Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Låt efter

Bl.a många låtar i SvL är är s.a.s efter förmedlaren, som i sin tur har dom efter någon. T.ex har Carl August Månsson förmedlat 14 melodier till Olof Andersson (SvL) och flera av låtarna har Månsson efter Pelle Fors. Det vore ju onekligen trevligt om båda spelmännen automatiskt kunde länkas/indexeras (d.v.s i det här fallet både Månsson och Fors). Men, hur få till det?

Ofta framgår det(/kan framgå) av titeln vem förmedlaren har låten efter men inte alltid. Idag parsas inte titlarna efter spelmän och det blir nog inte helt enkelt att få till.

Två S-fält blir ju inte helt logiskt. Om man skriver i låtens titel vem förmedlaren har låten efter (t.ex som ovan), så blir det tydligt men det är ju inte alltid man vill ha det så (eller om man missar det) och då går det inte att avgöra vem som har låten efter vem...

Problemet är alltså: Hur tagga för att båda spelmännen automatiskt ska kunna länkas/indexeras? En bra idén någon...? /Björn

Björn sade: "Två S-fält blir ju inte helt logiskt."
Varför inte? Jag tycker att det känns logiskt. Däremot skulle vi behöva någon konvention för ordningen i vilken spelmännen nämns så att man vet vem som är den tidiga traditionsbäraren och vem som är den mer sentida förmedlaren. Om vi bestämmer oss för något kan vi göra en notis om det på Abc-notationssidan. /Nils

"Logiskt" är väl, i det här fallet, en fråga om perspektiv. Om det inte framgår vem som har låten efter vem, är det logiskt då? Samtidigt är det naturligtvis logiskt ur perspektivet att låten är efter båda.

Att ange de olika S-fälten i "rätt" ordning, tyckte jag och tycker jag, är väl svagt. Det blir väldigt lätt fel. Dessutom, till vilket S-fält hör O-fältet? Att göra en "regel" om det, betyder inte att folk kommer att följa den. Många kommer inte ens att läsa de skrivna reglerna (jag tycker dock fortfarande, som jag skrev ovan, att en sida med olika former av regler/rekommendationer, behövs). Om/när det blir fel ordning mellan S-fälten, måste man gå tillbaks till den tryckta boken för att kunna rätta, om man ens noterar att det är fel. Det kommer säkert ofta, kanske t.o.m oftast, att bli rätt men det kommer helt säkert att bli fel, förmodligen även det rätt ofta. Att ha ett arkiv där det tillräckligt ofta är fel för att man inte ska kunne lita helt på faktaangivelserna, gör att trovärdigheten på arkivet urholkas och det tycker jag vore synd. Går det att undvika, så är det ju bra, eller hur? Kanske den enda vettiga lösningen är att man manuellt måste länka den spelman (indexeras den då?) som källan har låten efter...?

Vilken lösning man än väljer så kan det ju bli fel om de som matar in låtar inte har koll på vad som gäller. Min tanke är att multipla S-fält är ett enkelt och intuitivt sätt att lösa det och gör att nytillkomna bidragare inte behöver lära sig både wiki-kod och abc-kod. Jag tycker att det känns ganska logiskt att ange den mest sentida källan först, t ex. "efter A, efter B, efter C" som en förkortning av "efter A som kom efter B som kom efter C". Jag håller helt med om att det är önskvärt med tydlighet men det skulle kanske kunna lösas genom att den html-kod som (: music :)-taggen spottar ut på något sätt förtydligar källornas ordning. Det är bra om man kan minimera mängden wiki-kod i abc-koden. O-fältet bör väl oftast hänvisa till den mest ursprungliga källan eller uppteckningens ursprung. Om det finns några tvetydigheter där kan man ju använda N-fältet. Jag vet inte om det är så lätt att formalisera en koppling mellan O-fältet och en specifik källa.

Har du några förslag på hur man skulle kunna lösa S-tvetydigheten?

Det är visserligen sant att det kommer att bli fel på alla möjliga och omöjliga sätt i wikin, men det betyder ju inte att man inte alltid ska försöka hitta det sätt som skapar minst förvirring. Min tanke med inlägget var att skapa debatt och fundering hos er andra. Jag är "usability"-människa och därmed van att först vrida och vända på problemet, naturligtvis även programtekniskt, innan en lösning bestäms.

Inte heller jag gillar idén att införa en massa onödigt. abc-koden ska, i mitt tycke, vara så orörd som bara är möjligt och abc-fälten ska helst inte ändra betydelse. Att lägga explicita länkar i abc-koden, är inte bra. Samtidigt får man ju inte vara rädd för att införa nya normer och principer för användande av abc-fälten. Det är ju det som kallas utveckling. Men om man gör det, måste det dock vara mycket väl genomtänkt.

Kan man tänka sig att spelmän som redan har en sida, kan identifieras och länkas automatiskt? Det borde gå att lösa med en "vanlig" textsökning av abc-fälten i redan inlagda låtar när spelmanssidan skapas, så att man får med länkarna även där. Det skulle visserligen innebära att spelmän som bara nämnts i N-fält, aldrig kommer att identifieras men det kanske man kan ta...? Med en sådan lösning skulle det inte spela någon roll vara man skriver in ett spelmansnamn.

Annars har jag nog inget bra förslag på lösning och om det inte finns några kodmässigt smarta sätt att parsa t.ex T- och N-fälten efter just spelmansnamn, så är nog S-fältet trots allt det uppenbara... /Björn

Det som här diskuteras är ett tekniskt problem, men det finns också ett principiellt problem. Jag tror att innan man ger sig in i att hitta en teknisk lösning måste man reda ut vad som är vad.

Om jag lär mig en låt av Anders Andersson som lärt sig en låt av Bengt Bengtsson som lärt sig den av David Davidsson - vem är låten "efter"? Att vi använder "Polska efter Pekkos Per" som titel på en speciell låt är ju egentligen rätt märkligt - ingen nu levande människa har ju den låten efter Pekkos Per, eller har ens hört honom spela!

Jag tror att man måste fråga sig hur man skulle göra om man ville trycka en låt i en bok. Hur skulle man då förklara i vilka led låten lärts ut? Är det ens viktigt? Oavsett vad man kommer fram till, borde man kunna använda samma princip till folkwikin.

Det blir väldigt svårt ange en princip för hur denna typ av information ska anges, helt enkelt därför att det blir orimligt. I hur många led ska man ange källor? Ska nästa person skriva "efter Folkwiki"? Men inte heller är det rimligt att avråda folk från att skriva ut vem en låt är efter, det kan ju vara intressant för någon, eller hjälpa till att identifiera låten (hellre skriver man väl "Polska efter Pekkos Per" än bara "Polska"). Alltså är den enda rimliga slutsatsen att låta användarna själva avgöra vad och hur de vill skriva, och vilken grad av tydlighet de vill använda. Min erfarenhet är att om det är viktigt för någon att förmedla en viss information, då lyckas denna person på något sätt göra sig förstådd.

På den tekniska sidan är en mycket enkel lösning att vi helt enkelt låter wikin leta efter "efter XXXX" i titeln på samma sätt som i S-fältet. Det träffar inte rätt i 100% av fallen, men tillräckligt ofta för att det ska vara motiverat. Och man kan alltid länka manuellt. /Erik

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-07-16 23:56