Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Säbb Jons Gånglåt

Musik.1229 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2022-11-11 20:17 av 85.230.192.147 - andrastämma
Tillförda rader 19-70

Med och :

(:music:) X:1 T:Säbb Johns gånglåt O:Dalarna R:Gånglåt Z:Bengt Ohlson Z:"Allm. trad." L:1/16 M:4/4 U:t=tenuto K:G

V:1 "^1" C2 |: (B,/C/B,/C/)B,A, (G,B,)DG B2cB (tA2tG2) | C2>(E2 GE)Gc e2ed (tc2tB2) |"D7" A2>(G2 FA)de f4 (f/g/f/g/f)ue | (ef)ed d2dc (Bc)dB (tG2tD2) | (B,/C/B,/C/)B,A, (G,B,)DG B2cB (tA2tG2) | C2>(E2 GE)Gc e2ed (tc2tB2) | A2>(G2 FA)de f4 (f/g/f/g/f)ue |1 (ef)ed d2dF G6 C2 :|2 (ef)ed d2dF G6 D2 |: G2>(B2 td2tg2) b4 (tb2tb2) | (a2>g2) (g2f2) c6 (3(BcB) | "D7" A2>(G2 FA)de f4 f/g/f/g/fue | (ef)ed d2dc (Bc)dB (tG2tD2) | G2>(B2 td2tg2) b4 (tb2tb2) | (a2>g2) (g2f2)"Am" c6 (3(BcB) | "D7" A2>(G2 FA)de f4 f/g/f/g/fue |1 (ef)ed d2dF G6 D2 :|2 (ef)ed d2dF G6 z2 |] V:2 "^2" E2 |:"G" D2DC B,2B,D G2AG (tD2tB,2) | "C" A,2>(C2 E2)EA"Am" c2cB (tA2tG2) | F2>(E2 DF)AB A4 A2>A2 | "D7" A2AF F2FA"G" (GA)BG (tD2tB,2) | D2DC B,2B,D G2AG (tD2tB,2) | "C" A,2>(C2 E2)EA"Am" c2cB (tA2tG2) | "D7" F2>(E2 DF)AB A4 A2>c2 |1 "D7" c2cB A2FD"G" B,6 E2 :|2"D7" c2cB A2FD"G" B,6 B,2 |: "G" B,2>(D2 tG2tB2) d4 (td2td2) |"G" (c2>B2) (B2A2)"Am" E6 G2 | F2>(E2 D2)FA c4 c2>B2 | "D7" A2AG F2FA"G" G2AG (tD2tB,2) | "G" B,2>(D2 tG2tB2) d4 (td2td2) |"G" (c2>B2) (B2A2) E6 G2 | F2>(E2 D2)FA c4 c2>B2 |1"D7" A2AG F2FD"G" B,6 B,2 :|2"D7" A2AG F2FD"G""^B.O." B,6 z2 |] (:musicend:)

En annan uppteckning:

(:music:) X:1 T:Säbb Johns gånglåt C:John Säbb O:Dalarna R:Gånglåt Z:Bengt Ohlson Z:"Av John Säbb. Uppt. Ture Gudmundsson." L:1/16 M:4/4 K:G B,2 |: (B,/C/B,/C/B,/C/)B,A, (G,B,)DG B2cB A2G2 | C2>E2 (GE)Gc{c} e2ed c2(B/c/B/c/B/) | A2>G2 (F/G/F/G/F/)Ad f4 (f/g/f/g/f/)gf | (ef)ed{de} d2dc (B/c/B/c/)dB G4 | (B,CB,/C/B,/)A,/ (G,B,)DG B2cB A2G2 | [CE]2>E2 (GE)Gc{c} e2ed c2(B/c/B/c/B/) | A2>G2 (F/G/F/G/F/) (3F(Ad){d} f4 (f/g/f/g/f/)gf |1 (3(efe) ed{de} d2dF G6 B,2 :|2 (3(efe) ed{de} d2dF G6{E} G2 |: G2>B2 d2g2{g} b4{ba} b2b2 | a4({a} g/a/g/a/g/a/)gf c6{c} B/c/B/c/B/ | A2>G2 (F/G/F/G/F/)Ad f4({g} f/g/f/g/f/)gf | (3efe ed (de)dc (B/c/B/c/)dB G4 | G2>B2 d2g2{g} b4{ba} b2b2 | a4{a} g/a/g/a/g/a/gf c6{c} B/c/B/c/B/ | A2>G2 (F/G/F/G/F/)Ad f4({g} f/g/f/g/f/)gf |1 (3efe ed{de} d2dF G6{E} G2 :|2 (3efe ed{de} d2dF G6 z2 |] (:musicend:)

2019-02-26 07:35 av Jonas Brunskog - youtube-länk
Tillförd rad 10

N:Youtube https://youtu.be/v4STFTf8pWk och https://youtu.be/d2SR2jYKvCc.

2014-11-05 20:18 av 80.217.26.133 -
Tillförd rad 11

100

2011-04-28 20:34 av 109.74.0.212 -
2009-03-18 11:34 av Karen Myers -
Tillförda rader 1-16

(:music:) X:2307 T:Säbb Jons Gånglåt Z:Karen Myers (#2307) Z:Upptecknad 9/2005 M:2/4 L:1/16 R:Gånglåt O:Rättvik, Dalarna K:G D2 |: (B,C)B,A, (G,B,)DG | B2B2 A2G2 | C2>E2 (GE)Gc | (e=f)ed c2(Bc) | D2>F2 A2d2 | f4 f4 | e2fe d2c2 | (Bc)dB G2D2 | (B,C)B,A, (G,B,)DG | B2B2 A2G2 | C2>E2 (GE)Gc | (e=f)ed c2(Bc) | D2>F2 A2d2 | f4 f4 | e2fe d2F2 | G6 D2 :: G2>B2 d2g2 | b4 b4 | (ab)af g2f2 | [c6e6]B2 | (AB)AG (FA)de | f4 f4 | e2fe d2c2 | (Bc)dB G2D2 | G2>B2 d2g2 | b4 b4 | (ab)af g2f2 | [c6e6]B2 | (AB)AG (FA)de | f4 f4 | e2fe d2F2 |1 G6 D2 :|2 G6 z2 |] (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2022-11-11 20:17