Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Småländsk Musiktradition

Ingår i kategorin


Låtar ur Småländsk Musiktradition

1. Schottis ur Ture Hergils notbok (SM V-1)
1. Hör du lilla såta
1. Anglais ur Göran Peter Göranssons notbok
1. Polonaise ur notblad tillhörande Johan Enningers samlingar
3. Menuette ur en Menuette- och Pollonessebok (SmM IX-3)
3. Hambo efter Blinde Janne (SmM IV-3)
4. Menuette ur en Menuette- och Pollonessebok (SmM IX-4)
5. Mazurka efter Karl Berg (SmM VII-5)
7. Quadrille - Fria valen (VIII:7) ur Hugo Hägerströms notbok (Växjö, 1859)
10. Mazurka ur Johan Dahls notsamling (SmM VII:10)
10. Fairy Dance, ur Salomon Carlstedts notbok
11. Netas polka (SmM VI-11)
12. Färsker soppa Mazurka (SmM VII:12)
12. Galoppan (SmM VI-12)
15. Saraband ur Hans Hakes spelböcker (SmM XII:15)
21. Menuet ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM IX:21)
22. Carl XIIs marsch vid Narva
29. Minnétt ur Andreas Hööks notbok (SmM IX:29)
30. Minúett ur Andreas Hööks notbok (SmM IX:30)
31. Hambo-polska från Vrångebo (Bengt Olsons notsamling)
33. Hambo-polska
35. Den var det! Schottisch efter August Strömberg (SmM V-35)
39. Petter Olas Annas vals
40. Gamla Minnen
44. Schottisch efter August Strömberg (SM V-44)
55. Slängpolska efter Magnus Justus Trolle (SmM I:55)
55. Landsvägstrall från Vederslöf (SmM III:55)
57. Smålandspolska ur Nils Månsson Mandelgrens samlingar
59. Gigue ur Magnus Theorins notbok (SM X:59)
61. Angläis ur Sven Johanssons samling (SM X:61)
62. Angloise ur Nils Jacobs notbok (SmM X-62)
63. Polonäs efter Andreas Grevelius (nr 9)
66. Polska ur Göran Peter Göranssons notbok (SmM I:66)
73. Engelska efter August Strömberg (SmM X-73)
74. Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 74
79. Polska ur Carl Johan Johanssons notbok
80. Helfvetets trapper
81. Polska ur Carl Johan Johanssons notbok (SmM I:81)
84. Polska ur Carl Johan Johanssons notbok (SmM I:84)
86. Pollonesse ur Elias Annells notbok
91. Mormors bröllopsvals efter August Strömberg (SmM II:91)
95. Polska ur Carl Leonard Segerhammars notbok II (SM I:95)
104. Pollonesse in D-Måll ur Trästadsamlingen
106. Pollonesse in D-måll ur Trästadsamlingen (SmM I:106)
108. Pollonesse ur Trästadsamlingen Dessa noter hafwer herr Siöholm skrefvet (SmM I:108)
110. Vals efter Peter Ola (SmM II:110)
121. Klinkevalsen (SmM II:121)
151. Polonise ur E Wigells notbok
153. Pohlonesse ur Elias Annells notbok (SmM I:153)
164. Polska ur Trästadssamlingen
205. Polonäs efter Andreas Grevelius (nr 76)
228. Pollonesse ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:228)
230. Serra ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:230)
231. Serra ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:231)
232. Polska från Småland ur Götiska förbundets samlingar (SmM I:232)
233. Pollonesse ur Götiska förbundets samlingar (SmM I:233)
234. Gubbapolskan efter serganten vid Smålands Husarregemente G.A. Carlsson fr. Wimmerby (SmM I:234)
235. Polska efter serganten vid Smålands Husarregemente G.A. Carlsson fr. Wimmerby (SmM I:235)
239. Dahlpolska ur Johan Dahls notsamling (SmM I:239)
240. Polloness ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:240)
241. Serra ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:241)
242. Polloness ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:242)
243. Serra ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:243)
244. Pollonesse ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:244)
245. Pollonesse ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:245)
246. Pollonesse ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:246)
260. Polska efter Magnus Theorin (260)
261. Polska efter Magnus Theorin (261)
262. Polska efter Magnus Theorin (262)
270. Polska efter Jonas Hansson ur Carl-Erik Södlings samlingar (SmM I:270)
275. Polsness - Serra ur Andreas Hööks notbok (SmM I:275)
308. Polska efter Bengt Håkansson Upptäcknad av August Strömberg (SmM I:308)
309. Polska efter Bengt Håkansson (SM I:309)
310. Polska efter Petter Olas Anna (SM I:310)
312. Polska efter Petter Ola (SM I:312)
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:53