Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Svingedans

Svingedans är namnet på en polsketyp i som dansas främst i Skåne. Melodierna har ibland även namn som 'runtenom' eller 'körepolska' och dessa melodiformer glider därför ibland i varandra. Dansmässigt finns det åtminstone två former: en lite långsammare med första taktdelen kraftigt accentuerad (svingedans) och en mer flytande mer som rundpolska (rutenom och körepolska). Vissa av melodierna kan spelas på båda sätten.

Videoklipp:
http://videos.dancilla.com/m/v/se/arge/gds/001/Clip1621.wmv" - Svingedans
http://videos.dancilla.com/m/v/se/arge/gds/001/Clip1616.wmv" - Runtenom


Låtar av typen Svingedans

Grannas mora
Jag sau i östa
Svingedans "Så bister kall blåser nordanvinden" efter Bror Dahlgren
Svingedans (FMK M 107 bild 11) "Hvarför skulle du den lampan slokna" efter Per Henriksson
Svingedans (FMK M 107 bild 4a) efter Per Henriksson,
Svingedans (FMK M 129 bild 7) efter Signe Willén
Svingedans (FMK M 133 bild 35) efter Nils Anderberg
Svingedans (FMK M 143a bild 11 ) efter N. A. Persson
Svingedans (FMK M 143a bild 11) efter N. A. Persson
Svingedans (FMK M 143a bild 18) efter N A Persson
Svingedans (FMK M 143b bild 41)
Svingedans (FMK M 54 bild 41) efter Lars Peng
Svingedans (FMK M 89a bild 11) efter Nils Persson
Svingedans (FMK M 89b bild 5) efter Carolina Persson
Svingedans (FMK Sk 18 bild 9) efter Håkan Lasson
Svingedans (FMK Ske 22 bild 29)
Svingedans (FMK Ske 29 bild 119) efter "en gubbe från Sjöbotrakten"
Svingedans (FMK Ske 29 bild 121) efter "Gubben från Sjöbotrakten"
Svingedans (SkSpF CEB BB-1) från Ljunits härad
Svingedans (SvL Skåne 1248) efter Jöns Andersson Ryberg
Svingedans (SvL Skåne 1252) efter Jöns Andersson Ryberg
Svingedans (SvL Skåne nr 1278) "Där stod en flicka uti en hage" efter Ola Olsson Feuer
Svingedans (SvL Skåne nr. 1029) /Runtenom efter Nils Svensson
Svingedans (SvL Skåne nr. 1073) efter Johan Andersson
Svingedans (SvL Skåne nr. 1123) efter Nils Jönsson
Svingedans (SvL Skåne nr. 1165) efter Martin Johan Ramelius
Svingedans (SvL Skåne nr. 1199) efter Nils Persson
Svingedans (SvL Skåne nr. 1206) efter Mårten Mattsson
Svingedans (SvL Skåne nr. 1265) efter Mårten Sjöbeck
Svingedans (SvL Skåne nr. 1266) efter Måreten Sjöbeck
Svingedans (SvL Skåne nr. 1279) efter Ola Olsson Feuer
Svingedans 1 efter Henrik Hallgren (variant av "Alla kineser äter med pinnar")
Svingedans 2 efter Henrik Hallgren
Svingedans efter Anders Nilsson
Svingedans från Tolånga efter Ola Persson (SvL Skåne 1299)
Till Landskrona
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:31