Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

John Johanssons Noter

Citat från Sörmlands musikarkivs hemsida:

John Johansson var född 26/2 1870 i Ede, Västra Vingåkers s:n.

Johansson lärde i sin ungdom snickaryrket av sin morfar, som var en i forna tider mycket anlitad tröskverksbyggare. Som snickare var Johansson en tid anställd vid Statens Järnvägar. Sedan han genomgått Åsa folkhögskola och innehaft en bokhållarbefattning på ett par större gårdar i Halland, flyttade han år 1903 till sin födelsesocken, där han i Vingåkers samhälle under 25 år var innehavare av platsens enda möbelaffär. År 1928 flyttade han till Katrineholm.

Han var djupt intresserad av folkmusiken och framträdde ibland med sina döttrar Ann-Mari och Dagmar. Hans uppteckningar finns bevarade i tre samlingar i spelmansförbundets arkiv.

Mer information och länkar till notsamlingarna

Låtarna som står "efter John Johansson" är transkriptioner av hans uppteckningar. De övriga är varianter på låtar i hans notsamling som återfinns i andra notsamlingar och sammanhang.


Låtar ur John Johanssons Noter

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-11-26 09:43