Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Sågbäcken Polska efter Edvard Ström

Musik.945 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de ser ut vid visning)

2011-04-28 20:52 av 109.74.0.212 -
2010-12-03 21:27 av 62.63.200.47 -
Ändrad rad 9 från
N:Kallas även "Kråkbäcken" och "Såg-gubben".
till:
N:Kallas även "Kråkbäcken" och "Såg-gubben" Skall enligt upptecknaren Helmer Larsson vara efter Hultkläppen och då spelad i A-moll.
2010-11-17 14:28 av Håkan Lidén -
Tillförd rad 3
T:Sågbäcken
Tillförd rad 9
N:Kallas även "Kråkbäcken" och "Såg-gubben".
2010-11-17 14:24 av Håkan Lidén -
Ändrad rad 3 från
T:Polska efter N N
till:
T:Polska efter Edvard Ström
Ändrade rader 5-8 från
S:Efter N N
O:Ort, Landskap
B:Svenska Låtar Landskap
Z:ABC-transkribering av
till:
S:Efter Edvard Ström
O:Bergsjö, Hälsingland
Z:Håkan Lidén, 2010-11-17
Ändrade rader 10-11 från
K:C
|:abcd:|
till:
K:Gdor
G>A Bc/B/ AG | ^FG A2 DF | G>^F GB AG/F/ | ^FG [G3G,3] [d-D-] |
[dD]>e fg/f/ ed | ^cd e2 Ac | d>^c df ed/c/ | ^cd [d4D4] :|
|: g^f/a/ gf/g/ ed/c/ | =fe/g/ fe/f/ Ac | B>A Bc/B/ AG | ^FA/F/ d2 d2 |
g^f/a/ gf/g/ ed/c/ | =fe/g/ fe/f/ Ac | B>A Bc/B/ AG | d^F/A/ [G4G,4] :|]
2010-11-17 01:35 av TSvedal Svingen -
Ändrade rader 1-10 från
X: 1
T: Evertsbergs gamla brudmarsch
M: 4/4
L: 1/16
K: D
e4 ^g2b2 a4 b2g2 | e4 =g2e2 f4 e2d2 | f2e2 e2c2 A4 ^g2b2 | a4 b2g2 e4 =g2e2 | f4 e2d2 f2e2 e2c2 |
A4>A4 =c2B2 A2G2 | B2A2 A4 A2B2 =c2d2 | e4>e4 =g2f2 e2d2 | f2e2 e2=c4< A4A2 |
=c2B2 A2G2 B2A2 A4 | A2B2 =c2d2 e8 | [A,8E8] A8 | A4 =c2B4A2 G2B2 |
A2A2 c2e10 | e2^g2 f4 e2d2 f2e2 | e2c2 A4 A2=c2 B2A2 | G2B2 A2A4A2 B2=c2 |
d2e8[D6d6] |
till:
(:music:)
X:1
T:Polska efter N N
R:Polska
S:Efter N N
O:Ort, Landskap
B:Svenska Låtar Landskap
Z:ABC-transkribering av
M:3/4
L:1/8
K:C
|:abcd:|
(:musicend:)
2010-11-17 01:22 av 83.242.0.242 -
2010-11-17 01:21 av 83.242.0.242 -
Borttagen rad 0
(:music:)
Ändrade rader 6-9 från
e4 g2b2 a4 b2g2 | e4 g2e2 f4 e2d2 | f2e2 e2c2 A4 g2b2 | a4 b2g2 e4 g2e2 | f4 e2d2 f2e2 e2c2 |
A4>A4 c2B2 A2G2 | B2A2 A4 A2B2 c2d2 | e4>e4 g2f2 e2d2 | f2e2 e2c4< A4A2 |
c2B2 A2G2 B2A2 A4 | A2B2 c2d2 e8 | [A,8E8] A8 | A4 c2B4A2 G2B2 |
A2A2 c2e10 | e2g2 f4 e2d2 f2e2 | e2c2 A4 A2c2 B2A2 | G2B2 A2A4A2 B2c2 |
till:
e4 ^g2b2 a4 b2g2 | e4 =g2e2 f4 e2d2 | f2e2 e2c2 A4 ^g2b2 | a4 b2g2 e4 =g2e2 | f4 e2d2 f2e2 e2c2 |
A4>A4 =c2B2 A2G2 | B2A2 A4 A2B2 =c2d2 | e4>e4 =g2f2 e2d2 | f2e2 e2=c4< A4A2 |
=c2B2 A2G2 B2A2 A4 | A2B2 =c2d2 e8 | [A,8E8] A8 | A4 =c2B4A2 G2B2 |
A2A2 c2e10 | e2^g2 f4 e2d2 f2e2 | e2c2 A4 A2=c2 B2A2 | G2B2 A2A4A2 B2=c2 |
Borttagen rad 10
(:musicend:)
2010-11-17 01:07 av Nils L -
Tillförda rader 1-12
(:music:)
X: 1
T: Evertsbergs gamla brudmarsch
M: 4/4
L: 1/16
K: D
e4 g2b2 a4 b2g2 | e4 g2e2 f4 e2d2 | f2e2 e2c2 A4 g2b2 | a4 b2g2 e4 g2e2 | f4 e2d2 f2e2 e2c2 |
A4>A4 c2B2 A2G2 | B2A2 A4 A2B2 c2d2 | e4>e4 g2f2 e2d2 | f2e2 e2c4< A4A2 |
c2B2 A2G2 B2A2 A4 | A2B2 c2d2 e8 | [A,8E8] A8 | A4 c2B4A2 G2B2 |
A2A2 c2e10 | e2g2 f4 e2d2 f2e2 | e2c2 A4 A2c2 B2A2 | G2B2 A2A4A2 B2c2 |
d2e8[D6d6] |
(:musicend:)
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:52