aa|{/b}(a/2f/2)g/2a/2 (b/2a/2)g/2f/2|(ag)gg| gf/2g/2ag|(ef)ff|fe/2f/2af|(fe)ee|e2^c=B/2A/2|a2aa|(a/2f/2)g/2a/2 (b/2a/2)g/2f/2| (ag)gg|gf/2g/2ag|fa(f{gf}e/2)d/2|eged/2^c/2|(Ad)dd|d2z:| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:37