Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Sågbäcken Polska efter Edvard Ström

Musik.945 Historik

Visa mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2011-04-28 20:52 av 109.74.0.212 -
2010-12-03 21:27 av 62.63.200.47 -
Ändrad rad 9 från

N:Kallas även "Kråkbäcken" och "Såg-gubben".

till:

N:Kallas även "Kråkbäcken" och "Såg-gubben" Skall enligt upptecknaren Helmer Larsson vara efter Hultkläppen och då spelad i A-moll.

2010-11-17 14:28 av Håkan Lidén -
Tillförd rad 3

T:Sågbäcken

Tillförd rad 9

N:Kallas även "Kråkbäcken" och "Såg-gubben".

2010-11-17 14:24 av Håkan Lidén -
Ändrad rad 3 från

T:Polska efter N N

till:

T:Polska efter Edvard Ström

Ändrade rader 5-8 från

S:Efter N N O:Ort, Landskap B:Svenska Låtar Landskap Z:ABC-transkribering av

till:

S:Efter Edvard Ström O:Bergsjö, Hälsingland Z:Håkan Lidén, 2010-11-17

Ändrade rader 10-11 från

K:C |:abcd:|

till:

K:Gdor G>A Bc/B/ AG | ^FG A2 DF | G>^F GB AG/F/ | ^FG [G3G,3] [d-D-] | [dD]>e fg/f/ ed | ^cd e2 Ac | d>^c df ed/c/ | ^cd [d4D4] :| |: g^f/a/ gf/g/ ed/c/ | =fe/g/ fe/f/ Ac | B>A Bc/B/ AG | ^FA/F/ d2 d2 | g^f/a/ gf/g/ ed/c/ | =fe/g/ fe/f/ Ac | B>A Bc/B/ AG | d^F/A/ [G4G,4] :|]

2010-11-17 01:35 av TSvedal Svingen -
Ändrade rader 1-10 från

X: 1 T: Evertsbergs gamla brudmarsch M: 4/4 L: 1/16 K: D e4 ^g2b2 a4 b2g2 | e4 =g2e2 f4 e2d2 | f2e2 e2c2 A4 ^g2b2 | a4 b2g2 e4 =g2e2 | f4 e2d2 f2e2 e2c2 | A4>A4 =c2B2 A2G2 | B2A2 A4 A2B2 =c2d2 | e4>e4 =g2f2 e2d2 | f2e2 e2=c4< A4A2 | =c2B2 A2G2 B2A2 A4 | A2B2 =c2d2 e8 | [A,8E8] A8 | A4 =c2B4A2 G2B2 | A2A2 c2e10 | e2^g2 f4 e2d2 f2e2 | e2c2 A4 A2=c2 B2A2 | G2B2 A2A4A2 B2=c2 | d2e8[D6d6] |

till:

(:music:) X:1 T:Polska efter N N R:Polska S:Efter N N O:Ort, Landskap B:Svenska Låtar Landskap Z:ABC-transkribering av M:3/4 L:1/8 K:C |:abcd:| (:musicend:)

2010-11-17 01:22 av 83.242.0.242 -
2010-11-17 01:21 av 83.242.0.242 -
Borttagen rad 0

(:music:)

Ändrade rader 6-9 från

e4 g2b2 a4 b2g2 | e4 g2e2 f4 e2d2 | f2e2 e2c2 A4 g2b2 | a4 b2g2 e4 g2e2 | f4 e2d2 f2e2 e2c2 | A4>A4 c2B2 A2G2 | B2A2 A4 A2B2 c2d2 | e4>e4 g2f2 e2d2 | f2e2 e2c4< A4A2 | c2B2 A2G2 B2A2 A4 | A2B2 c2d2 e8 | [A,8E8] A8 | A4 c2B4A2 G2B2 | A2A2 c2e10 | e2g2 f4 e2d2 f2e2 | e2c2 A4 A2c2 B2A2 | G2B2 A2A4A2 B2c2 |

till:

e4 ^g2b2 a4 b2g2 | e4 =g2e2 f4 e2d2 | f2e2 e2c2 A4 ^g2b2 | a4 b2g2 e4 =g2e2 | f4 e2d2 f2e2 e2c2 | A4>A4 =c2B2 A2G2 | B2A2 A4 A2B2 =c2d2 | e4>e4 =g2f2 e2d2 | f2e2 e2=c4< A4A2 | =c2B2 A2G2 B2A2 A4 | A2B2 =c2d2 e8 | [A,8E8] A8 | A4 =c2B4A2 G2B2 | A2A2 c2e10 | e2^g2 f4 e2d2 f2e2 | e2c2 A4 A2=c2 B2A2 | G2B2 A2A4A2 B2=c2 |

Borttagen rad 10

(:musicend:)

2010-11-17 01:07 av Nils L -
Tillförda rader 1-12

(:music:) X: 1 T: Evertsbergs gamla brudmarsch M: 4/4 L: 1/16 K: D e4 g2b2 a4 b2g2 | e4 g2e2 f4 e2d2 | f2e2 e2c2 A4 g2b2 | a4 b2g2 e4 g2e2 | f4 e2d2 f2e2 e2c2 | A4>A4 c2B2 A2G2 | B2A2 A4 A2B2 c2d2 | e4>e4 g2f2 e2d2 | f2e2 e2c4< A4A2 | c2B2 A2G2 B2A2 A4 | A2B2 c2d2 e8 | [A,8E8] A8 | A4 c2B4A2 G2B2 | A2A2 c2e10 | e2g2 f4 e2d2 f2e2 | e2c2 A4 A2c2 B2A2 | G2B2 A2A4A2 B2c2 | d2e8[D6d6] | (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:52