Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

John Johanssons Noter

Notböcker.JohnJohanssonsNoter Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de ser ut vid visning)

2011-11-26 09:43 av Nils L -
Tillförda rader 1-14
(:title John Johanssons Noter:)

Citat från Sörmlands musikarkivs hemsida:

''John Johansson var född 26/2 1870 i Ede, Västra Vingåkers s:n.''

''Johansson lärde i sin ungdom snickaryrket av sin morfar, som var en i forna tider mycket anlitad tröskverksbyggare. Som snickare var Johansson en tid anställd vid Statens Järnvägar. Sedan han genomgått Åsa folkhögskola och innehaft en bokhållarbefattning på ett par större gårdar i Halland, flyttade han år 1903 till sin födelsesocken, där han i Vingåkers samhälle under 25 år var innehavare av platsens enda möbelaffär. År 1928 flyttade han till Katrineholm.''

''Han var djupt intresserad av folkmusiken och framträdde ibland med sina döttrar Ann-Mari och Dagmar. Hans uppteckningar finns bevarade i tre samlingar i spelmansförbundets arkiv.''

[[http://www.sormlandsmusikarkiv.se/noter/johansson_john/john_johansson.html|Mer information och länkar till notsamlingarna]]

Låtarna som står "efter John Johansson" är transkriptioner av hans uppteckningar. De övriga är varianter på låtar i hans notsamling som återfinns i andra notsamlingar och sammanhang.
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-11-26 09:43