Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Polonäs i F efter Johan Eric Blomgren

Musik.2668 Historik

Visa mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de ser ut vid visning)

2012-09-23 13:52 av Nils L -
Tillförd rad 8
N:"componerad J Hellmuth" (litet svårtytt)
2012-09-23 13:50 av Nils L -
Tillförda rader 1-15
(:music:)
X:364
T:Polonäs i F efter Johan Eric Blomgren
R:Slängpolska
B:http://www.smus.se/earkiv/fmk/browselarge.php?lang=sw&katalogid=Ma+13a&bildnr=00135
S:efter Johan Eric Blomgren
Z:Nils L
M:3/4
L:1/16
K:F
(fefg) f2F2 A2c2 | d2df e2eg f4 | a2ga b2d2 e2f2 | f2ef g2e2 c4 |
(fefg) f2F2 A2c2 | d2df e2eg f4 | a2af d2B2 G2F2 | EcD=B Tc8 ::
c2cB A2AG F2_E2 | D(BAB) d(BA)c B4 | d2dc =B2BA G2F2 | E(c=Bc) ec=Bd c4 |
b2bg e2ed c2B2 | AcEG F8 :|
(:musicend:)
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2012-09-23 13:52