Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Brudvals efter Göran Svenning

Musik.1620 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2012-09-25 19:03 av Nils L - Lade till I:repbra 0
Borttagen rad 5

O:

Ändrad rad 12 från
till:

%

Ändrad rad 15 från
till:

%

Tillförd rad 17

I:repbra 0

Borttagen rad 18
2011-04-28 20:39 av 109.74.0.212 -
2010-03-28 21:40 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 15 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_da capo al Fine" GBd|]

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 "_Fine" [g2B2] z2 d2|:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_da capo al Fine" GBd|]

2010-03-28 21:39 av Eva Zwahlen -
Ändrade rader 15-16 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 "_Fine" [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_da capo al Fine" GBd|]

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_da capo al Fine" GBd|]

Ändrad rad 18 från

B,DG|:"G" z2 BGDC| B,4 D2 |"D" z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2 |"G" z2 DGBd| g2 z B,DG |"C" z2 CEGc | z2 EGce |"G" z2 bgdB | z2 BGDB, |"D" F6 | C6 |"G" B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|:"G" G,4 B,2| dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

till:

B,DG|:"G" z2 BGDC| B,4 D2 |"D" z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2 |"G" z2 DGBd| g2 z B,DG |"C" z2 CEGc | z2 EGce |"G" z2 bgdB | z2 BGDB, |"D" F6 | C6 |"G" B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|:"G" G,4 B,2| dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

2010-03-28 21:38 av Eva Zwahlen -
Ändrade rader 15-16 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 (\)| [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 "_Fine" [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_da capo al Fine" GBd|]

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 "_Fine" [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_da capo al Fine" GBd|]

Ändrad rad 18 från

B,DG|:"G" z2 BGDC| B,4 D2 |"D" z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2 (\)|"G" z2 DGBd| g2 z B,DG |"C" z2 CEGc | z2 EGce |"G" z2 bgdB | z2 BGDB, |"D" F6 | C6 |"G" B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|:"G" G,4 B,2| dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

till:

B,DG|:"G" z2 BGDC| B,4 D2 |"D" z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2 |"G" z2 DGBd| g2 z B,DG |"C" z2 CEGc | z2 EGce |"G" z2 bgdB | z2 BGDB, |"D" F6 | C6 |"G" B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|:"G" G,4 B,2| dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

2010-03-28 21:38 av Eva Zwahlen -
Ändrade rader 15-16 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 \| [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 "_Fine" [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_da capo al Fine" GBd|]

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 (\)| [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 "_Fine" [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_da capo al Fine" GBd|]

Ändrad rad 18 från

B,DG|:"G" z2 BGDC| B,4 D2 |"D" z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2 \|"G" z2 DGBd| g2 z B,DG |"C" z2 CEGc | z2 EGce |"G" z2 bgdB | z2 BGDB, |"D" F6 | C6 |"G" B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|:"G" G,4 B,2| dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

till:

B,DG|:"G" z2 BGDC| B,4 D2 |"D" z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2 (\)|"G" z2 DGBd| g2 z B,DG |"C" z2 CEGc | z2 EGce |"G" z2 bgdB | z2 BGDB, |"D" F6 | C6 |"G" B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|:"G" G,4 B,2| dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

2010-03-28 21:37 av Eva Zwahlen -
Ändrade rader 15-16 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 "_Fine" [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_da capo al Fine" GBd|]

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 \| [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 "_Fine" [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_da capo al Fine" GBd|]

Ändrad rad 18 från

B,DG|:"G" z2 BGDC| B,4 D2 |"D" z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2|"G" z2 DGBd| g2 z B,DG |"C" z2 CEGc | z2 EGce |"G" z2 bgdB | z2 BGDB, |"D" F6 | C6 |"G" B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|:"G" G,4 B,2| dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

till:

B,DG|:"G" z2 BGDC| B,4 D2 |"D" z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2 \|"G" z2 DGBd| g2 z B,DG |"C" z2 CEGc | z2 EGce |"G" z2 bgdB | z2 BGDB, |"D" F6 | C6 |"G" B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|:"G" G,4 B,2| dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

2010-03-28 21:23 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 15 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 "_Fine......" [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_da capo al Fine" GBd|]

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 "_Fine" [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_da capo al Fine" GBd|]

2010-03-28 21:21 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 15 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 "_Fine" [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_da capo al Fine" GBd|]

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 "_Fine......" [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_da capo al Fine" GBd|]

2010-03-28 21:20 av Eva Zwahlen -
Ändrade rader 15-16 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 "_Fine" [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_d.c. al Fine" GBd|]

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 "_Fine" [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_da capo al Fine" GBd|]

Ändrade rader 18-19 från

B,DG|:"G" z2 BGDC| B,4 D2 |"D" z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2|"G" z2 DGBd| g2 z B,DG |"C" z2 CEGc | z2 EGce |"G" z2 bgdB | z2 BGDB, |"D" F6 | C6 |"G" B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,2-B,4|:"G" G,4 B,2| dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

till:

B,DG|:"G" z2 BGDC| B,4 D2 |"D" z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2|"G" z2 DGBd| g2 z B,DG |"C" z2 CEGc | z2 EGce |"G" z2 bgdB | z2 BGDB, |"D" F6 | C6 |"G" B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|:"G" G,4 B,2| dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

2010-03-28 21:19 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 18 från

B,DG|:"G" z2 BGDC| B,4 D2 |"D" z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2|"G" z2 DGBd| g2 z B,DG |"C" z2 CEGc | z2 EGce |"G" z2 bgdB | z2 BGDB, |"D" F6 | C6 |"G" B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|:"G" G,4 B,2| dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

till:

B,DG|:"G" z2 BGDC| B,4 D2 |"D" z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2|"G" z2 DGBd| g2 z B,DG |"C" z2 CEGc | z2 EGce |"G" z2 bgdB | z2 BGDB, |"D" F6 | C6 |"G" B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,2-B,4|:"G" G,4 B,2| dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

2010-03-28 21:18 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 7 från

N: Upptecknad och arrangerad av Herbert Larsson

till:

N: Upptecknad och arrangerad av Herbert Larsson 1988-02-10

2010-03-28 21:15 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 18 från

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce |z2 bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|: G,4 B,2| dBGB DG | D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |[g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG | D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |[B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

till:

B,DG|:"G" z2 BGDC| B,4 D2 |"D" z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2|"G" z2 DGBd| g2 z B,DG |"C" z2 CEGc | z2 EGce |"G" z2 bgdB | z2 BGDB, |"D" F6 | C6 |"G" B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|:"G" G,4 B,2| dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG |"D" D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |"G" [B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

2010-03-28 21:12 av Eva Zwahlen -
Tillförd rad 7

N: Upptecknad och arrangerad av Herbert Larsson

2010-03-28 21:10 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 17 från

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce |z2 bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|: G,4 B,2| dBGB DG | D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |[g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG | D6 | c6 | A,6 | dcBAFD |[B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

till:

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce |z2 bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|: G,4 B,2| dBGB DG | D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |[g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG | D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |[B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

2010-03-28 21:09 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 17 från

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce |z2 bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|: G,4 B,2|dBGB DG | D6 | C6 | A,6 | dcBAFD|[d6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG | D6 | c6 | A,6 | dcBAFD |[B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

till:

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce |z2 bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|: G,4 B,2| dBGB DG | D6 | C6 | A,6 | dcBAFD |[g6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG | D6 | c6 | A,6 | dcBAFD |[B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

2010-03-28 21:08 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 17 från

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce |z2 bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|: G,4 B,2|dBGB DG | D6 | C6 | A,6 | dcBAFD|[d6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG | D6 | c6 | A,6 | dcBAFD |[B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 |2 [B,2G2] z B,DG|]

till:

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce |z2 bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|: G,4 B,2|dBGB DG | D6 | C6 | A,6 | dcBAFD|[d6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG | D6 | c6 | A,6 | dcBAFD |[B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 :|2 [B,2G2] z B,DG|]

2010-03-28 21:07 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 17 från

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce |z2 bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|: G,4 B,2|dBGB DG | D6 | C6 | A,6 | dcBAFD|[d6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG | D6 c6 | A,6 | dcBAFD |[B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 |2 [B,2G2] z B,DG|]

till:

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce |z2 bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|: G,4 B,2|dBGB DG | D6 | C6 | A,6 | dcBAFD|[d6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG | D6 | c6 | A,6 | dcBAFD |[B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 |2 [B,2G2] z B,DG|]

2010-03-28 21:07 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 17 från

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce |z2 bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|: G,4 B,2|dBGB DG | D6 | C6 | A,6 |

till:

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce |z2 bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|: G,4 B,2|dBGB DG | D6 | C6 | A,6 | dcBAFD|[d6B6] | [G6B6] | G,4 B,2 | dBGB DG | D6 c6 | A,6 | dcBAFD |[B,6G6]- |1 [B,2G2] z2 B,2 |2 [B,2G2] z B,DG|]

2010-03-28 21:04 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 17 från

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce |z2 bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|: G,4 B,2|dBGB DG | D6 | C6 | F,6 |

till:

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce |z2 bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|: G,4 B,2|dBGB DG | D6 | C6 | A,6 |

2010-03-28 21:04 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 17 från

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce |z2 bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|:

till:

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce |z2 bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|: G,4 B,2|dBGB DG | D6 | C6 | F,6 |

2010-03-28 21:01 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 17 från

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce | bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|:

till:

B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce |z2 bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|:

2010-03-28 21:00 av Eva Zwahlen -
Tillförda rader 12-13

V:1

Tillförda rader 15-17

V:2 B,DG|: z2 BGDC| B,4 D2 | z2 cAFE| D2 C3 F | A6 | E4 A2| z2 dGBd| g2 z B,DG | z2 CEGc | z2 EGce | bgdB | z2 BGDB, | F6 | C6 | B,6- |1 B,2 z B,DG:|2 B,2 z2 B,2|]3 B,6|:

2010-03-28 20:54 av Eva Zwahlen -
Tillförd rad 8

1/4=160

2010-03-28 20:53 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 11 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_d.c. al Fine" GBd|]

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 "_Fine" [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_d.c. al Fine" GBd|]

2010-03-28 20:53 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 11 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "d.c. al Fine" GBd|]

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "_d.c. al Fine" GBd|]

2010-03-28 20:53 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 11 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] :|

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | GB DGBd |1 [g2B2] z2 d2:|2 [g2B2] z "d.c. al Fine" GBd|]

2010-03-28 20:49 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 11 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA]) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] :|

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] :|

2010-03-28 20:49 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 11 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA] F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] :|

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA]) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] :|

2010-03-28 20:49 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 11 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 [g6B6] |:GBcded| :|

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 [g6B6] |:GBcded| bgedcB| ((3ABA] F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2]| FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] | GBcded | bgedcB | ((3ABA) F2 A2 | [d2F2] z [dF] [d2F2] | FABcdc | fedcBA | ((3BdB) G2 B2 | [e2G2] z [eG] [e2G2] :|

2010-03-28 20:43 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 11 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z (3efe d2 | (3cdc B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 [g6B6] |:GBcded| :|

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z ((3efe) d2 | ((3cdc) B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 [g6B6] |:GBcded| :|

2010-03-28 20:42 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 11 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z (3efe d2 | (3cdc B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|3 [g6B6] |:GBcded| :|

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z (3efe d2 | (3cdc B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|]3 [g6B6] |:GBcded| :|

2010-03-28 20:42 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 11 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]-:|

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]- | [G2B2] z GBd| [e6c6] | [g4e4] e2 | [B6d6] | [G4B4] d2 | f z (3efe d2 | (3cdc B2 A2 | G3 [gB] [g2B2]|1 [g2B2] z GBd:|2 [g2B2] z2 d2|3 [g6B6] |:GBcded| :|

2010-03-28 20:37 av Eva Zwahlen -
Ändrad rad 11 från

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] [c4F4] d2 | [G6B6]-:|

till:

GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] | [c4F4] d2 | [G6B6]-:|

2010-03-28 20:36 av Eva Zwahlen -
Tillförda rader 1-12

(:music:) X:1 T:Brudvals efter Göran Svenning R:Vals S:Efter Göran Svenning O: Z:Eva Zwahlen 2010-03-28 M:3/4 L:1/8 K:G GBd|:[e4G4]d2 |G4 B2 | [d6F6]-| [d2F2] F3 A| [d6F6] [c4F4] d2 | [G6B6]-:| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2012-09-25 19:03