Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Älvrospolska i Am efter Anders Eriksson Moberg

Musik.1403 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2012-06-05 08:16 av Nils L - Tog bort [Behöver översyn] och diskussion.
Ändrade rader 28-43 från

Ingår i kategorin . Ingår i kategorin

Vilket nummer ska det vara - 725 eller 1403? Nils: 1403 bör kvarstå - FolkWikins "löpnummer" ger entydigt rätt med sökning på numret - 725 hänvisar endast till det nummer som ges i Svenska Låtar Jämtland-Härjedalen, och blir bara förvirrande, då det redan finns en annan låt i Fokwikin med det numret./LS

Hej Lennart. Jag vet inte om jag förstår ditt resonemang. Praktiskt taget alla andra SvL-låtar har sitt X:-nummer satt till SvL-numret. Se t.ex. Svenska Låtar Skåne. Vad är det som gör denna låt annorlunda? Det som är förvirrande är väl om någon går in på Svenska Låtar Härjedalen och låten inte står angiven med sitt SvL-nummer där... Det bästa vore förstås om notbokssidorna kunde använda just de nummer som används för varje notbok istället för X:-numret, men när nu så ännu inte är fallet så framstår det för mig som betydligt mer tydligt att använda ett vedertaget nummer som det från SvL än ett mer godtyckligt och mindre väletablerat som FolkWikis löpnummer. Håller du inte med? /Nils Jo, jag böjer mig för dessa skäl! Ska bli mer konsekvent med numreringen! (Har ändrat till SvL JH-numreringen på föreliggande låt!) /Lennart Dock en anmärkning: Försökte göra en hänvisning mellan denna låt och nr 648 i Övergård med hjälp av koden "Jfr :dubbelklammer höger/Musik/648|+dubbelklammer vänster" - men råkar då ut för att 648 hänvisar såväl till en polonäs från Sexdrega, Ryssmo Antes gånglåt och en polska efter båtsman Däck - trevliga bitar i o för sig, men inte en parallell till Älvroslåten ...

Låt nr 648 i Övergaard har löpnummer 2134 på FolkWiki, så det är det senare numret man får länka till. Jag lade till en referens. Vände du förresten inte på höger och vänster i ditt exempel ovan? Var det det som skapade problem? Jag vet inte riktigt om jag förstod problemet, men säg bara till om det är någon jag kan hjälpa till med. /Nils

OK - tack! (jag skrev ut "[[" med ord som "dubbelklammer höger" för att exemplifiera; annars brukar den interna låthänvisningen funka bra för mig, bara jag skriver dit rätt nummer - alltså alltid "löpnumret"...)/LS

till:

Ingår i kategorin .

2012-06-05 07:52 av Lennart Sohlman -
2012-06-05 07:51 av Lennart Sohlman -
Ändrad rad 43 från

OK - tack! (jag skrev ut "[[" med ord som "dubbelklammer höger" för att exemplifiera, annars brukar den interna låthänvisningen funka bra för mig, bara jag skriver dit rätt nummer - alltså alltid "löpnumret"...)/LS

till:

OK - tack! (jag skrev ut "[[" med ord som "dubbelklammer höger" för att exemplifiera; annars brukar den interna låthänvisningen funka bra för mig, bara jag skriver dit rätt nummer - alltså alltid "löpnumret"...)/LS

2012-06-05 07:50 av Lennart Sohlman -
Ändrade rader 41-43 från

Låt nr 648 i Övergaard har löpnummer 2134 på FolkWiki, så det är det senare numret man får länka till. Jag lade till en referens. Vände du förresten inte på höger och vänster i ditt exempel ovan? Var det det som skapade problem? Jag vet inte riktigt om jag förstod problemet, men säg bara till om det är någon jag kan hjälpa till med. /Nils

till:

Låt nr 648 i Övergaard har löpnummer 2134 på FolkWiki, så det är det senare numret man får länka till. Jag lade till en referens. Vände du förresten inte på höger och vänster i ditt exempel ovan? Var det det som skapade problem? Jag vet inte riktigt om jag förstod problemet, men säg bara till om det är någon jag kan hjälpa till med. /Nils

OK - tack! (jag skrev ut "[[" med ord som "dubbelklammer höger" för att exemplifiera, annars brukar den interna låthänvisningen funka bra för mig, bara jag skriver dit rätt nummer - alltså alltid "löpnumret"...)/LS

2012-06-04 22:44 av Nils L - Lade till länk till EÖ-uppteckning
Tillförd rad 8
Ändrad rad 10 från

B:Svenska Låtar Härjedalen nr 725

till:

B:Svenska Låtar Härjedalen nr 725

Tillförda rader 40-41

Låt nr 648 i Övergaard har löpnummer 2134 på FolkWiki, så det är det senare numret man får länka till. Jag lade till en referens. Vände du förresten inte på höger och vänster i ditt exempel ovan? Var det det som skapade problem? Jag vet inte riktigt om jag förstod problemet, men säg bara till om det är någon jag kan hjälpa till med. /Nils

2012-06-04 19:28 av Lennart Sohlman -
Borttagen rad 27
Ändrade rader 36-38 från

Jo, jag böjer mig för dessa skäl! Ska bli mer konsekvent med numreringen! (Har ändrat till SvL JH-numreringen på föreliggande låt!) /Lennart

till:

Jo, jag böjer mig för dessa skäl! Ska bli mer konsekvent med numreringen! (Har ändrat till SvL JH-numreringen på föreliggande låt!) /Lennart Dock en anmärkning: Försökte göra en hänvisning mellan denna låt och nr 648 i Övergård med hjälp av koden "Jfr :dubbelklammer höger/Musik/648|+dubbelklammer vänster" - men råkar då ut för att 648 hänvisar såväl till en polonäs från Sexdrega, Ryssmo Antes gånglåt och en polska efter båtsman Däck - trevliga bitar i o för sig, men inte en parallell till Älvroslåten ...

2012-06-04 11:04 av Lennart Sohlman -
Ändrad rad 2 från

X:1403

till:

X:725

Ändrade rader 36-37 från

det för mig som betydligt mer tydligt att använda ett vedertaget nummer som det från SvL än ett mer godtyckligt och mindre väletablerat som FolkWikis löpnummer. Håller du inte med? /Nils

till:

det för mig som betydligt mer tydligt att använda ett vedertaget nummer som det från SvL än ett mer godtyckligt och mindre väletablerat som FolkWikis löpnummer. Håller du inte med? /Nils Jo, jag böjer mig för dessa skäl! Ska bli mer konsekvent med numreringen! (Har ändrat till SvL JH-numreringen på föreliggande låt!) /Lennart

2012-06-04 09:30 av Nils L -
Ändrad rad 34 från

Hej Lennart. Jag vet inte om jag förstår ditt resonemanget. Praktiskt taget alla andra SvL-låtar har sitt X:-nummer satt till SvL-numret. Se t.ex. Svenska Låtar Skåne. Vad är det som gör denna låt annorlunda? Det som är förvirrande är väl om någon går in på Svenska Låtar Härjedalen och låten inte står angiven med sitt SvL-nummer där...

till:

Hej Lennart. Jag vet inte om jag förstår ditt resonemang. Praktiskt taget alla andra SvL-låtar har sitt X:-nummer satt till SvL-numret. Se t.ex. Svenska Låtar Skåne. Vad är det som gör denna låt annorlunda? Det som är förvirrande är väl om någon går in på Svenska Låtar Härjedalen och låten inte står angiven med sitt SvL-nummer där...

2012-06-04 09:30 av Nils L - Svar på respons angående val av X:-nummer.
Ändrade rader 32-36 från

Nils: 1403 bör kvarstå - FolkWikins "löpnummer" ger entydigt rätt med sökning på numret - 725 hänvisar endast till det nummer som ges i Svenska Låtar Jämtland-Härjedalen, och blir bara förvirrande, då det redan finns en annan låt i Fokwikin med det numret./LS

till:

Nils: 1403 bör kvarstå - FolkWikins "löpnummer" ger entydigt rätt med sökning på numret - 725 hänvisar endast till det nummer som ges i Svenska Låtar Jämtland-Härjedalen, och blir bara förvirrande, då det redan finns en annan låt i Fokwikin med det numret./LS

Hej Lennart. Jag vet inte om jag förstår ditt resonemanget. Praktiskt taget alla andra SvL-låtar har sitt X:-nummer satt till SvL-numret. Se t.ex. Svenska Låtar Skåne. Vad är det som gör denna låt annorlunda? Det som är förvirrande är väl om någon går in på Svenska Låtar Härjedalen och låten inte står angiven med sitt SvL-nummer där... Det bästa vore förstås om notbokssidorna kunde använda just de nummer som används för varje notbok istället för X:-numret, men när nu så ännu inte är fallet så framstår det för mig som betydligt mer tydligt att använda ett vedertaget nummer som det från SvL än ett mer godtyckligt och mindre väletablerat som FolkWikis löpnummer. Håller du inte med? /Nils

2012-06-03 12:44 av Lennart Sohlman -
Ändrade rader 31-32 från

Vilket nummer ska det vara - 725 eller 1403?

till:

Vilket nummer ska det vara - 725 eller 1403? Nils: 1403 bör kvarstå - FolkWikins "löpnummer" ger entydigt rätt med sökning på numret - 725 hänvisar endast till det nummer som ges i Svenska Låtar Jämtland-Härjedalen, och blir bara förvirrande, då det redan finns en annan låt i Fokwikin med det numret./LS

2012-05-05 20:01 av Nils L - Vilket nummer ska det vara - 725 eller 1403?
Ändrade rader 27-31 från

Ingår i kategorin .

till:

Ingår i kategorin .

Ingår i kategorin

Vilket nummer ska det vara - 725 eller 1403?

2012-05-05 15:06 av Lennart Sohlman - korrigerar numret
Ändrad rad 2 från

X:725

till:

X:1403

2011-04-28 20:36 av 109.74.0.212 -
2009-04-23 18:59 av Jonas Brunskog - X och B-fält
Ändrad rad 2 från

X:1403

till:

X:725

Ändrad rad 9 från

B:Svenska Låtar Jämtland-Härjedalen nr 725

till:

B:Svenska Låtar Härjedalen nr 725

2009-04-23 10:32 av Lennart Sohlman -
Tillförda rader 26-27

Ingår i kategorin .

2009-04-23 10:31 av Lennart Sohlman -
Tillförda rader 1-25

(:music:) X:1403 T:Älvrospolska i Am efter Anders Eriksson Moberg R:Polska S:Efter Anders Eriksson Moberg N:Moberg hade låten efter Olof Kjellberg (1862-1937) N:Förslag till understämma: Lennart Sohlman O:Älvros, Härjedalen B:Svenska Låtar Jämtland-Härjedalen nr 725 Z:ABC-transkribering av Lennart Sohlman M:3/4 L:1/8

1/4=120

K:Am V:1 ez/a/ e2 B2|c2 {Bc}BA/^G/ A2|AB cd ef/e/|de/f/ fe e2|! za e2 B2|c2 {Bc}BA/^G/ A2|A^G Ac ec|{Bc}BA/^G/ Ac ec|{Bc}BA/^G/ Ac ec|{Bc}BA/^G/ [A4A4]::! E3/2[E/c/] [Ec]z/[E/c/][E2c2]|{cd}[E3/2c3/2][E/B/] [EB]z/[E/B/] [E2B2]|{Bc}(B>^G) AB cd|ef/e/ de/f/ e2|! E3/2[E/c/] [Ec]z/[E/c/][E2c2]|{cd}[E3/2c3/2][E/B/] [EB]z/[E/B/] [E2B2]|{Bc}BA/^G/ Ac ec|{Bc}BA/^G/ Ac ec|{Bc}BA/^G/ [A4A4]:|] V:2 [EA]z/c/ [E2c2] [E2B2]|[E2A2] DC/B,/ [C2E2]|E^G AB cd/c/|Bc/d/ dc [E2c2]|! zE [C2E2] [B,2D2]|[C2E2] DC/B,/ [C2E2]|ED EA cA|dc/B/ ce ae|dc/B/ cE CE|DC/B,/ [C4E4]::! A,3/2[C/E/] [CE]z/[C/E/] [C2E2]|[A,3/2E3/2][^G/B/] [GB]z/[G/B/] [G2B2]|E>B, CE AB|cd/c/ Bc/d/ [E2c2]|! A,3/2[C/E/] [CE]z/[C/E/] [C2E2]|[A,3/2E3/2][^G/B/] [GB]z/[G/B/] [G2B2]|D>B, [CE][CE] [EA][EA]|D>B, CE AE|DC/B,/ [C4E4]:|] (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2012-06-05 08:16