Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

AlfredRönnqvist

Alfred Rönnqvist, född 17 oktober 1913 i Vigge, död i januari 2002, var en svensk riksspelman. Rönnqvist var från Åsarna i Jämtland. Vid sin död hade han testamenterat sin notsamling och kompositioner till Bergs kommun där de förvaras i kommunens arkiv i Svenstavik.

Hösten 2001 donerade riksspelmannen Alfred Rönnqvist sin notsamling, sina egna texter och kompositioner till Bergs kommun. Upphovsrättsavtal är upprättat.

Riksspelmannen Alfred Rönnqvist föddes 17 oktober 1913 i Vigge och växte upp i en stor syskonskara. 1942 gifte han sig med Anna Skagen från Norge och 1953 flyttade de till Jonkesgården i Åsarna. Alfred växte upp med mycket musik omkring sig och vid 11 års ålder började han själv att spela. I hemmet spelades det både fiol och gitarr. Hans far, Olof Rönnqvist (1869-1947), var spelman och besöktes ofta av andra spelmän som kom från byarna runt Vigge och även ännu längre ifrån. Fadern blev blind när han var i 50-årsåldern och fiolspelandet blev hans huvudsysselsättning. På så sätt lärde sig Alfred hundratals låtar på gehör som han senare nedtecknade med noter.

1958 spelade Alfred upp för en jury, godkändes och fick Zorns riksspelmansmedalj i silver, varmed han kunde kalla sig riksspelman. I förordet till ett av sina nothäften skriver Alfred; "det är min förhoppning att en del av dessa låtar vars noter jag nu ger ut ska föras vidare till kommande generationer och att våra kommunala musikskolor använder dem i sin undervisning", vilket också sker tack vare att han donerade sin stora notsamling och sina egna kompositioner till Bergs kommun.

Alfred spelade första violinstämman i Östersunds orkesterförening, han har varit medlem i Svegs musiksällskap och Ovikens kammarorkester. Han har spelat folkmusik i fem av USA: s delstater samt även spelat i Finland, Tyskland och Österrike. Under turnén i Tyskland spelade han solo inför Willy Brandt och 3000 krigsbarn. (Willy Brandt var Västtysklands Utrikesminister 1966-1969, sedermera Förbundskansler 1969-1974).

1931 komponerade han "Brudmarsch" och den spelades i stora delar av världen, bland annat USA och Japan. Hans "Kärleksvisa eller vismelodi" finns det varianter på ibland annat Västerbotten. "Vårlåt" har gott rykte och spelas långt utanför Jämtlands gränser. Totalt komponerade han mellan 50-60 låtar. Med åren blev det ca 1000 spelningar på begravningar och ungefär 300 bröllop. Han hade även tre dansband, Pages, Lagajos och Rönnes. Han skrev musik till bygdespelet "Silversmycket" samt två bygdespel till.

I maj 1976 gav han ut nothäftet "Vid Hoverberget I", med låtarna han nedtecknat under sin ungdomstid. Häftet innehåller även en kort historik om några av spelmännen vars noter finns i häftet. Han gav ut totalt tre häften och gjorde 127 uppteckningar från kommunen. Alfred erhöll Bergs hembygdförenings stipendium i maj 1980 och våren 1983 fick han Bergs kommuns kulturstipendium med motiveringen; "Alfred Rönnqvist tilldelas stipendium för den betydande gärning han utfört och fortfarande utför inom folkmusiken som ledare för samspel och inte minst som förmedlare för nya generationer genom undervisning i olika former och nedteckning av folkmusik Förutom folkmusiken hanterar Rönnqvist också andra epokers musik med utvecklad känsla och kvalitet".

Han var med och startade Heimbygdas spelmansförbund 1948 och var spelledare vid dess årliga spelmansstämma i 30 år. 1983 blev han hedersledamot.

Det är många, unga som gamla spelmän, bland annat Karl-Ove Mannberg och Greger Brändström, som gått i lära hos eller spelat tillsammans med Alfred. Alla vittnar om vilken otroligt fin och populär spelman han var. Man var alltid välkommen hemma hos Alfred och hustrun Anna, där Alfred sprudlade av spelglädje.

Bosse Kronlund, Gösta Edlund och Alfred träffades ofta och spelade tillsammans. De har gjort flera skiv- och bandinspelningar tillsammans, bland annat minnesskivan till Anders i Logår´n. I en artikel på nätet skriver Ola Rörborn; "Sedan unga år har jag dokumenterat och spelat in gamla spelmän. Men de finaste minnena har jag från de tillfällen jag spelade med Alfred Rönnqvist. Han var mästerlig att improvisera andra stämmor, vilket var suveränt för mig som ofta spelar första stämman".

Åldern började till slut ta ut sin rätt. Han hade svårt att röra sig och drabbades av både grå- och grönstarr. Efter en lyckad operation på det ena ögat var det fortfarande dimma på det andra och detta hindrade honom i komponerandet, han kunde inte skriva ner noter. Men han kunde fortfarande spela, till sin stora glädje. I januari 2001 flyttade han till Treklöverns äldreboende i Åsarna. Inför flytten ringde han mig på Bergs kommun och talade om att han skulle flytta dit och sa; "Je ske flötte på hejme, men je får int mä me all notan, så je tänkte att da skull få dom på Bergs kommun" och vi tackade naturligtvis ja till denna enorma kulturskatt.

Alfred Rönnqvist avled i en ålder av 88 år i januari 2002. Vid begravningen spelade Karl-Ove Mannberg med Alfreds "dyrstråke" som han ibland fick låna när han skulle spela vid stora konserter. Stråken fick Karl-Ove sen i gåva.


Låtar i kategorin AlfredRönnqvist

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2022-11-12 13:12