Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Ur Skånska Spelmansgömmor

25 skånska melodier för fiol och träskofiol

ur riksspelmans Carl-Eric Berndts samlingar

Förord av Nils Löfgren, Skånes Spelmansförbund

I slutet av 40-talet, då jag på allvar återupptog folkmusiken, blev jag bekant med Carl-Eric Berndt och det stod genast klart för mig, att jag råkat på en mycket begåvad och talangfull spelman. Hans elegiska föredrag, spänstiga rytmik och osvikliga säkerhet - utan någon särskild utbildning - vittnade om en musikalisk begåvning av sällsynt slag.

År 1964 utgav jag låtsamlingen "Skånsk Folkton" (75 skånelåtar) och min första åtgärd då var att som ingress i denna taga med 20 låtar från Berndts hand, såväl upptecknade som komponerade och alla i hans arrangemang. Berndts spelmansgärning är stor. Förutom alla uppspelningar på turneer, radioinspelningar o. dyl. har han forskat i gamla gömmor och arkiv, tecknat ned intressanta låtar, komponerat låtar i gammal stil och är dessutom en ypperlig arrangör. Det länder honom särskilt till heder, att han i så hög grad intresserat sig för polskan, denna gamla fina låttyp, som på 20-talet av de dåtida spelmännen lades åt sidan till förmån för de "modernare" gammeldanslåtarna av typerna polka, schottis etc.

Musikhistoriska Museet i Stockholm har av Berndt erhållit bandinspelningar av såväl folkmusikalisk som folkloristisk art. C:a 200 låtar är således inspelade på träskofiol av Berndt och finns nu i gott förvar där. Till samma institution har Berndt även sedan 30-talet ständigt insänt varianter av svenska låtar, vilka arkiveras där i ett särskilt kartotek.

Spelet på träskofiol, detta unika skånska speldon, har Berndt återupplivat och han trakterar instrumentet mästerligt. Samtliga 25 låtar i detta häfte har inspelats på träskofiol. av Berndt och vissa av dessa låtar har Berndt som synes poängterat såsom lämpliga för detta instrument.

Berndt har under sin långa spelmanstid blivit föremål för flera utmärkelser bland vilka de värdefullaste är: Zornmärket i silver 1948, Kjellströmsplaketten 1959, Zommärket i guld 1964, Lunds Stads Kulturstipendium 1965.

Då Carl-Eric Berndt genomspelmanskolleger framlade förslag till Skånes Spellmansförbund om utgivning av denna låtsamling, accepterades detta med glädje och tacksamhet av förbundet.

I denna låtsamling har Berndts personliga notskrift bevarats och är således här återgiven i faksimil.

För Skånes Spelmansförbund

Nils Löfgren

Förord av Carl-Eric Berndt

På uppdrag av styrelsen för Skånes Spelmansförbund har jag fått den glädjande uppgiften att ur mina samlingar göra ett urval på 25 låtar, därav några som speciellt lämpar sig för träskofiol. Melodierna har jag arrangerat för två fioler och låthäftet har jag kallat "Ur skånska spelmansgömmor". Det innehåller, förutom äldre melodier, även några nya låtkompositioner i gammal stil ur min egen fatabur.

Arbetet med att samla in och uppteckna låtar påbörjade jag i mitten av 1920-talet. Låtmaterialet består dels av melodier som jag upptecknat direkt efter spelmännen själva, dels av låtar som jag funnit i gamla spelmansgömmor eller fått ur nothäften som arkiverats på museer eller som ställts till mitt förfogande av folkmusikintresserade vänner.

Mina efterforskningar av låtar och spelmän, som i huvudsak omfattar Skåne, har inneburit ett intressant och stimulerande arbete, och det är min förhoppning att spelmän och folkmusikvänner skall få glädje av vad jag letat fram "Ur skånska spelmansgömmor".

Tyvärr har jag på grund av sjukdom sedan 1961 inte kunnat fortsätta mitt arbete i nämnvärd utsträckning. Goda vänner har väsentligt bidragit till att detta häfte kommit till stånd, och till dem vill jag härmed framföra mitt varma tack.

Lund i februari 1969.

Med spelmanshälsning

Carl-Eric Berndt

Innehåll:

 • Kadrilj efter Kerstin Andersson, Lackalänga
 • Vals efter Kerstin Andersson, Lackalänga
 • Brännvinspolska efter Nils Nilsson, Bjärred
 • Polska efter Påhl Svensson, Stubbarp, Brunnby
 • Vals efter Jonas Larsson, Häljarp
 • Långdans efter Per Christiansson, Lerberget
 • Roepolska efter Anders Persson, Djurslöv
 • Guldsmedskadrilj efter Johan Christian Tydell, Vitemölle
 • Polska efter Johan Christian Tydell, Vitemölle
 • Polska efter Johan Christian Tyde1I, Vitemölle
 • Vals efter Nils Nilsson, Smörhålan, Arrarp
 • Rackarepolskan efter Mårten Persson, Ingelstorp
 • Polska efter Mårten Persson, Ingelstorp
 • Hoppvals efter Anders Nilsson, Vallösa
 • Vals efter Ola Hansson, Brunnby
 • Polska efter Ola Hansson, Brunnby
 • Kadrilj efter Nils Kristensson, Vallkärra
 • Grönvalls vals efter Anton Berndt, Malmö
 • Bröllopsmarsch av Carl-Eric Berndt, Lund
 • Spelmannens söndagsmorgon. Polska av Carl-Eric Berndt, Lund
 • Söndagslåten. Vals av Carl-Eric Berndt, Lund
 • Polska (till Sven Kjellströms minne) av Carl-Eric Berndt, Lund
 • Vals av Carl-Eric Berndt, Lund
 • Polska till Olof Anderssons minne av Carl-Eric Berndt, Lund
 • Kadrilj (till Källnaspe1männens minne) av Carl-Eric Berndt, Lund

Låtar ur Ur Skånska Spelmansgömmor

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:54