Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Fredagspolska

Musik.1613 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2022-11-26 22:03 av 85.230.192.147 - andrastämma
Tillförda rader 18-46

(:musicend:)

Med och :

(:music:) X:1 T:Fredagspolskan C:Bertil Eriksson O:Härnösand, Ångermanland R:Hambo Z:Bengt Ohlson Z:"Av Bertil Eriksson, Härnösand." L:1/8 M:3/4 K:G V:1 "^1"u D |:"G" G>(B d>)(c B>)A | (G>B) d3u D | G>(B d>)(e d>)B |"D7" (3(cdc) A3u F | D>(F A>)(G F>)E | (D>F) A3u F | D>(F A>)(c B>)A |"G" G2 G3u D | G>(B d>)(c B>)A | (G>B) d3u D | G>(B d>)(e d>)B | "D7" (3(cdc) A3u F | D>(F A>)(G F>)E | (D>F) A3u F | D>(F A>)(c B>)A |1"G" G2 G3u D :|2"G" G2 G3u B |: d>(g b>)(a g>)B | e>(B d3)u B | d>(g b>)(a g>)B | (e>B) c3u B |"D7" A>(B c>)(B A>)G | (F>A) d3u c | d>(e d>)(c A>)F | F2 G3u B | d>(g b>)(a g>)B | (e>B) d3u B | d>(g b>)(a g>)B | (e>B) c3u B | "D7" A>(B c>)(B A>)G | (F>A) d3u c | d>(e d>)(c A>)F |1 F2 G3u B :|2 F2 G3 z |] V:2 "^2"u B, |: D>(G B>)(A G>)E | (D>G) B3u B, | D>(G B>)(c B>)G | A2 F3u D | A,>(D F>)(E D>)B, | (A,>D) F3u D | A,>(D F>)(A F>)D | B,2 B,3u B, | D>(G B>)(A G>)E | (D>G) B3u B, | D>(G B>)(c B>)G | A2 F3u D | A,>(D F>)(E D>)B, | (A,>D) F3u D | A,>(D F>)(A F>)D |1 B,2 B,3u B, :|2 B,2 B,3u D |: "G" G>(B d>)(c B>)G | c>(G B3)u D | G>(B d>)(c B>)G |"Am" (c>G) A3u G | F>(G A>)(G F>)E | (D>E) F3u E | F>(G F>)(E D>)C | "D7" A,2"G" B,3u D |"G" G>(B d>)(c B>)G | (c>G) B3u D | G>(B d>)(c B>)G | "Am" (c>G) A3u G | F>(G A>)(G F>)E | (D>E) F3u E | F>(G F>)(E D>)C |1 "D7" A,2"G" B,3u D :|2"D7""^Arr. B.O." A,2"G" B,3 z |]

2012-09-25 18:54 av Nils L - Lade till I:repbra 0
Tillförd rad 16

I:repbra 0

2011-04-28 20:39 av 109.74.0.212 -
2010-03-29 13:14 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 13 från

D2|:G3B d3c TB3A|G3B d6 D2|G3B d3e d3B|(3c2d2c2 A6 F2|D3F A3G TF3E|D3F A6 F2|D3F A3c TB3A|1G4 G4 z2 D2:|2 G4 G4 z2 B2|: d3g b3a g3B|e3B d6 B2| d3g b3a g3B|e3B c6 B2| A3B c3TB A3G|F3A d6 ^c2|d3e d3c AF3|1F3G G4 z2 B2:|2F3G G8|

till:

D2|:G3B d3c TB3A|G3B d6 D2|G3B d3e d3B|(3c2d2c2 A6 F2|D3F A3G TF3E|D3F A6 F2|D3F A3c TB3A|1G4 G4 z2 D2:|2 G4 G4 z2 B2|: d3g b3a g3B|e3B d6 B2| d3g b3a g3B|e3B c6 B2| A3B c3TB A3G|F3A d6 ^c2|d3e d3c AF3|1F3G G4 z2 B2:|2F3G G8|]

2010-03-22 21:39 av 85.194.158.131 -
Ändrad rad 16 från

D2|:G3A B3A G3D|B,3D G6 D2|G3A B3A G3E|D3G F6 D2|D3E F3E D3C |A,3D|F6 E2|D3E D3C C C3|1C3B, B,4 z2 D2:|2C3B, B,4 z2 D2|:G3B d3c B3G|G3D G6 D2|G3B d3c B3G|B3G A6 D2| D3F A3TG F3E|D3F F6 E2|D3E F3E DC3|1C3B, B,4 z2 D2:|2C3B, B,8|]

till:

D2|:G3A B3A G3D|B,3D G6 D2|G3A B3A G3E|D3G F6 D2|D3E F3E D3C |A,3D F6 E2|D3E D3C C C3|1C3B, B,4 z2 D2:|2C3B, B,4 z2 D2|:G3B d3c B3G|G3D G6 D2|G3B d3c B3G|B3G A6 D2| D3F A3TG F3E|D3F F6 E2|D3E F3E DC3|1C3B, B,4 z2 D2:|2C3B, B,8|]

2010-03-22 21:39 av 85.194.158.131 -
Tillförda rader 11-12

V:1

Tillförda rader 14-16

V:2 D2|:G3A B3A G3D|B,3D G6 D2|G3A B3A G3E|D3G F6 D2|D3E F3E D3C |A,3D|F6 E2|D3E D3C C C3|1C3B, B,4 z2 D2:|2C3B, B,4 z2 D2|:G3B d3c B3G|G3D G6 D2|G3B d3c B3G|B3G A6 D2| D3F A3TG F3E|D3F F6 E2|D3E F3E DC3|1C3B, B,4 z2 D2:|2C3B, B,8|]

2010-03-22 21:31 av 85.194.158.131 -
Ändrad rad 11 från

D2|:G3B d3c TB3A|G3B d6 D2|G3B d3e d3B|(3cdc A6 F2|D3F A3G TF3E|D3F A6 F2|D3F A3c TB3A|1G4 G4 z2 D2:|2 G4 G4 z2 B2|: d3g b3a g3B|e3B d6 B2| d3g b3a g3B|e3B c6 B2| A3B c3TB A3G|F3A d6 ^c2|d3e d3c AF3|1F3G G4 z2 B2:|2F3G G8|

till:

D2|:G3B d3c TB3A|G3B d6 D2|G3B d3e d3B|(3c2d2c2 A6 F2|D3F A3G TF3E|D3F A6 F2|D3F A3c TB3A|1G4 G4 z2 D2:|2 G4 G4 z2 B2|: d3g b3a g3B|e3B d6 B2| d3g b3a g3B|e3B c6 B2| A3B c3TB A3G|F3A d6 ^c2|d3e d3c AF3|1F3G G4 z2 B2:|2F3G G8|

2010-03-22 21:31 av 85.194.158.131 -
Ändrad rad 11 från

D2|:G3B d3c TB3A:|

till:

D2|:G3B d3c TB3A|G3B d6 D2|G3B d3e d3B|(3cdc A6 F2|D3F A3G TF3E|D3F A6 F2|D3F A3c TB3A|1G4 G4 z2 D2:|2 G4 G4 z2 B2|: d3g b3a g3B|e3B d6 B2| d3g b3a g3B|e3B c6 B2| A3B c3TB A3G|F3A d6 ^c2|d3e d3c AF3|1F3G G4 z2 B2:|2F3G G8|

2010-03-22 21:25 av 85.194.158.131 -
Tillförda rader 1-12

(:music:) X:1 T:Fredagspolska R:Polska S:Efter Bertil Eriksson O:Härnösand, Ångermanland Z:Eva Zwahlen 2010-03-22 M:3/4 L:1/16 K:G D2|:G3B d3c TB3A:| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2022-11-26 22:03