Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Bleking efter Carl Aron Hakberg (SvL Västergötland 42)

Musik.125 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2011-04-28 20:34 av 109.74.0.212 -
2009-04-18 20:10 av Jonas Brunskog - X fält till 42 igen så att numrering i SvL fungerar
Ändrad rad 2 från

X: 1

till:

X: 42

Ändrad rad 24 från

X: 2

till:

X: 42

2009-04-18 13:09 av 217.72.56.88 -
Ändrad rad 19 från

[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}([B2E2]A2) (G2A2) |1[M:2/4] A2z2 [A,4E4]- :|2[M:2/4] A4 z4 ||

till:

[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}([B2E2]A2) (G2A2) |1[M:2/4] A2z2 [A,4E4]- :|2[M:2/4] A4 z4 |]

2009-04-18 11:47 av 217.72.56.88 -
Ändrad rad 2 från

X: 42

till:

X: 1

Ändrad rad 24 från

X: 42

till:

X: 2

2009-04-17 19:32 av Jonas Brunskog - X fält
Ändrad rad 2 från

X: 1

till:

X: 42

Ändrad rad 24 från

X: 2

till:

X: 42

2009-04-17 11:01 av 217.72.56.88 -
Ändrad rad 21 från
till:

Polskan spelades på A-E-a-e-stämning.

2009-04-17 10:56 av 217.72.56.88 -
Ändrade rader 13-18 från

e2e2 cAce a2a2 | (ef)ed (cd)ef [f2A2][f2A2] | [e2c2][e2c2] cAce a2a2 |(ef)ed (cd)ef [f2A2][f2A2] | (ef)ed (cd)cB A2cc | {cd}c2BB (B2A2) (G2A2) |1[M:2/4] A4 z4 :|2[M:2/4] A2z2 [A,4E4]- ||:[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] [c2E2][A2E2] |[M:1/4] E2[A,2E2]- |[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] [c4E4] |[M:1/4] [A,4E4]- ||[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] c2A2 |[M:1/4] E2[A,2E2]- ||[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}([B2E2]A2) (G2A2) |1[M:2/4] A2z2 [A,4E4]- :|2[M:2/4] A4 z4 ||

till:

e2e2 cAce a2a2 | (ef)ed (cd)ef [f2A2][f2A2] | [e2c2][e2c2] cAce a2a2 | (ef)ed (cd)ef [f2A2][f2A2] | (ef)ed (cd)cB A2cc | {cd}c2BB (B2A2) (G2A2) |1[M:2/4] A4 z4 :|2[M:2/4] A2z2 [A,4E4]- | |:[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] [c2E2][A2E2] |[M:1/4] E2[A,2E2]- |[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] [c4E4] |[M:1/4] [A,4E4]- |[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] c2A2 |[M:1/4] E2[A,2E2]- |[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}([B2E2]A2) (G2A2) |1[M:2/4] A2z2 [A,4E4]- :|2[M:2/4] A4 z4 ||

2009-04-17 10:48 av 217.72.56.88 -
Ändrade rader 13-14 från

e2e2 cAce a2a2 | (ef)ed (cd)ef [f2A2][f2A2] | [e2c2][e2c2] cAce a2a2 | (ef)ed (cd)ee [f2A2][f2A2] | (ef)ed (cd)cB A2cc | {cd}c2BB (B2A2) (G2A2) |1[M:2/4] A4 z4 :|2[M:2/4] A2z2 [A,4E4]- |\

till:

e2e2 cAce a2a2 | (ef)ed (cd)ef [f2A2][f2A2] | [e2c2][e2c2] cAce a2a2 |(ef)ed (cd)ef [f2A2][f2A2] | (ef)ed (cd)cB A2cc | {cd}c2BB (B2A2) (G2A2) |1[M:2/4] A4 z4 :|2[M:2/4] A2z2 [A,4E4]- |\

2009-04-17 10:47 av 217.72.56.88 -
Ändrad rad 13 från

e2e2 cAce a2a2 | (ef)ed (cd)ee [f2A2][f2A2] | [e2c2][e2c2] cAce a2a2 |

till:

e2e2 cAce a2a2 | (ef)ed (cd)ef [f2A2][f2A2] | [e2c2][e2c2] cAce a2a2 |

2009-04-17 10:46 av 217.72.56.88 -
Borttagen rad 19

INSKRIVNING PÅGÅR

2009-04-17 10:44 av 217.72.56.88 -
Ändrad rad 15 från

|:[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] [c2E2][A2E2] |[M:1/4] E2[A,2E2]- |\

till:

|:[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] [c2E2][A2E2] |[M:1/4] E2[A,2E2]- \

2009-04-17 10:43 av 217.72.56.88 -
Ändrade rader 14-17 från

(ef)ed (cd)ee [f2A2][f2A2] | (ef)ed (cd)cB A2cc | {cd}c2BB (B2A2) (G2A2) |1[M:2/4] A4 z4 :|2[M:2/4] A2z2 [A,4E4]- | |:[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] [c2E2][A2E2] |[M:1/4] E2[A,2E2]- | |[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] [c4E4] |[M:1/4] [A,4E4]- | |[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] c2A2 |[M:1/4] E2[A,2E2]- |

till:

(ef)ed (cd)ee [f2A2][f2A2] | (ef)ed (cd)cB A2cc | {cd}c2BB (B2A2) (G2A2) |1[M:2/4] A4 z4 :|2[M:2/4] A2z2 [A,4E4]- ||:[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] [c2E2][A2E2] |[M:1/4] E2[A,2E2]- ||[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] [c4E4] |[M:1/4] [A,4E4]- ||[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] c2A2 |[M:1/4] E2[A,2E2]- |\

2009-04-17 10:41 av 217.72.56.88 -
Ändrade rader 17-18 från

|[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] [c2E2][A2E2] |[M:1/4] E2[A,2E2]- | |[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] [c4E4] |1[M:2/4] A2z2 [A,4E4]- :|2 A4 z4 ||

till:

|[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] c2A2 |[M:1/4] E2[A,2E2]- | |[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}([B2E2]A2) (G2A2) |1[M:2/4] A2z2 [A,4E4]- :|2[M:2/4] A4 z4 ||

2009-04-17 10:33 av 217.72.56.88 -
Ändrade rader 14-21 från

(ef)ed (cd)ee [f2A2][f2A2] | (ef)ed (cd)cB A2cc | {cd}c2BB (B2A2) (G2A2) |M: 2/4 A4 z4 :| [E2A,2]>[A2E2-] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | M: 3/4 [c2E2][B2E2]- [B2E2]AB c2A2 | M: 2/4 [E2A,2]>[A2E2-] [c2E2][c2(E2] | [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | c2(B2 -B2A2) (G2A2) A4 :|

till:

(ef)ed (cd)ee [f2A2][f2A2] | (ef)ed (cd)cB A2cc | {cd}c2BB (B2A2) (G2A2) |1[M:2/4] A4 z4 :|2[M:2/4] A2z2 [A,4E4]- | |:[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] [c2E2][A2E2] |[M:1/4] E2[A,2E2]- | |[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] [c4E4] |[M:1/4] [A,4E4]- | |[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] [c2E2][A2E2] |[M:1/4] E2[A,2E2]- | |[M:3/4] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | {d}[c2E2][BE][cE] {Bc}[B2E2][AE][BE] [c4E4] |1[M:2/4] A2z2 [A,4E4]- :|2 A4 z4 ||

Tillförda rader 20-21

INSKRIVNING PÅGÅR

2009-04-17 09:55 av 217.72.56.88 -
Ändrad rad 2 från

X: 42

till:

X: 1

Ändrad rad 8 från

Z: av Nils L (2008-12-22) efter Karen Myers (#2943) uppteckning efter

till:

Z: Åke Persson (2009-04-17) efter not i Svenska Låtar

Ändrade rader 13-16 från

e2(e2 cA)ce a2a2 | (ef)ed (cd)ee f2f2 | e2(e2 cA)ce a2a2 | (ef)ed (cd)ee f2f2 | (ef)ed (cd)cB A2c2-| M: 4/4 c2B2- B2A2 (G2A2) A4 :| \

till:

e2e2 cAce a2a2 | (ef)ed (cd)ee [f2A2][f2A2] | [e2c2][e2c2] cAce a2a2 | (ef)ed (cd)ee [f2A2][f2A2] | (ef)ed (cd)cB A2cc | {cd}c2BB (B2A2) (G2A2) |M: 2/4 A4 z4 :| \

Tillförda rader 20-42

M: 2/4 [E2A,2]>[A2E2-] [c2E2][c2(E2] | [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | c2(B2 -B2A2) (G2A2) A4 :| (:musicend:)

(:music:) X: 2 T: Bleking efter Carl Aron Hakberg T: (SvL Västergötland 42) S: efter Carl Aron Hakberg O: Skövde, Västergötland B: Svenska Låtar Västergötland Z: av Nils L (2008-12-22) efter Karen Myers (#2943) uppteckning efter R: Bleking L: 1/16 M: 3/4 K: A e2(e2 cA)ce a2a2 | (ef)ed (cd)ee f2f2 | e2(e2 cA)ce a2a2 | (ef)ed (cd)ee f2f2 | (ef)ed (cd)cB A2c2-| M: 4/4 c2B2- B2A2 (G2A2) A4 :| [E2A,2]>[A2E2-] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | M: 3/4 [c2E2][B2E2]- [B2E2]AB c2A2 | \

Ändrad rad 45 från

(:musicend:)

till:

(:musicend:)

2009-04-15 20:58 av 217.72.56.88 -
Ändrad rad 9 från

R: Polska

till:

R: Bleking

2009-02-01 11:08 av Jonas Brunskog - B: Svenska Låtar
Ändrad rad 2 från

X: 1

till:

X: 42

Tillförd rad 4

T: (SvL Västergötland 42)

Tillförd rad 7

B: Svenska Låtar Västergötland

2009-01-05 00:11 av Jonas Brunskog - O: Skövde, Västergötland
Tillförd rad 5

O: Skövde, Västergötland

2008-12-22 11:28 av Nils L -
Borttagna rader 0-1
Ändrade rader 2-18 från
till:

X: 1 T: Bleking efter Carl Aron Hakberg S: efter Carl Aron Hakberg Z: av Nils L (2008-12-22) efter Karen Myers (#2943) uppteckning efter R: Polska L: 1/16 M: 3/4 K: A e2(e2 cA)ce a2a2 | (ef)ed (cd)ee f2f2 | e2(e2 cA)ce a2a2 | (ef)ed (cd)ee f2f2 | (ef)ed (cd)cB A2c2-| M: 4/4 c2B2- B2A2 (G2A2) A4 :| [E2A,2]>[A2E2-] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | M: 3/4 [c2E2][B2E2]- [B2E2]AB c2A2 | M: 4/4 [E2A,2]>[A2E2-] [c2E2][c2(E2] [D2)d2][d2(D2] [E2)c2][c2E2]- | c2(B2 -B2A2) (G2A2) A4 :|

2008-12-17 16:03 av Nils L -
Ändrade rader 1-2 från

av nr 592.

till:
Ändrade rader 4-17 från

X:1 T:Engelska från Nättraby R:Engelska D:Björlert, Löfberg, Pekkari - Mikaelidansen Z:Transkription till abc av Jon Magnusson O:Nättraby, Blekinge M:2/4 L:1/8 K:A ea ga| ea ga|ea ga| f2 d2|df ff| df ff|df af| f2 e2| ea ga| ea ga|ea ga| f2 d2|de fg| af ec|B2 A2| A4:| ce ee| ce ee|ce ee| fe dc|df ff| df ff|df af| f2 e2| ce ee| ce ee|ce ee| fe dc|de fg| af ec|B2 A2| A4:| (:musicend:)

till:

(:musicend:)

2008-10-27 09:51 av Jon Magnusson -
Tillförd rad 1

av nr 592.

2008-08-25 23:08 av Jonas Brunskog -
Ändrad rad 5 från

D: Björlert, Löfberg, Pekkari - Mikaelidansen

till:

D:Björlert, Löfberg, Pekkari - Mikaelidansen

Borttagen rad 7

S:

2008-05-11 12:34 av Jon Magnusson -
Tillförd rad 5

D: Björlert, Löfberg, Pekkari - Mikaelidansen

2008-04-02 13:05 av Jon Magnusson -
Tillförda rader 1-15

(:music:) X:1 T:Engelska från Nättraby R:Engelska Z:Transkription till abc av Jon Magnusson O:Nättraby, Blekinge S: M:2/4 L:1/8 K:A ea ga| ea ga|ea ga| f2 d2|df ff| df ff|df af| f2 e2| ea ga| ea ga|ea ga| f2 d2|de fg| af ec|B2 A2| A4:| ce ee| ce ee|ce ee| fe dc|df ff| df ff|df af| f2 e2| ce ee| ce ee|ce ee| fe dc|de fg| af ec|B2 A2| A4:| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:34