Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Småländsk Musiktradition

Ingår i kategorin


Låtar ur Småländsk Musiktradition

1. Polka ur Theodor Freylands samling (SmM VI:1)
1. Schottis ur Ture Hergils notbok (SM V-1)
3. Hambo efter Blinde Janne (SmM IV-3)
3. Menuette ur en Menuette- och Pollonessebok (SmM IX-3)
4. Menuette ur en Menuette- och Pollonessebok (SmM IX-4)
5. Mazurka efter Karl Berg (SmM VII-5)
5. Menuette ur en Menuette- och Pollonessebok (SmM IX-5)
6. Polo ur Johan Fogelbergs notbok (SmM I:6)
6. Anglais ur Göran Peter Göranssons notbok
7. Henes Kong: höghet Drotningens Anglois Anglais ur Lars Fornanders dans- och notbok (SmM X-7)
7. Marsch efter Karl-Magnus Olsson (SmM III:7)
7. Polo ur Johan Fogelbergs notbok (SmM I:7)
7. Quadrille - Fria valen (VIII:7) ur Hugo Hägerströms notbok (Växjö, 1859)
8. Schottis efter Axel Sjölander (SmM V-8)
10. Mazurka ur Johan Dahls notsamling (SmM VII:10)
10. Fairy Dance, ur Salomon Carlstedts notbok
10. Sorgmarsch efter Bror Strand (SmM III:10)
11. Netas polka (SmM VI-11)
12. Galoppan (SmM VI-12)
12. Färsker soppa Mazurka (SmM VII:12)
13. Wäfva Wadmal Polska ur Hugo Hägerströms notbok (SmM XI:13)
15. Saraband ur Hans Hakes spelböcker (SmM XII:15)
15. Vals meddelad av John Rendahl (SmM II:15)
16. Anglais ur Trästadsamlingen (SmM X-16)
18. Anglais ur Trästadsamlingen (SmM X-18)
18. Schottis efter Kungs-Otto Johansson och Bernhard Ljunggren (SmM V-18)
21. Menuet ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM IX:21)
22. Schottis efter Hjalmar Widell (SmM V-22)
22. Carl XIIs marsch vid Narva
24. Hambo ur Lennart Skoglunds notböcker (SmM IV:24)
24. Schottis från Skeda Schottis ur Bengt Olssons samling (SmM V-24)
25. Schottis efter David Stridfeldt (SmM V-25)
26. Schottis efter David Stridfeldt (SmM V-26)
27. Schottis efter Hans-Uno Hansson (SmM V:27)
29. Minnétt ur Andreas Hööks notbok (SmM IX:29)
30. Minúett ur Andreas Hööks notbok (SmM IX:30)
31. Hambo-polska från Vrångebo (Bengt Olsons notsamling)
33. Schottis efter Karl-Magnus Olsson (SmM V-33)
33. Hambo-polska
35. Den var det! Schottisch efter August Strömberg (SmM V-35)
36. Livet i Smålandsbackarna Schottis efter August Strömberg (SmM V-36)
38. Gräset uti dalen grönskar (SmM XI:38)
39. Schottis efter Johan Dahl (SmM V-39)
39. Petter Olas Annas vals
40. Engelska efter Gustaf Magnus Ohlsson ur GO Hyltén-Cavallius samling (SmM X:40)
40. Gamla Minnen
44. Schottisch efter August Strömberg (SM V-44)
45. Polska ur Johan Haqvin Wallmans samling (SmM I:45)
45. Min bröllopshambo Hambo efter August Strömberg (SmM IV-45)
47. Polska ur Johan Haqvin Wallmans samling (SmM I:47)
48. Gammal schottis efter Bengt Håkansson (SmM V-48)
49. Wals ur 'Samlade marcher, pollonesser, anglaiser samt bassostämmor' (SmM II:49)
49. Rheinländer efter Gustav Johansson (SmM V-49)
50. Reinlender ur Elias Wallgrens notbok (SmM V-50)
50. Vals ur Carl Oskar Rosvalls notbok (SmM II:50)
52. Schottis ur Elias Wallgrens notbok (SmM V-52)
53. Elvalek efter gubben Tjäder (SmM XI:53)
53. Min gånglåt Gånglåt efter August Strömberg (SmM III:53)
53. Schottis ur Elias Wallgrens notbok (SmM V-53)
54. Schottis ur Elias Wallgrens notbok (SmM V-54)
54. Långdans ur Magnus Theorins notbok (SmM X-54)
55. Landsvägstrall från Vederslöf (SmM III:55)
55. Slängpolska efter Magnus Justus Trolle (SmM I:55)
56. Schottis ur Elias Wallgrens notbok (SmM V-56)
56. Rettraitten vid Fredrichshamn Långdans ur Magnus Theorins notbok (SmM X-56)
57. Smålandspolska ur Nils Månsson Mandelgrens samlingar
57. Spelmannens Bröllopsmarsch efter August Strömberg (SmM III:57)
59. Gubben Noaks marsch Marsch efter Bengt Håkansson (SmM III:59)
59. Gigue ur Magnus Theorins notbok (SM X:59)
61. Kom lunkom
61. Angläis ur Sven Johanssons samling (SM X:61)
62. Angloise ur Nils Jacobs notbok (SmM X-62)
63. Polonäs efter Andreas Grevelius (nr 9)
64. Vals ur Lennart Skoglunds notböker (SmM II:64)
66. Polska ur Göran Peter Göranssons notbok (SmM I:66)
67. Vals ur Lennart Skoglunds notböcker (SmM II:67)
67. Polska ur Göran Peter Göranssons notbok (SmM I:67)
73. Engelska efter August Strömberg (SmM X-73)
73. Polonoise ur Johannes Malkus Petterssons notbok (SmM I:73)
74. Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 74 (Pollonesse i D-moll)
79. Polska ur Carl Johan Johanssons notbok
80. Helfvetets trapper
81. Polska ur Carl Johan Johanssons notbok (SmM I:81)
84. Polska ur Carl Johan Johanssons notbok (SmM I:84)
86. Pollonesse ur Elias Annells notbok
91. Mormors bröllopsvals efter August Strömberg (SmM II:91)
94. Rafflakittas klagan
95. Mormors visa Vals efter August Strömberg (SmM II:95)
95. Polska ur Carl Leonard Segerhammars notbok II (SM I:95)
98. Vals efter Gustaf Elfström (SmM II:98)
100. Vals efter Peter Skön (SmM II:100)
101. Vals efter Petter Olas Anna (SmM II:101)
103. Polska ur Trästadssamlingen (SmM I:103)
104. Pollonesse in D-Måll ur Trästadsamlingen
106. Pollonesse in D-måll ur Trästadsamlingen (SmM I:106)
107. Vals tillegnad min mormor på hennes födelsedag
108. Pollonesse ur Trästadsamlingen Dessa noter hafwer herr Siöholm skrefvet (SmM I:108)
109. Pollonesse in B-dur ur Trästadsamlingen (SmM I:109)
110. Pollonesse in G-dur ur Trädstadsamlingen (SmM I:110)
110. Vals efter Peter Ola (SmM II:110)
111. Pollonesse ur Trädstadsamlingen (SmM I:111)
121. Klinkevalsen (SmM II:121)
122. Springvals från Alvesta (SmM II:122)
123. Vals efter Axel Johansson (SmM II:123)
125. Vals efter Karl Pettersson (SmM II:125)
128. Kullarpavalsen (SmM II:128)
151. Polonise ur E Wigells notbok
153. Pohlonesse ur Elias Annells notbok (SmM I:153)
154. Pohlonesse ur Elias Annells notbok (SmM I:154)
155. Pohlonesse ur Elias Annells notbok (SmM I:155)
164. Polska ur Trästadssamlingen
167. Pollonaisse från Edshult Pollonaisse ur Otto Rosvalls notbok (SmM 167)
205. Polonäs efter Andreas Grevelius (nr 76)
213. Polonaise ur notblad tillhörande Johan Enningers samlingar
228. Pollonesse ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:228)
230. Serra ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:230)
231. Serra ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:231)
232. Polska från Småland ur Götiska förbundets samlingar (SmM I:232)
233. Pollonesse ur Götiska förbundets samlingar (SmM I:233)
234. Gubbapolskan efter serganten vid Smålands Husarregemente G.A. Carlsson fr. Wimmerby (SmM I:234)
235. Polska efter serganten vid Smålands Husarregemente G.A. Carlsson fr. Wimmerby (SmM I:235)
236. Polska från Grimslöv (SmM I:236)
238. Polska ur Johan Dahls notsamling (SmM I:238)
239. Dahlpolska ur Johan Dahls notsamling (SmM I:239)
240. Polloness ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:240)
241. Serra ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:241)
242. Polloness ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:242)
243. Serra ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:243)
244. Pollonesse ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:244)
245. Pollonesse ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:245)
246. Pollonesse ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:246)
253. Polska efter Carl Wiking (SmM I:253) Gammal polska som dansades ofta i min hemort i min oppväxttid
255. Polonäs efter handskrift 1760-talet
260. Polska efter Magnus Theorin (260)
261. Polska efter Magnus Theorin (261)
262. Polska efter Magnus Theorin (262)
263. Poloneisse ur Magnus Theorins notbok (SmM I:263)
270. Polska efter Jonas Hansson ur Carl-Erik Södlings samlingar (SmM I:270)
275. Polsness - Serra ur Andreas Hööks notbok (SmM I:275)
281. Kruaremorens polska efter Kungs-Otto Johansson och Bernhard Ljunggren (SmM I:281)
298. Brudpolska efter August Strömberg (SmM I:298)
303. En liten polska Polska efter August Strömberg (SmM I:303)
304. Bara för ros skull
308. Polska efter Bengt Håkansson Upptecknad av August Strömberg (SmM I:308)
309. Polska efter Bengt Håkansson (SM I:309)
310. Polska efter Petter Olas Anna (SM I:310)
312. Polska efter Petter Ola (SM I:312)
320. Vid majstången Polska efter August Strömberg (SmM I:320)
321. Hör du lilla såta, hvarför skall du gråta Gammal polska efter Bengt Håkansson (SmM I:321)
326. Polska ur diverse lösa noter tillhörande spelmannen Gustav Johansson (SmM I:326)
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:53