Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Kyrkotonarter

Meta.Kyrkotonarter Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de ser ut vid visning)

2015-02-19 23:43 av Erik Ronström - Uppdaterade länk till abc-standarden
Ändrad rad 37 från
Den fullständiga referensen finns i [[http://abc.sourceforge.net/standard/abc2-draft.html#K:%20-%20key|Abc-standarden]]. Läs även mer på Wikipedia om [[http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkotonarter|kyrkotonarter]].
till:
Den fullständiga referensen finns i [[http://abcnotation.com/wiki/abc:standard:v2.1#kkey|Abc-standarden]]. Läs även mer på Wikipedia om [[http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkotonarter|kyrkotonarter]].
2011-04-28 20:31 av 109.74.0.212 -
2011-03-31 13:06 av Kaj Engholm - Skalaeksempler byttet om!
Ändrad rad 11 från
ABcde^fga|
till:
ABcdefga|
Ändrad rad 20 från
ABcdefga|
till:
ABcde^fga|
2009-05-10 10:51 av 213.100.39.241 -
Ändrad rad 8 från
K:ADor
till:
K:Am
Ändrad rad 11 från
ABcdefga|
till:
ABcde^fga|
Ändrad rad 17 från
K:Am
till:
K:ADor
Ändrad rad 20 från
ABcde^fga|
till:
ABcdefga|
2009-05-10 10:49 av Ale - Ångrade sig...
2009-05-10 10:47 av Ale - Fel notexempel på Ador, bytte plats.
Ändrad rad 8 från
K:Am
till:
K:ADor
Ändrad rad 11 från
ABcde^fga|
till:
ABcdefga|
Ändrad rad 17 från
K:ADor
till:
K:Am
Ändrad rad 20 från
ABcdefga|
till:
ABcde^fga|
2008-08-30 21:35 av Jonas Brunskog - tabell med tonarter
Ändrade rader 37-56 från
Den fullständiga referensen finns i [[http://abc.sourceforge.net/standard/abc2-draft.html#K:%20-%20key|Abc-standarden]]. Läs även mer på Wikipedia om [[http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkotonarter|kyrkotonarter]].
till:
Den fullständiga referensen finns i [[http://abc.sourceforge.net/standard/abc2-draft.html#K:%20-%20key|Abc-standarden]]. Läs även mer på Wikipedia om [[http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkotonarter|kyrkotonarter]].

Också en tabell med alla kyrkotonarter, med de anglosaxiska namnen:
||border=1
||!Förtecken ||!Dur/Jonisk||!Moll/Aeolisk ||!Mixolydisk||!Dorisk||!Frygisk||!Lydisk||!Lokrisk||
||7 #:|| C#|| A#m|| G#Mix|| D#Dor|| E#Phr|| F#Lyd|| B#Loc||
||6 #:|| F#|| D#m|| C#Mix|| G#Dor|| A#Phr|| BLyd|| E#Loc||
||5 #:|| B|| G#m|| F#Mix|| C#Dor|| D#Phr|| ELyd|| A#Loc||
||4 #:|| E|| C#m|| BMix|| F#Dor|| G#Phr|| ALyd || D#Loc||
||3 #:|| A|| F#m|| EMix|| BDor|| C#Phr|| DLyd|| G#Loc||
||2 #:|| D|| Bm|| AMix|| EDor|| F#Phr|| GLyd || C#Loc||
||1 #:|| G|| Em|| DMix|| ADor|| BPhr|| CLyd || F#Loc||
||0: || C|| Am|| GMix|| DDor|| EPhr|| FLyd|| BLoc||
||1 b: || F|| Dm|| CMix|| GDor|| APhr|| BbLyd|| ELoc||
||2 b: || Bb|| Gm|| FMix|| CDor|| DPhr|| EbLyd|| ALoc||
||3 b: || Eb|| Cm|| BbMix|| FDor|| GPhr|| AbLyd|| DLoc||
||4 b: || Ab|| Fm|| EbMix|| BbDor|| CPhr|| DbLyd|| GLoc||
||5 b: || Db|| Bbm|| AbMix|| EbDor|| FPhr || GbLyd|| CLoc||
||6 b: || Gb|| Ebm|| DbMix|| AbDor|| BbPhr|| CbLyd|| FLoc||
||7 b: || Cb|| Abm|| GbMix|| DbDor|| EbPhr|| FbLyd|| BbLoc||
2008-08-07 21:07 av Jonas Brunskog - länk
Ändrad rad 37 från
Den fullständiga referensen finns i [[http://abc.sourceforge.net/standard/abc2-draft.html#K:%20-%20key|Abc-standarden]]
till:
Den fullständiga referensen finns i [[http://abc.sourceforge.net/standard/abc2-draft.html#K:%20-%20key|Abc-standarden]]. Läs även mer på Wikipedia om [[http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkotonarter|kyrkotonarter]].
2008-01-30 03:18 av Erik Ronström -
Tillförda rader 1-37
I folkmusik är det vanligt att antalet förtecken inte svarar mot standardskalan för dur eller moll. Det är t ex. vanligt att en låt i A-moll spelas i en skala med Fiss istället för F. Om man anger tonarten @@K:G@@ får man då rätt antal förtecken, men samtidigt blir tonartsangivelsen felaktig. I detta fall bör man istället ange att det handlar om en så kallad ''dorisk'' skala med @@K:ADor@@.

Exempel med skalorna Am repektive ADor:

K:Am
(:music:)
X:1
K:Am
M:none
L:1/4
ABcde^fga|
(:musicend:)

K:ADor
(:music:)
X:1
K:ADor
M:none
L:1/4
ABcdefga|
(:musicend:)

Det finns 6 st av dessa så kallade ''kyrkotonarter'':
* jonisk ("vanlig dur")
* dorisk (moll med höjd sext)
* frygisk (moll med sänkt sekund)
* lydisk (dur med överstigande kvart)
* mixolydisk (dur med sänkt septima)
* aeolisk ("vanlig moll", "ren moll")

Ibland räknar man även med en sjunde kyrkotonart, den ''lokriska'' (moll med sänkt sekund och förminskad kvint).

I abc anger man någon av dessa tonarter genom ett suffix, t ex @@K:GDor@@ för G-dorisk, @@K:AMix@@ för A-mixolydisk osv. Obs att det är de engelska namnen som gäller, varför frygisk anges med @@Phr@@ (från "phrygian").

@@K:G@@ kan sägas vara ett enklare sätt att skriva @@K:GIon@@, liksom @@K:Dm@@ är detsamma som @@K:DAeo@@.

Den fullständiga referensen finns i [[http://abc.sourceforge.net/standard/abc2-draft.html#K:%20-%20key|Abc-standarden]]
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2015-02-19 23:43