Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Rianpolka

Musik.1810 Historik

Visa mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2011-09-10 10:49 av Johan Dahlberg -
Tillförd rad 7

Z:Johan Dahlberg

2011-05-18 19:29 av Johan dahlberg - gjorde ny dumpning,sånt tjorv det kan bli.
Ändrade rader 10-14 från

G2Bc d2>d2 (de)dc | B2>B2 G2Bc (de)dc | B2>A2 A4 F2AB | c2>c2 (cd)cB A4 | F2AB (cd)cB A2>G2 | G4 A2fe (dc)BA |1 G4 G4 G2Bc :|2 d2>c2 B2>B2 A2>F2 |] (AB)cd e2>d2 c2BA| B4 G2Bc d2>c2 | B2>B2 A4 F2fe | (dc)BA G4 G4 | G2Bc d2>c2 B2>B2 | A2>F2 (AB)cd e2>d2 | c2BA B4 G2Bc | d2>c2 B2>B2 A4 | F2fe (dc)BA G4 | G4 :|

till:

|:G2Bc d2d2 | (de)dc B2B2 | G2Bc (de)dc | B2A2 A4 | F2AB c2c2 | (cd)cB A4 |1 F2AB (cd)cB | A2G2 G4 :|2 A2fe (dc)BA | G4 G4 |] G2Bc d2>c2 | B2B2 A2>F2 | (AB)cd e2>d2 | c2BA B4 | G2Bc d2>c2 | B2B2 A4 | F2fe (dc)BA | G4 G4 :|

2011-05-18 19:20 av Johan dahlberg -
Ändrad rad 7 från

M: 3/4

till:

M: 2/4

2011-05-18 19:16 av Johan dahlberg - men på rätt ställe
Ändrad rad 11 från

G4 A2fe (dc)BA | G4 G4 G2Bc |1 d2>c2 B2>B2 A2>F2 :|2 (AB)cd e2>d2 c2BA|]

till:

G4 A2fe (dc)BA |1 G4 G4 G2Bc :|2 d2>c2 B2>B2 A2>F2 |] (AB)cd e2>d2 c2BA|

2011-05-18 19:14 av Johan dahlberg - glömde taktstrecken
Ändrad rad 11 från

G4 A2fe (dc)BA | G4 G4 G2Bc | d2>c2 B2>B2 A2>F2 | (AB)cd e2>d2 c2BA |

till:

G4 A2fe (dc)BA | G4 G4 G2Bc |1 d2>c2 B2>B2 A2>F2 :|2 (AB)cd e2>d2 c2BA|]

Ändrad rad 14 från

G4 |

till:

G4 :|

2011-05-18 19:10 av Johan dahlberg -
Ändrad rad 5 från

O:Kalix, Västerbotten

till:

O:Kalix, Norrbotten

2011-05-18 19:09 av Johan dahlberg -
Tillförda rader 1-17

(:music:) X:1 T:Rianpolka R:Polka O:Kalix, Västerbotten S:Viktor Forsberg M: 3/4 L: 1/16 K: G G2Bc d2>d2 (de)dc | B2>B2 G2Bc (de)dc | B2>A2 A4 F2AB | c2>c2 (cd)cB A4 | F2AB (cd)cB A2>G2 | G4 A2fe (dc)BA | G4 G4 G2Bc | d2>c2 B2>B2 A2>F2 | (AB)cd e2>d2 c2BA | B4 G2Bc d2>c2 | B2>B2 A4 F2fe | (dc)BA G4 G4 | G2Bc d2>c2 B2>B2 | A2>F2 (AB)cd e2>d2 | c2BA B4 G2Bc | d2>c2 B2>B2 A4 | F2fe (dc)BA G4 | G4 |

(:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-09-10 10:49