Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Bonapartsmarschen efter August Bohlin (SvL Uppland nr. 74)

Musik.1150 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2011-05-03 16:15 av Nils L - Snyggade till utseende på små noter
Ändrad rad 5 från
	M 3 1.3 RM
till:
	M 3.5 1.3 RM
Tillförda rader 8-11

/shdr{ % usage: x y shd

	M 2 1.3 RM
	-1 2.5 -6.5 0 -5.5 -2.5 RC
	1 -2.5 6.5 0 5.5 2.5 RC fill}!
Ändrad rad 13 från
	M 3 1.3 RM
till:
	M 3.5 1.3 RM
Tillförd rad 19

deco head-small3 0 shdr 0 0 0 % small note head

Ändrad rad 33 från

d/B/ | [!head-small!G,2G2] dB GBdg | [!head-small!B2b2] [!head-small!B2b2] [!head-small2!D4d4] | {/f}a2ba (Tgf)ge | d2 g2 B2 [!head-small!D2d2] |

till:

d/B/ | [!head-small!G,2G2] dB GBdg | [!head-small3!B2b2] [!head-small3!B2b2] [!head-small2!D4d4] | {/f}a2ba (Tgf)ge | d2 g2 B2 [!head-small!D2d2] |

2011-04-28 20:33 av 109.74.0.212 -
2011-04-20 08:47 av Nils L - Fixade indexnummer
Ändrad rad 34 från

X: 1

till:

X: 74

2011-04-06 13:29 av Nils L - Anmärkning om felaktig notering i SvL
Tillförda rader 31-39

I en artikel citerad i Spela Nyckelharpa 2 av John Olsson, Björklinge står det att ovanstående femtol i slutet är felaktigt noterat och att det egentligen spelades så här: (:music:) X: 1 M: 4/4 L: 1/8 K: G d>e dc Bc AF | G2 (:musicend:)

2009-03-09 20:34 av Nils L -
Tillförda rader 1-30

(:music:) X: 74 beginps /shd{ % usage: x y shd

	M 3 1.3 RM
	-1 2.5 -6.5 0 -5.5 -2.5 RC
	1 -2.5 6.5 0 5.5 2.5 RC fill}!

/shdhollow{ % usage: x y shd

	M 3 1.3 RM
	-1 2.5 -6.5 0 -5.5 -2.5 RC
	1 -2.5 6.5 0 5.5 2.5 RC}!

endps deco head-small 0 shd 0 0 0 % small note head deco head-small2 0 shdhollow 0 0 0 % small note head T: Bonapartsmarschen efter August Bohlin T: (SvL Uppland nr. 74) B: Svenska Låtar Uppland nr 74 Z: Nils L R: Marsch O: Uppland S: efter August Bohlin H: Hämtat ur SvL: Låten kallades 'Bonapartsmarschen'. Den spelades efter slaget vid Leipzig. Härom berättade Bohlin att "för att reta Napoleon lät Karl XIV Johan en dragon, som hette Roos, spela denna marsch. Bonaparte satt på sin häst och tuggade fradga, så förtörnad var han". M: 4/4 L: 1/8 K: G ((3D/G/B/ | [d2)!head-small!D2] d2 dBGB | [d2!head-small!D2] d2 dBGB | d2 g2 {/a}g2 fg | b3 ((3a/g/f/) {/f}[a3A3] ((3D/F/A/ | c2) c2 cAFA | (c3 (3d/c/B/ c)AFA | {cd}cBce d2>(,c2{dc}) | BcAB [G3!head-small!G,3] :: d/B/ | [!head-small!G,2G2] dB GBdg | [!head-small!B2b2] [!head-small!B2b2] [!head-small2!D4d4] | {/f}a2ba (Tgf)ge | d2 g2 B2 [!head-small!D2d2] | A2>(B2 c)Bcd | e2 e2 A4 | d2 ed (5:4:5cBcAF | G2 ((3AG)F G3 :| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-05-03 16:15