Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Polska från Vargön

Musik.2472 Historik

Visa mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2012-08-02 08:18 av Per Oldberg -
Tillförda rader 25-60

(:musicend:)

En variant ur Traditioner af Swenska Folk-Dansar 1sta Häftet 1814, värt att notera det tidstypiska arrangemanget!

(:music:) X:3 T:Polska Nr 3 B:Traditioner af Swenska Folk-Dansar 1sta häftet 1814 B:http://www.smus.se/earkiv/fmk/browselarge.php?lang=sw&katalogid=MMD+30&bildnr=00002 M:3/4 Z:2012-08-02 Per Oldberg L:1/8 O:Västergötland R:Polska V:1 V:2 bass V:3 bass merge K:Am V:1 AB2cA^G | AB2cA^G | A>^GA>Bc>(d | e)>(^de)>(fe)>(c | V:2 CD/>^C/ DE=CB, | CD/>^C/ DE=CB, | CCCCA,A, | [^G,6B,6] | V:3 A,A,2A,A,A, | A,A,2A,A,A, | A,A,A,A,F,F, | E,6 | V:1 A)B2cA^G | AB2cA^G | A>B c2 c>d | [^G2e2][^G2e2]z2 :: V:2 CD/>^C/ DE=CB, | CD/>^C/ DE=CB, | C4 A,A, | B,B,B,2z2 :: V:3 A,A,2A,A,A, | A,A,2A,A,A, | A,4 F,F, | E,E,E,2z2 :: V:1 e2g2g2- | g>(^fg)>(ag)>(=f | e)>d c2 c>d | e>(^de)>(fe)>(=d | c)>(Bc)>(AB)(^G | A4)z2 :| V:2 C,EE4 | D6 | GGEECC | B,6 | EECCDD | CCA,,2z2 :| V:3 C,CC4 | B,6 | CCCCA,A, | ^G,6 | A,A,A,A,E,E, | A,A,A,,2 z2 :|

2012-08-01 11:07 av Per Oldberg -
Tillförd rad 4

B: Bland spelmän i Västergötland, nr 24

Tillförd rad 8

O:Vargön, Västergötland

2012-08-01 10:58 av Per Oldberg -
Borttagen rad 3

B: Bland spelmän i Västergötland, N. Löfgren, nr 24

2012-08-01 10:58 av Per Oldberg -
Ändrade rader 3-8 från

T:Polska från Vargön B:Bland spelmän i Västergötland, N. Löfgren, nr 24 N:ur en gammal notbok tillhörig N:fabrikör Karl Jonsson, Vargön N:Arr. Per Oldberg Z:Per Oldberg 2012-08-01

till:

T: Polska från Vargön B: Bland spelmän i Västergötland, N. Löfgren, nr 24 N: ur en gammal notbok tillhörig N: fabrikör Karl Jonsson, Vargön N: Arr. Per Oldberg Z: Per Oldberg 2012-08-01 R: Polska

2012-08-01 10:57 av Per Oldberg -
2012-08-01 10:56 av Per Oldberg -
Tillförda rader 1-24

(:music:) X:2 T:Polska från Vargön B:Bland spelmän i Västergötland, N. Löfgren, nr 24 N:ur en gammal notbok tillhörig N:fabrikör Karl Jonsson, Vargön N:Arr. Per Oldberg Z:Per Oldberg 2012-08-01 M:3/4 L:1/8 K:Am V:1 A B2 c A^G |A B2 c A^G | A>^G AB cd | e>^d ef ec | V:2 E^G2 A E2 | E ^G2 A E2 | E2-E^G AB | c>B cd cA | V:1 A B2 c A^G |A B2 c A^G | A>B c2 cd | e2e2z2 :: e2g2g2 | V:2 E ^G2 A E2 | E ^G2 A E2 | E>^G A2 AB | ^G2G2z2 :: c2e2e2 | V:1 g>^f ga g=f | e>d c2 cd | e>^d ef e=d | c>B cA B^G | A2A2z2 :| V:2 e>d ef ed | c>B A2 AB | c>B cd cB | A>^G ECD2 | C2C2z2 :| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2019-07-08 09:41