Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Småländsk Musiktradition

Ingår i kategorin


Låtar ur Småländsk Musiktradition

1. Schottis ur Ture Hergils notbok (SM V-1)
1. Polka ur Theodor Freylands samling (SmM VI:1)
1. Anglais ur Göran Peter Göranssons notbok
1. Polonaise ur notblad tillhörande Johan Enningers samlingar
3. Menuette ur en Menuette- och Pollonessebok (SmM IX-3)
3. Hambo efter Blinde Janne (SmM IV-3)
4. Menuette ur en Menuette- och Pollonessebok (SmM IX-4)
5. Mazurka efter Karl Berg (SmM VII-5)
5. Menuette ur en Menuette- och Pollonessebok (SmM IX-5)
6. Polo ur Johan Fogelbergs notbok (SmM I:6)
7. Marsch efter Karl-Magnus Olsson (SmM III:7)
7. Polo ur Johan Fogelbergs notbok (SmM I:7)
7. Quadrille - Fria valen (VIII:7) ur Hugo Hägerströms notbok (Växjö, 1859)
8. Schottis efter Axel Sjölander (SmM V-8)
10. Mazurka ur Johan Dahls notsamling (SmM VII:10)
10. Fairy Dance, ur Salomon Carlstedts notbok
11. Netas polka (SmM VI-11)
12. Galoppan (SmM VI-12)
12. Färsker soppa Mazurka (SmM VII:12)
13. Wäfva Wadmal Polska ur Hugo Hägerströms notbok (SmM XI:13)
15. Saraband ur Hans Hakes spelböcker (SmM XII:15)
15. Vals meddelad av John Rendahl (SmM II:15)
16. Anglais ur Trästadsamlingen (SmM X-16)
18. Anglais ur Trästadsamlingen (SmM X-18)
21. Menuet ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM IX:21)
22. Schottis efter Hjalmar Widell (SmM V-22)
22. Carl XIIs marsch vid Narva
24. Schottis från Skeda Schottis ur Bengt Olssons samling (SmM V-24)
24. Hambo ur Lennart Skoglunds notböcker (SmM IV:24)
25. Schottis efter David Stridfeldt (SmM V-25)
26. Schottis efter David Stridfeldt (SmM V-26)
27. Schottis efter Hans-Uno Hansson (SmM V:27)
29. Minnétt ur Andreas Hööks notbok (SmM IX:29)
30. Minúett ur Andreas Hööks notbok (SmM IX:30)
31. Hambo-polska från Vrångebo (Bengt Olsons notsamling)
33. Hambo-polska
33. Schottis efter Karl-Magnus Olsson (SmM V-33)
35. Den var det! Schottisch efter August Strömberg (SmM V-35)
36. Livet i Smålandsbackarna Schottis efter August Strömberg (SmM V-36)
38. Gräset uti dalen grönskar (SmM XI:38)
39. Petter Olas Annas vals
39. Schottis efter Johan Dahl (SmM V-39)
40. Engelska efter Gustaf Magnus Ohlsson ur GO Hyltén-Cavallius samling (SmM X:40)
40. Gamla Minnen
44. Schottisch efter August Strömberg (SM V-44)
45. Min bröllopshambo Hambo efter August Strömberg (SmM IV-45)
47. Polska ur Johan Haqvin Wallmans samling (SmM I:47)
48. Gammal schottis efter Bengt Håkansson (SmM V-48)
49. Rheinländer ur diverse lösa noter tillhörande spelmannen Gustav Johansson (SmM V-49)
49. Wals ur 'Samlade marcher, pollonesser, anglaiser samt bassostämmor' (SmM II:49)
50. Vals ur Carl Oskar Rosvalls notbok (SmM II:50)
50. Reinlender ur Elias Wallgrens notbok (SmM V-50)
52. Schottis ur Elias Wallgrens notbok (SmM V-52)
53. Min gånglåt Gånglåt efter August Strömberg (SmM III:53)
53. Schottis ur Elias Wallgrens notbok (SmM V-53)
53. Elvalek efter gubben Tjäder (SmM XI:53)
54. Schottis ur Elias Wallgrens notbok (SmM V-54)
54. Långdans ur Magnus Theorins notbok (SmM X-54)
55. Slängpolska efter Magnus Justus Trolle (SmM I:55)
55. Landsvägstrall från Vederslöf (SmM III:55)
56. Schottis ur Elias Wallgrens notbok (SmM V-56)
56. Rettraitten vid Fredrichshamn Långdans ur Magnus Theorins notbok (SmM X-56)
57. Spelmannens Bröllopsmarsch efter August Strömberg (SmM III:57)
57. Smålandspolska ur Nils Månsson Mandelgrens samlingar
59. Gubben Noaks marsch Marsch efter Bengt Håkansson (SmM III:59)
59. Gigue ur Magnus Theorins notbok (SM X:59)
61. Angläis ur Sven Johanssons samling (SM X:61)
61. Kom lunkom
62. Angloise ur Nils Jacobs notbok (SmM X-62)
63. Polonäs efter Andreas Grevelius (nr 9)
64. Vals ur Lennart Skoglunds notböker (SmM II:64)
66. Polska ur Göran Peter Göranssons notbok (SmM I:66)
67. Vals ur Lennart Skoglunds notböcker (SmM II:67)
67. Polska ur Göran Peter Göranssons notbok (SmM I:67)
73. Polonoise ur Johannes Malkus Petterssons notbok (SmM I:73)
73. Engelska efter August Strömberg (SmM X-73)
74. Polonäs ur Andreas Dahlgrens notbok nr 74
79. Polska ur Carl Johan Johanssons notbok
80. Helfvetets trapper
81. Polska ur Carl Johan Johanssons notbok (SmM I:81)
84. Polska ur Carl Johan Johanssons notbok (SmM I:84)
86. Pollonesse ur Elias Annells notbok
91. Mormors bröllopsvals efter August Strömberg (SmM II:91)
94. Rafflakittas klagan
95. Polska ur Carl Leonard Segerhammars notbok II (SM I:95)
98. Vals efter Gustaf Elfström (SmM II:98)
100. Vals efter Peter Skön (SmM II:100)
103. Polska ur Trästadssamlingen (SmM I:103)
104. Pollonesse in D-Måll ur Trästadsamlingen
106. Pollonesse in D-måll ur Trästadsamlingen (SmM I:106)
107. Vals tillegnad min mormor på hennes födelsedag
108. Pollonesse ur Trästadsamlingen Dessa noter hafwer herr Siöholm skrefvet (SmM I:108)
110. Vals efter Peter Ola (SmM II:110)
121. Klinkevalsen (SmM II:121)
122. Springvals från Alvesta (SmM II:122)
123. Vals efter Axel Johansson (SmM II:123)
125. Vals efter Karl Pettersson (SmM II:125)
128. Kullarpavalsen (SmM II:128)
151. Polonise ur E Wigells notbok
153. Pohlonesse ur Elias Annells notbok (SmM I:153)
155. Pohlonesse ur Elias Annells notbok (SmM I:155)
164. Polska ur Trästadssamlingen
167. Pollonaisse från Edshult Pollonaisse ur Otto Rosvalls notbok (SmM 167)
205. Polonäs efter Andreas Grevelius (nr 76)
228. Pollonesse ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:228)
230. Serra ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:230)
231. Serra ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:231)
232. Polska från Småland ur Götiska förbundets samlingar (SmM I:232)
233. Pollonesse ur Götiska förbundets samlingar (SmM I:233)
234. Gubbapolskan efter serganten vid Smålands Husarregemente G.A. Carlsson fr. Wimmerby (SmM I:234)
235. Polska efter serganten vid Smålands Husarregemente G.A. Carlsson fr. Wimmerby (SmM I:235)
236. Polska från Grimslöv (SmM I:236)
238. Polska ur Johan Dahls notsamling (SmM I:238)
239. Dahlpolska ur Johan Dahls notsamling (SmM I:239)
240. Polloness ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:240)
241. Serra ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:241)
242. Polloness ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:242)
243. Serra ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:243)
244. Pollonesse ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:244)
245. Pollonesse ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:245)
246. Pollonesse ur Matthias Silvius Svenonis notbok (SmM I:246)
253. Polska efter Carl Wiking (SmM I:253) Gammal polska som dansades ofta i min hemort i min oppväxttid
255. Polonäs efter handskrift 1760-talet
260. Polska efter Magnus Theorin (260)
261. Polska efter Magnus Theorin (261)
262. Polska efter Magnus Theorin (262)
263. Poloneisse ur Magnus Theorins notbok (SmM I:263)
270. Polska efter Jonas Hansson ur Carl-Erik Södlings samlingar (SmM I:270)
275. Polsness - Serra ur Andreas Hööks notbok (SmM I:275)
281. Kruaremorens polska efter Kungs-Otto Johansson och Bernhard Ljunggren (SmM I:281)
298. Brudpolska efter August Strömberg (SmM I:298)
303. En liten polska Polska efter August Strömberg (SmM I:303)
304. Bara för ros skull
308. Polska efter Bengt Håkansson Upptecknad av August Strömberg (SmM I:308)
309. Polska efter Bengt Håkansson (SM I:309)
310. Polska efter Petter Olas Anna (SM I:310)
312. Polska efter Petter Ola (SM I:312)
320. Vid majstången Polska efter August Strömberg (SmM I:320)
321. Hör du lilla såta, hvarför skall du gråta Gammal polska efter Bengt Håkansson (SmM I:321)
326. Polska ur diverse lösa noter tillhörande spelmannen Gustav Johansson (SmM I:326)
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:53