Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Trollpolska efter Einar Britt

Musik.1183 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2011-04-28 20:33 av 109.74.0.212 -
2009-03-18 08:35 av Karen Myers -
Borttagen rad 3

T:Älvdalen

2009-03-17 21:37 av Karen Myers -
Ändrade rader 2-9 från

X:1 T:TITEL C:KOMPOSITÖR R:LÅTTYP Z:TRANSKRIPTION GJORD AV, DATUM O:GEOGRAFISK HÄRKOMST S:efter SPELMAN S:känd genom SPELMAN/GRUPP

till:

X:1052 T:Trollpolska efter Einar Britt T:Älvdalen S:Efter Kristina Ståhl Cedervall S:Efter Einar Britt Z:Karen Myers (#1052) Z:Upptecknad 9/1994

Ändrade rader 10-12 från

L:1/16 K:D defga

till:

L:1/8 R:Polska O:Älvdalen, Dalarna K:G D>D G2 G2 | Ac B2 B2 | c>(e d>)(c B>)A | (3G2 B2 G2 D2 | D>D G2 G2 | Ac B2 B2 | c>(e d>)(c B>)A | (3FAF G4 :: {B}d>(B d4) | {d}e2 d<(e d2) | (3c2 B2 A2 (3G2 | B2 G2 D4 | {B}d>(B d4) | {d}e2 d<(e d2) | (3c2 B2 A2 (3FAF | G6 :|

2009-03-17 21:35 av Karen Myers -
Ändrade rader 2-7 från

X:1051 T:Barbro Pers Polska efter Anders Södersten S:Efter Kristina Ståhl Cedervall S:Stämma efter Z:Karen Myers (#1051) Z:Upptecknad 9/1994

till:

X:1 T:TITEL C:KOMPOSITÖR R:LÅTTYP Z:TRANSKRIPTION GJORD AV, DATUM O:GEOGRAFISK HÄRKOMST S:efter SPELMAN S:känd genom SPELMAN/GRUPP

Ändrade rader 11-23 från

L:1/8 R:Polska O:Älvdalen, Dalarna N:B-delen är G-dorisk K:F V:P1 c2 f<a g2 | g2 (e/f/)e/c/ d2 | d2 B>d f>d |1 d>c (B/A/)B/d/ c2 :| [2 d>c (B/A/)B/d/ c>(B |: G2) (B<d) f>e | d2 c2 B>A | G2 (B<d) f>e | d2 c2 B>A | G2 (G<B) (A/B/)A/^F/ |1 G2 G2 B>(A :|2 G2) G4 |] V:P2 A2 c<f e2 | e>d c/d/c/A/ B2 | F2 D>B d>B | B>A G/F/E/D/ E2 :|

 B>A G/F/E/D/ E>D |: G2 D<B d>c | B2 A2 D>C | B,2 G,<B d>c |

B2 A2 D>C | DC [G,2D2]^F/G/F/D/ | CB, B,2 D>^F :| CB, B,4 |]

till:

L:1/16 K:D defga

2009-03-17 21:33 av Karen Myers -
Tillförda rader 1-22

(:music:) X:1051 T:Barbro Pers Polska efter Anders Södersten S:Efter Kristina Ståhl Cedervall S:Stämma efter Z:Karen Myers (#1051) Z:Upptecknad 9/1994 M:3/4 L:1/8 R:Polska O:Älvdalen, Dalarna N:B-delen är G-dorisk K:F V:P1 c2 f<a g2 | g2 (e/f/)e/c/ d2 | d2 B>d f>d |1 d>c (B/A/)B/d/ c2 :| [2 d>c (B/A/)B/d/ c>(B |: G2) (B<d) f>e | d2 c2 B>A | G2 (B<d) f>e | d2 c2 B>A | G2 (G<B) (A/B/)A/^F/ |1 G2 G2 B>(A :|2 G2) G4 |] V:P2 A2 c<f e2 | e>d c/d/c/A/ B2 | F2 D>B d>B | B>A G/F/E/D/ E2 :|

 B>A G/F/E/D/ E>D |: G2 D<B d>c | B2 A2 D>C | B,2 G,<B d>c |

B2 A2 D>C | DC [G,2D2]^F/G/F/D/ | CB, B,2 D>^F :| CB, B,4 |] (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:33