Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Kyrkotonarter

Meta.Kyrkotonarter Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2015-02-19 23:43 av Erik Ronström - Uppdaterade länk till abc-standarden
Ändrad rad 37 från

Den fullständiga referensen finns i Abc-standarden. Läs även mer på Wikipedia om kyrkotonarter.

till:

Den fullständiga referensen finns i Abc-standarden. Läs även mer på Wikipedia om kyrkotonarter.

2011-04-28 20:31 av 109.74.0.212 -
2011-03-31 13:06 av Kaj Engholm - Skalaeksempler byttet om!
Ändrad rad 11 från

ABcde^fga|

till:

ABcdefga|

Ändrad rad 20 från

ABcdefga|

till:

ABcde^fga|

2009-05-10 10:51 av 213.100.39.241 -
Ändrad rad 8 från

K:ADor

till:

K:Am

Ändrad rad 11 från

ABcdefga|

till:

ABcde^fga|

Ändrad rad 17 från

K:Am

till:

K:ADor

Ändrad rad 20 från

ABcde^fga|

till:

ABcdefga|

2009-05-10 10:49 av Ale - Ångrade sig...
2009-05-10 10:47 av Ale - Fel notexempel på Ador, bytte plats.
Ändrad rad 8 från

K:Am

till:

K:ADor

Ändrad rad 11 från

ABcde^fga|

till:

ABcdefga|

Ändrad rad 17 från

K:ADor

till:

K:Am

Ändrad rad 20 från

ABcdefga|

till:

ABcde^fga|

2008-08-30 21:35 av Jonas Brunskog - tabell med tonarter
Ändrade rader 37-56 från

Den fullständiga referensen finns i Abc-standarden. Läs även mer på Wikipedia om kyrkotonarter.

till:

Den fullständiga referensen finns i Abc-standarden. Läs även mer på Wikipedia om kyrkotonarter.

Också en tabell med alla kyrkotonarter, med de anglosaxiska namnen:

FörteckenDur/JoniskMoll/AeoliskMixolydiskDoriskFrygiskLydiskLokrisk
7 #:C#A#mG#MixD#DorE#PhrF#LydB#Loc
6 #:F#D#mC#MixG#DorA#PhrBLydE#Loc
5 #:BG#mF#MixC#DorD#PhrELydA#Loc
4 #:EC#mBMixF#DorG#PhrALydD#Loc
3 #:AF#mEMixBDorC#PhrDLydG#Loc
2 #:DBmAMixEDorF#PhrGLydC#Loc
1 #:GEmDMixADorBPhrCLydF#Loc
0:CAmGMixDDorEPhrFLydBLoc
1 b:FDmCMixGDorAPhrBbLydELoc
2 b:BbGmFMixCDorDPhrEbLydALoc
3 b:EbCmBbMixFDorGPhrAbLydDLoc
4 b:AbFmEbMixBbDorCPhrDbLydGLoc
5 b:DbBbmAbMixEbDorFPhrGbLydCLoc
6 b:GbEbmDbMixAbDorBbPhrCbLydFLoc
7 b:CbAbmGbMixDbDorEbPhrFbLydBbLoc
2008-08-07 21:07 av Jonas Brunskog - länk
Ändrad rad 37 från

Den fullständiga referensen finns i Abc-standarden

till:

Den fullständiga referensen finns i Abc-standarden. Läs även mer på Wikipedia om kyrkotonarter.

2008-01-30 03:18 av Erik Ronström -
Tillförda rader 1-37

I folkmusik är det vanligt att antalet förtecken inte svarar mot standardskalan för dur eller moll. Det är t ex. vanligt att en låt i A-moll spelas i en skala med Fiss istället för F. Om man anger tonarten K:G får man då rätt antal förtecken, men samtidigt blir tonartsangivelsen felaktig. I detta fall bör man istället ange att det handlar om en så kallad dorisk skala med K:ADor.

Exempel med skalorna Am repektive ADor:

 K:Am

(:music:) X:1 K:Am M:none L:1/4 ABcde^fga| (:musicend:)

 K:ADor

(:music:) X:1 K:ADor M:none L:1/4 ABcdefga| (:musicend:)

Det finns 6 st av dessa så kallade kyrkotonarter:

  • jonisk ("vanlig dur")
  • dorisk (moll med höjd sext)
  • frygisk (moll med sänkt sekund)
  • lydisk (dur med överstigande kvart)
  • mixolydisk (dur med sänkt septima)
  • aeolisk ("vanlig moll", "ren moll")

Ibland räknar man även med en sjunde kyrkotonart, den lokriska (moll med sänkt sekund och förminskad kvint).

I abc anger man någon av dessa tonarter genom ett suffix, t ex K:GDor för G-dorisk, K:AMix för A-mixolydisk osv. Obs att det är de engelska namnen som gäller, varför frygisk anges med Phr (från "phrygian").

K:G kan sägas vara ett enklare sätt att skriva K:GIon, liksom K:Dm är detsamma som K:DAeo.

Den fullständiga referensen finns i Abc-standarden

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2015-02-19 23:43