Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Halling från Ekshärad efter Per Lööf

Musik.1207 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2019-07-03 16:57 av Susanne Gräslund -
Borttagen rad 7

N: Spelbar på säckpipa i A med viss modifikation

Tillförd rad 13

N: Spelbar på säckpipa i A med viss modifikation

2019-07-03 16:57 av Susanne Gräslund - Säckpipetagg tillagd
Tillförd rad 8

N: Spelbar på säckpipa i A med viss modifikation

2019-01-09 06:50 av Jonas Brunskog - K-fält
Ändrad rad 41 från

K:C

till:

K:Ddor

2019-01-09 06:48 av Jonas Brunskog - O-Fält
Tillförd rad 8

O:Ekshärad, Värmland

Tillförd rad 19

Och en variant:

Ändrad rad 34 från

O:Loffstrand, Ekshärad

till:

O:Loffstrand, Ekshärad, Värmland

2018-08-26 12:07 av Tom Glastonbury - Add R: field.
Tillförd rad 35

R:Halling

2018-08-26 12:01 av Tom Glastonbury - Fix X: header to match SvL index number.
Ändrad rad 29 från

X:1

till:

X:2

2018-08-26 11:59 av Tom Glastonbury - Fix B: entry so it matches existing notbok.
Ändrad rad 33 från

B:Svenksa Låtar Värmland nr 2

till:

B:Svenska Låtar Värmland nr 2

2018-08-26 11:57 av Tom Glastonbury - Added version from SvL Värmland
Tillförda rader 17-42

(:musicend:) (:music:) %abc-2.1 beginps % small note head /shd{ % usage: x y shd

	M 3 1.3 RM
	-1 2.5 -6.5 0 -5.5 -2.5 RC
	1 -2.5 6.5 0 5.5 2.5 RC fill}!

endps deco head-shd 0 shd 0 0 0

X:1 T:Halling efter Per Löf T:(SvL Värmland 2) O:Loffstrand, Ekshärad B:Svenksa Låtar Värmland nr 2 Z:Tom Glastonbury, 2018-08-26 M:4/4 L:1/8 U:S=!head-shd! K:C [ASDSA,]agba4 | agegf4 | f2age2ef | dfed^c2A2- | Aagba4 | agegf4 | f2age2ef | dfe^cd4 :||: A2(d{ed})^cd2e2- | e2(f{gf})ef2e^c | A2(d{ed})^cd2eg | (f{gf})ed^cd2AF | D2(d{ed})^cd2e2- | e2(f{gf})ef2e^c | A2(d{ed})^cd2eg | (f{gf})ed^c[d4SF4] :|

2011-04-28 20:34 av 109.74.0.212 -
2009-03-18 10:39 av Karen Myers -
Tillförda rader 1-17

(:music:) X:2083 T:Halling från Ekshärad efter Per Lööf S:Efter Ben Teitelbaum S:Efter Per Lööf Z:Karen Myers (#2083) Z:Upptecknad 7/2008 M:2/4 L:1/16 R:Halling N:Tonarten är egentligen hexatonisk (D E F G A C#) K:Dm (Aa)gba4 | (ag)eg f2>(e2 | f2)ag e2gf | (df)ed (^c2A2) | (Aa)gba4 | (ag)eg f2>(e2 | f2)ag e2gf | (df)e^cd4 :| |: A2(d^c d2)e2- | e2(fe f2)(e^c | A2)(d^c d2)eg | (fe)d^c d2AF | D2(d^c d2)e2- | e2(fe f2)(e^c | A2)(d^c d2)eg | (fe)d^c d4 :| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2019-07-03 16:57