Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Polonäs efter John Johansson

Musik.1966 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2011-12-04 11:35 av Nils L - Lade till referens till annan notuppteckning
Tillförd rad 7
2011-11-26 09:39 av Nils L -
Tillförda rader 1-15

(:music:) X: 71 T: Polonäs efter John Johansson B: John Johanssons noter samling 2, nr 71 (sida 65) O: Södermanland R: Polonäs Z: Nils M: 3/4 L: 1/16 K: G (GA).B.c .d2.e.f .g2.g2 | (fa).f.d (eg).e.^c d4 | .d2.d.B (cB).c.A B2B2 | (Ac).A.F G2D2 B,2D2 | (GA).B.c .d2.e.f g2g2 | (fa)fd (eg)e^c d4 | .d2.d."^?"c (cB)cA B2B2 | (Ac)AF G4 G4 :: BdBG (Ac)AF G2G2 | BdBG AcAF G4 | BdBG (Ac)AF G2G2 | BdBG AcAF G4 | (GA)Bc d2ef g2g2 | (fa)fd (eg)e^c d4 | d2dB (cB)cA B2B2 | (Ac)AF G4 G4 | (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-12-04 11:35