Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Dedekinds polska

Musik.3317 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de ser ut vid visning)

2019-09-12 13:18 av Göran G - Lagt in T:Dedekinds polska
Tillförd rad 5
T:Dedekinds polska
Tillförd rad 27
T:Dedekinds polska
2017-01-25 10:02 av 90.229.234.199 -
Ändrad rad 20 från
Låten finns också i [[Notböcker/Gotlandstoner]] som [[http://ny.gotlandstoner.se/ny/web/319|nummer 319]], under namnet ”Dedekinds polska”.
till:
Låten finns också i [[Notböcker/Gotlandstoner]] som [[http://ny.gotlandstoner.se/web/319|nummer 319]], under namnet ”Dedekinds polska”.
2017-01-25 10:02 av 90.229.234.199 -
Ändrad rad 20 från
Låten finns också i [[Notböcker/Gotlandstoner]] som [[http://www.gotlandstoner.se/ny/web/319|nummer 319]], under namnet ”Dedekinds polska”.
till:
Låten finns också i [[Notböcker/Gotlandstoner]] som [[http://ny.gotlandstoner.se/ny/web/319|nummer 319]], under namnet ”Dedekinds polska”.
2017-01-24 02:06 av 212.181.147.206 -
Borttagen rad 4
T:Polska
Tillförda rader 19-20

Låten finns också i [[Notböcker/Gotlandstoner]] som [[http://www.gotlandstoner.se/ny/web/319|nummer 319]], under namnet ”Dedekinds polska”.
2017-01-24 02:03 av 212.181.147.206 -
Ändrad rad 1 från
(:title: Dedekinds polska)
till:
(:title Dedekinds polska:)
2017-01-24 02:00 av 212.181.147.206 -
Tillförda rader 1-2
(:title: Dedekinds polska)
2016-03-30 22:49 av Erik Ronström -
Tillförda rader 5-6
B:Gutalåtar
B:"Gotländsk Fiol-Musik" av O. L. Lawergren
Ändrade rader 11-13 från
|: (cB)cd (ef)ed c2G2|(EC)DE (FG)AB (ce)dc|"^pizz"B2B2B2B2 "^arco"dBdB&"_arco"G,2G,2G,2G,2 x4|
c2 "^pizz"e2e2e2 "^arco"(eg)ec&"_arco"x2 C2C2C2 x4 :|
(:musicend:)
till:
(cB)cd (ef)ed c2G2|(EC)DE (FG)AB (ce)dc|"^pizz""_arco"[BG,]2[BG,]2[BG,]2[BG,]2 "^arco"dBdB|c2 "^pizz""_arco"[eC]2[eC]2[eC]2 "^arco"(eg)ec|
"^pizz""_arco"[BG,]2[BG,]2[BG,]2[BG,]2 "^arco"(dB)dB|c2"^pizz""_arco"[eC]2[eC]2[eC]2 "^arco"(eg)ec|{g}(fe)fg a2af d2dc|{d}(cB)AB [dF]4 [cE]4:|
(Bc)dc (Bc)dc B2d2|g2g2 (ba)gf g4|c3e (ed)Bd (dc)Ac|cBGB BAFA G4:|
C2 "^pizz"[eC]2[eC]2[eC]2 (gf)(ef)|(de)fa g2gf {g}(f2e2)::{g}(fe)fg a2af d2dc|{d}(cB)AB [dF]4 [cE]4:|
(:musicend:)

Ur [[Notböcker/Gutalåtar]], där låten finns i form av en avfotograferad handskrift. Den finns på sidan 224, men har inget eget nummer i boken.

Repristecknen är aning svårtolkade, för att göra låten mer spelbar har jag valt att tolka fjärde raden som en repris med bissering av de två första takterna, snarare än två korta fristående repriser. Så här alltså:

(:music:)
X:48b
M:3/4
L:1/16
K:C
|:C2 "^pizz"[eC]2[eC]2[eC]2 (gf)(ef)|(de)fa g2gf {g}(f2e2)|C2 "^pizz"[eC]2[eC]2[eC]2 (gf)(ef)|
(de)fa g2gf {g}(f2e2)|{g}(fe)fg a2af d2dc|{d}(cB)AB [dF]4 [cE]4:|
(:musicend:)

''Erik''
2016-03-28 20:43 av Erik Ronström -
Tillförda rader 1-11
(:music:)
X:48b
T:Polska
R:Polska
O:Gotland
M:3/4
L:1/16
K:C
|: (cB)cd (ef)ed c2G2|(EC)DE (FG)AB (ce)dc|"^pizz"B2B2B2B2 "^arco"dBdB&"_arco"G,2G,2G,2G,2 x4|
c2 "^pizz"e2e2e2 "^arco"(eg)ec&"_arco"x2 C2C2C2 x4 :|
(:musicend:)
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2019-09-12 13:18