Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Matlåt efter Karl Björklund (SvL Västergötland 136)

Musik.4343 Historik

Visa mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2021-03-16 06:03 av Jonas Brunskog - X- och T-fält
Ändrad rad 3 från

X:1

till:

X:136

Tillförd rad 5

T:(SvL Västergötland 136)

2021-02-10 13:20 av Per Bergsten -
Tillförda rader 1-20

(:music:) abc-charset utf-8 X:1 T:Matlåt efter Karl Björklund S:efter fadern O:Björkekärr, Alingsås, Västergötland N:Pannkakefaten dansades in på marskalkarnas uppåtsträckta händer, N:varvid ofta pannkakorna for i golvet. Under tiden spelades denna låt. N:Upptecknad 1915 av Axel Boberg B:Svenska Låtar, Västergötland, nr 136 Z:Per Bergsten, 2010-09-18 R:Polska M:3/4 L:1/4

130

K:C (c/>B/ c/)d/ (e/d/) | (c/d/) (e/f/) (a/g/) | (f/>e/ d/)c/ (B/c/) | (d/e/ d) G | (c/>B/ c/)d/ (e/d/) | (c/d/) (e/f/) (a/g/) | (f/>e/ d/)c/ B/c/ | d c2 | e c/>c/ c/>c/ | {cd}c/>B/ B G | e c/>c/ c/>c/ | {cd}c/>B/ B G | (c/>B/ c/d/) {ef}(e/>d/) | (c/>d/ e/g/) (a/g/) | (f/>e/ d/c/) (B/c/) | {de}d c z | (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2021-03-16 06:03