Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Galopp No 13 efter Sasser Swensson

Musik.1567 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2011-04-28 20:38 av 109.74.0.212 -
2009-12-27 03:05 av 217.72.56.88 -
Ändrad rad 27 från

O:Skåne

till:

O:Cimbris, Skåne

2009-12-27 03:04 av 217.72.56.88 -
Ändrad rad 8 från

B:nr 3 ur FMK M76

till:

B:nr 13 ur FMK M87

Ändrad rad 12 från

1/4=150

till:

1/4=140

Ändrad rad 23 från

T:Galoppade

till:

T:Galoppade No 3

Ändrad rad 32 från

1/4=150

till:

1/4=140

2009-12-27 03:03 av 217.72.56.88 -
Ändrade rader 3-4 från

T:Galoppade T:efter Nils Tufvesson

till:

T:Galopp No 13 T:efter Sasser Swensson

Ändrade rader 6-7 från

S:Efter Nils Tufvesson, Cimbris O:Skåne

till:

S:Efter Sasser Swensson, Borrby O:Borrby, Skåne

Ändrade rader 14-17 från

D | GD/G/ BG/B/ | dB/d/ g2 | de/d/ cA | edBD | GD/G/ BG/B/ | dB/d/ g2 | de/d/ cF | AG G :| A | B>cA>c | edBG | BcDF | AGGA | B>cA>c | edBG | BcDF | FG G :|[K:C] B | c>Bc>B | c>Bc>e | g>fdB | ag e2 | c>Bc>B | c>Bc>e | g>fdB | dc c :| G | GcBc | dgfg | d_fef | dffe | GcBc | dgfg | dffd | BA/B/ c :|

till:

D | GD/G/ BG/B/ | dB/d/ gd | de/d/ cA | ed BD | GD/G/ BG/B/ | dB/d/ gB | dc AF | AGG :: B | Bc AF | ed BG | Bc AF | AGG :: [K:C] B | (cB) (cB) | (cB) ce | gf df | ag eG | cB cB | cB ce | gf dB | dcc :: G | Gc Bc | Ge de | Ad cd | B/G/A/B/ c :|

Tillförd rad 20
Ändrade rader 23-24 från

T:Galopp No 13 T:efter Sasser Swensson

till:

T:Galoppade T:efter Nils Tufvesson

Ändrade rader 26-27 från

S:Efter Sasser Swensson, Borrby O:Borrby, Skåne

till:

S:Efter Nils Tufvesson, Cimbris O:Skåne

Ändrade rader 34-37 från

D | GD/G/ BG/B/ | dB/d/ gd | de/d/ cA | ed BD | GD/G/ BG/B/ | dB/d/ gB | dc AF | AGG :: B | Bc AF | ed BG | Bc AF | AGG :: [K:C] B | (cB) (cB) | (cB) ce | gf dF | ag eg | cB cB | cB ce | gf dB | dcc :: G | Gc Bc | Ge de | Ad cd | B/G/A/B/ c :|

till:

D | GD/G/ BG/B/ | dB/d/ g2 | de/d/ cA | edBD | GD/G/ BG/B/ | dB/d/ g2 | de/d/ cF | AG G :| A | B>cA>c | edBG | BcDF | AGGA | B>cA>c | edBG | BcDF | FG G :|[K:C] B | c>Bc>B | c>Bc>e | g>fdB | ag e2 | c>Bc>B | c>Bc>e | g>fdB | dc c :| G | GcBc | dgfg | d_fef | dffe | GcBc | dgfg | dffd | BA/B/ c :|

Tillförd rad 39
2009-12-27 03:00 av 217.72.56.88 -
Tillförda rader 18-36

(:musicend:)

(:music:) X:2 T:Galopp No 13 T:efter Sasser Swensson R:Galopp S:Efter Sasser Swensson, Borrby O:Borrby, Skåne B:nr 3 ur FMK M76 Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:2/4 L:1/8

1/4=150

K:G D | GD/G/ BG/B/ | dB/d/ gd | de/d/ cA | ed BD | GD/G/ BG/B/ | dB/d/ gB | dc AF | AGG :: B | Bc AF | ed BG | Bc AF | AGG :: [K:C] B | (cB) (cB) | (cB) ce | gf dF | ag eg | cB cB | cB ce | gf dB | dcc :: G | Gc Bc | Ge de | Ad cd | B/G/A/B/ c :|

2009-12-20 15:12 av 217.72.56.88 -
Borttagen rad 18

Används till Stormgalopp

2009-12-17 00:44 av 217.72.56.88 -
Ändrad rad 4 från

T:nr 3 ur FMK M76

till:

T:efter Nils Tufvesson

Ändrad rad 8 från

B:FMK M76

till:

B:nr 3 ur FMK M76

2009-12-16 16:47 av 217.72.56.88 -
Ändrad rad 12 från

1/4=140

till:

1/4=150

2009-12-16 16:46 av 217.72.56.88 -
Ändrad rad 12 från

1/4=150

till:

1/4=140

Tillförd rad 19

Används till Stormgalopp

2009-12-16 16:39 av 217.72.56.88 -
Ändrad rad 12 från

1/4=160

till:

1/4=150

2009-12-16 16:39 av 217.72.56.88 -
Ändrad rad 12 från

1/4=120

till:

1/4=160

2009-12-15 10:53 av 217.72.56.88 -
Ändrade rader 3-4 från

T:Galoppade FMK M76

till:

T:Galoppade T:nr 3 ur FMK M76

2009-12-15 10:47 av 217.72.56.88 -
Ändrad rad 5 från

S:Efter Nils Tufvesson

till:

S:Efter Nils Tufvesson, Cimbris

2009-12-15 10:31 av 217.72.56.88 -
Tillförda rader 1-17

(:music:) X:1 T:Galoppade FMK M76 R:Galopp S:Efter Nils Tufvesson O:Skåne B:FMK M76 Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:2/4 L:1/8

1/4=120

K:G D | GD/G/ BG/B/ | dB/d/ g2 | de/d/ cA | edBD | GD/G/ BG/B/ | dB/d/ g2 | de/d/ cF | AG G :| A | B>cA>c | edBG | BcDF | AGGA | B>cA>c | edBG | BcDF | FG G :|[K:C] B | c>Bc>B | c>Bc>e | g>fdB | ag e2 | c>Bc>B | c>Bc>e | g>fdB | dc c :| G | GcBc | dgfg | d_fef | dffe | GcBc | dgfg | dffd | BA/B/ c :| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:38