Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Svingedans "Så bister kall blåser nordanvinden" efter Bror Dahlgren

Musik.2034 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2012-03-25 18:02 av 83.249.211.88 -
Tillförd rad 6

S:efter Bror Dahlgren

2012-03-25 17:52 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 15 från
 D |: B>B G2 B>c | B>G A2 A>B | c>c D2 A>c | BA G3 D :|
till:
 D |: B>B G2 B>c | B>G A2 A>B | c>c D2 A>c | B>A G3 D :|
Ändrad rad 17 från

B>B G2 B>c | B>G A2 A>B | c>c D2 A>c | BA G3 D :|

till:

B>B G2 B>c | B>G A2 A>B | c>c D2 A>c | B>A G3 D :|

2012-03-25 17:51 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 15-16 från
 D |: B>B G2 B>c | B>G A2 B>B | c>c D2 A>c | BA G3 D :|

|: :|

till:
 D |: B>B G2 B>c | B>G A2 A>B | c>c D2 A>c | BA G3 D :|

|: B>c d2 d>B | e>B c2 c>e | A>B c2 c>e | d>c B3 D | B>B G2 B>c | B>G A2 A>B | c>c D2 A>c | BA G3 D :|

Tillförda rader 19-21

Detta är ett känt skillingtryck som blivit till svingedans. Upptecknad ur minnet. Bror Dahlgren gjorde många variationer av melodin från gång till gång så detta är bara den ungefärliga grundmelodin.

2012-03-25 17:41 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 15 från
 D |: B>B G2 B>c | B>G A2 B>B | c>c D A>c | BA G2 :|
till:
 D |: B>B G2 B>c | B>G A2 B>B | c>c D2 A>c | BA G3 D :|
2012-03-25 17:40 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 15 från

|: :|

till:
 D |: B>B G2 B>c | B>G A2 B>B | c>c D A>c | BA G2 :|
2012-03-25 17:33 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 1-17 från

TOM

till:

(:music:) X:1 T:Svingedans T:"Så bister kall blåser nordanvinden" T:efter Bror Dahlgren O:Bjärsjölagård, Skåne Z:Åke Persson, 2012-03-25 R:Svingedans M:3/4 L:1/8

1/4=108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:G |: :| |: :| (:musicend:)

2012-03-23 16:21 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 1-62 från

Här skriver jag tills vidare in ett antal svingedanser med varianter. Alla dessa kanske inte platsar på den här siten, men behövs för mitt eget projekt (genererar PDF och MIDI härifrån). Senare kommer jag att lägga upp en del av de spelbara som egna filer, eventuellt inkluderande deras varianter. Denna samlingsfil ersätts då med en av låtarna. /Åke Persson 2012-02-28

(:music:) X:1 T:Blandade svingedanser nr 1 T:DAL AE-1 R:Svingedans Z:Åke Persson 2012-02-28 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:D A |: dc dA FA | dc dA FA | de f2 g2 |1 a2 a2 zA :|2 a2 a2 z2 |] |: g2 eg bg | f2 df af :| fe ce ge | cA d2 d2 |] (:musicend:)

(:music:) X:15 T:Svingedans T:efter Lars Peng T:BE EE-1 R:Svingedans S:efter Lars Peng O:Röddinge, Skåne Z:Åke Persson 2012-03-15 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:C |: e>A A<A cB | GA ((3BcB) A2 | e>(c e)>(e g)^f | d>e ((3^fgf) e2 :| |: {efg}a>a a<a a>a | b>a e2 ((3^cAc) | a>a a<a a>a | b>a e2 ((3^cAc) | d>(e f2) {gf}ed | B>G ((3BcB) A2 :| (:musicend:)

(:music:) X:16 T:Svingedans T:efter Per Åkessons notbok T:BE VV-1 R:Svingedans S:efter Per Åkessons notbok O:Hylleröd, Skåne Z:Åke Persson 2012-03-15 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:G D |: D>D G2 DG/B/ | B>B B2 GB/d/ | d>d d2 B>d |1 e>f d3 D :|2 e>f d3 B || |: c>d ee ef | g>f e2 dB/d/ | c>B AF DF |1 A>B G3 B :|2 A>B G3 z |] (:musicend:)

till:

TOM

2012-03-23 16:16 av 83.249.211.88 -
Borttagna rader 24-42

(:music:) X:14 T:Svingedans T:efter Mårten Sjöbeck T:BE LL-1 R:Svingedans S:efter Mårten Sjöbeck O:Lövestad, Skåne Z:Åke Persson 2012-03-15 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:G |: d>(^c d2) B>(a | g)>(f g2) e2 | (3DFA c2 A>(e | d)>(^c d2) B2 | d>(^c d2) B>(a | g)>(f g2) e2 | (3dfa c'2 f>(a | g2) g2 z2 :| |: (b>a) a2 g>(f | a)>(g f2) e2 | (3DFA c2 A>(e | d)>(c d2) B2 | (b>a) a2 g>(f | a)>(g f2) e2 | (3dfa c'2 f>(a | g2) g2 z2 :| (:musicend:)

2012-03-20 16:46 av 83.249.211.88 -
Borttagna rader 24-235

(:music:) X:2 T:Blandade svingedanser nr 2 T:Ske 29-119 R:Svingedans S:efter "en gubbe från Sjöbotrakten" O:Sjöbotrakten, Skåne B:Ske 29-119 Z:Åke Persson 2012-02-28 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:C |: GG c2 G2 | ee e2 cg | gg g2 eg | ab g4 :| |: a2 abc'a | a2 gfef | d2 defd |1 dcdeeg :|2 de c4 |] (:musicend:)

(:music:) X:3 T:Blandade svingedanser nr 3 T:Ske 29-119 R:Svingedans S:efter "en gubbe från Sjöbotrakten" O:Sjöbotrakten, Skåne B:Ske 29-119 Z:Åke Persson 2012-02-28 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:D

 df e2 c2 | dcde f2 | Af e2 c2 | dABG A2 || d2 f2 af | defg e2 | 

d2 f2 af | defg e2 | df e2 c2 | dcde f2 | Af e2 c2 | dABG A2 |] (:musicend:)

(:music:) X:4 T:Blandade svingedanser nr 4 T:Ske 18-51 R:Svingedans S:John Enninger saml O:????, Skåne B:Ske 18-51 Z:Åke Persson 2012-03-12 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:G |: de d2 B2 | gf g2 e2 | Ac e2 (FA) | GB d2 B2 | de d2 B2 | gf g2 e2 | d/f/a c'2 zf | g2 g2 z2 :| |: b2 a2 g2 | ag f2 e2 | d2 c2 F2 | GB d2 B2 | b2 a2 g2 | ag f2 e2 | d/f/a c'2 zf | g2 g2 z2 :|

(:musicend:)

(:music:) X:5 T:Blandade svingedanser nr 5 T:Ske 22-29 R:Svingedans S:John Enninger saml O:????, Skåne B: Z:Åke Persson 2012-02-28 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:G |: G2 AcBA | d2 eg f2 | a2 egfa | ge d2 d2 :| |: dgfedc | (Bd)cAFD | GBAcBd | cA G2 G2 :| (:musicend:)

(:music:) X:6 T:Blandade svingedanser nr 6 T:M 143b-41 R:Svingedans S:av Stenbeck, efter N A Persson O:St Olof, Skåne Z:Åke Persson 2012-02-28 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:G |: gbaf d2 | dedB G2 | B2 AGFG | AB/A/ GDB,G, | gbaf d2 | dedB G2 | B2 AGFG | AB/A/ G2 G2 :| |: (Bc)(AB) G2 | (Bd)(ce) d2 | (Bc)(AB) G2 | (Bd)(ce) d2 | ddeeff | g2 dB G2 :| (:musicend:)

(:music:) X:7 T:Blandade svingedanser nr 7 T:Sk 18-9 R:Svingedans S:efter Håkan Lasson O:Högestad, Skåne Z:Åke Persson 2012-02-28 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:G |: Bd gG Bd | de/d/ c2 e2 | cB cD FA | cB/c/ B2 g2 | Bd gG Bd | de/d/ c2 eg | dB G2 Bd | AB A2 G2 :| |: dB GG Bd | de/d/ c2 e2 | cB cD FA | cB/c/ B2 g2 | dB GG BB | de/d/ c2 eg | dB G2 Bd | AB A2 G2 :| (:musicend:) Liknar en låt från Uppland# Hambopolska?

(:music:) X:8 T:Blandade svingedanser nr 8 T:M 54-41 R:Svingedans S:efter Signe Willén O:Vitaby, Skåne Z:Åke Persson 2012-02-28 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:C G2 |: c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | a>g f>d e>f | a>g e2 c>G | c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | b>a g>f e>d |1 c2 z2 G2 :|2 c2 z2 "Fine"e2 |] |: ga/g/ f2 d2 | ce/c/G2 E2 | F>d c2 B2 | c>d e>f g>e | ga/g/ f2 d2 | ce/c/G2 E2 | F>d E>c D>B |1 c2 z2 e2 :|2 c2 z2 z2 |] [K:G] |: {e}d^c/d/ g2 B2 | {=c}B^A/B/ d2 G2 | D>F A>c d>c | B>c d>e d2 | {e}d^c/d/ g2 B2 | {=c}B^A/B/ d2 G2 | D>F A>e d>F |1 G2 g2 z2 :|2 G2 "D.C. al fine"g2 G2 |] (:musicend:)

(:music:) X:9 T:Svingedans T:efter Nils Anderberg T:M 133-35 R:Svingedans S:efter Nils Anderberg O:Tolånga, Skåne Z:Åke Persson 2012-02-29 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:G |: DGBAFA | cB G2 Bd | g2 gfge | ce d2 d2 :| |: Bd g2 ec | cB G2 Bd | dcADFA | cB G2 G2 :| (:musicend:)

(:music:) X:10 T:Svingedans T:efter Lars Peng T:M 54-41 R:Svingedans S:efter Lars Peng O:Röddinge, Skåne Z:Åke Persson 2012-03-13 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:D |: A>A AA (=cB) | GB {Bc}BA A2 | A>c ee g>f | df {fg}(fe) [e2e2] :| |: (Aa) aa aa | ba ez c(A/c/ | e)a aa aa | (ba) ez [c2e2] | d>f fc ed | BG ({Bc}B{cB})A [A2A2] :| (:musicend:)

(:music:) X:11 T:Svingedans T:efter Carolina Persson T:M 89b-5 R:Svingedans S:efter Carolina Persson O:Sjönadal, Vollsjö, Skåne Z:Åke Persson 2012-03-13 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:D |: D2 D2 (F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 fd A2 | D2 D2 (F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 d2 z2 :| |: (dc)(ec)Bc | d2 fe A2 | (dc)(ec)Bc | d2 fe A2 | D2 D2 (F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 d2 z2 :| (:musicend:)

(:music:) X:12 T:Svingedans T:efter Håkan Larsson T:Sk 18-9 R:Svingedans S:efter Håkan Larsson O:Högestad, Skåne Z:Åke Persson 2012-03-14 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:G |: Bd gG Bd | de/d/ c2 e2 | cB cD FA | cB/c/ B2 G2 | Bd gG Bd | de/d/ c2 e2 | cB G2 Bd | AB A2 G2 :| |: dB GG Bd | de/d/ c2 e2 | cB cD FA | cB/c/ B2 G2 | dB GG Bd | de/d/ c2 e2 | cB G2 Bd | AB A2 G2 :| (:musicend:)

2012-03-17 20:16 av 83.249.211.88 -
Borttagna rader 235-253

(:musicend:)

(:music:) X:13 T:Svingedans T:efter ???? T:CEB BB-1 R:Svingedans S:efter ???? O:Ljunits härad, Skåne Z:Åke Persson 2012-03-14 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:F C>F |: A>B A2 G>F | G>A G2 G>A | B>c BG c>d | cA F2 C>F | A>B A2 G>F | G>A G2 G>A | B>c BG c>d | cA F2 z2 :: c2 A>F A>c | B2 G>E G>B | A>G F>A c>B | G>E F2 F2 :|

2012-03-15 16:03 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 311 från

|: c>d ee ef | g>f E2 dB/d/ | c>B AF DF | A>B G3 B :| A>B G3 z |]

till:

|: c>d ee ef | g>f e2 dB/d/ | c>B AF DF |1 A>B G3 B :|2 A>B G3 z |]

2012-03-15 16:02 av 83.249.211.88 -
Tillförda rader 295-312

(:music:) X:16 T:Svingedans T:efter Per Åkessons notbok T:BE VV-1 R:Svingedans S:efter Per Åkessons notbok O:Hylleröd, Skåne Z:Åke Persson 2012-03-15 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:G D |: D>D G2 DG/B/ | B>B B2 GB/d/ | d>d d2 B>d |1 e>f d3 D :|2 e>f d3 B || |: c>d ee ef | g>f E2 dB/d/ | c>B AF DF | A>B G3 B :| A>B G3 z |] (:musicend:)

2012-03-15 15:30 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 291 från

|: e>A A<A cB | GA ((3BcB) A2 | e>(c e)>(e g)^f | d>e ((3^faf) e2 :|

till:

|: e>A A<A cB | GA ((3BcB) A2 | e>(c e)>(e g)^f | d>e ((3^fgf) e2 :|

2012-03-15 15:29 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 291 från

|: e>A A<A cB | GA ((3BcB) A2 | e>(c e)>(e g)^f | d>e ^((3faf) e2 :|

till:

|: e>A A<A cB | GA ((3BcB) A2 | e>(c e)>(e g)^f | d>e ((3^faf) e2 :|

2012-03-15 15:28 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 292 från

|: {efg}a>a a<a a>a | b>a e2 ((3^cAc) | a>a a<a a>a | b>a e2 ((3^cAc) | d>(e f2) {gf}ed | B>G ((3BcB) c2 :|

till:

|: {efg}a>a a<a a>a | b>a e2 ((3^cAc) | a>a a<a a>a | b>a e2 ((3^cAc) | d>(e f2) {gf}ed | B>G ((3BcB) A2 :|

2012-03-15 15:25 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 291-292 från

|: e>A A<A cB | GA (3BcB) A2 | e>(c e)>(e g)^f | d>e ^(3faf) e2 :| |: {efg}a>a a<a a>a | b>a e2 (3^cAc) | a>a a<a a>a | b>a e2 (3^cAc) | d>(e f2) {gf}ed | B>G (3BcB) c2 :|

till:

|: e>A A<A cB | GA ((3BcB) A2 | e>(c e)>(e g)^f | d>e ^((3faf) e2 :| |: {efg}a>a a<a a>a | b>a e2 ((3^cAc) | a>a a<a a>a | b>a e2 ((3^cAc) | d>(e f2) {gf}ed | B>G ((3BcB) c2 :|

2012-03-15 15:24 av 83.249.211.88 -
Tillförda rader 274-292

(:musicend:)

(:music:) X:15 T:Svingedans T:efter Lars Peng T:BE EE-1 R:Svingedans S:efter Lars Peng O:Röddinge, Skåne Z:Åke Persson 2012-03-15 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:C |: e>A A<A cB | GA (3BcB) A2 | e>(c e)>(e g)^f | d>e ^(3faf) e2 :| |: {efg}a>a a<a a>a | b>a e2 (3^cAc) | a>a a<a a>a | b>a e2 (3^cAc) | d>(e f2) {gf}ed | B>G (3BcB) c2 :|

2012-03-15 14:57 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 273 från

|: (b>a) a2 g>(f | a)>(g f2) e2 | (3DFA c2 A>(e | d)>^(c d2) B2 | (b>a) a2 g>(f | a)>(g f2) e2 | (3dfa c'2 f>(a | g2) g2 z2 :|

till:

|: (b>a) a2 g>(f | a)>(g f2) e2 | (3DFA c2 A>(e | d)>(c d2) B2 | (b>a) a2 g>(f | a)>(g f2) e2 | (3dfa c'2 f>(a | g2) g2 z2 :|

2012-03-15 14:55 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 272-273 från

|: d>(^c d2) B>(a | g)>(f g2) e2 | (3DFA c2 A>e | d>^c d2 B2 | d>(^c d2) B>(a | g)>(f g2) e2 | (3dfa c'2 f>a | g2 g2 z2 :| |: b>a a2 g>f | a>g f2 e2 | (3DFA c2 A>e | d>^c d2 B2 | b>a a2 g>f | a>g f2 e2 | (3dfa c'2 f>a | g2 g2 z2 :|

till:

|: d>(^c d2) B>(a | g)>(f g2) e2 | (3DFA c2 A>(e | d)>(^c d2) B2 | d>(^c d2) B>(a | g)>(f g2) e2 | (3dfa c'2 f>(a | g2) g2 z2 :| |: (b>a) a2 g>(f | a)>(g f2) e2 | (3DFA c2 A>(e | d)>^(c d2) B2 | (b>a) a2 g>(f | a)>(g f2) e2 | (3dfa c'2 f>(a | g2) g2 z2 :|

2012-03-15 14:42 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 272-273 från

|: d>(^c d2) B>(a | g)>(f g2) e2 | (3DFA c2 A>e | d>^c d2 B2 | d>(^c d2) B>(a | g)>(f g2) e2 | (3dfa c'2 f>f | g2 g2 z2 :|

till:

|: d>(^c d2) B>(a | g)>(f g2) e2 | (3DFA c2 A>e | d>^c d2 B2 | d>(^c d2) B>(a | g)>(f g2) e2 | (3dfa c'2 f>a | g2 g2 z2 :| |: b>a a2 g>f | a>g f2 e2 | (3DFA c2 A>e | d>^c d2 B2 | b>a a2 g>f | a>g f2 e2 | (3dfa c'2 f>a | g2 g2 z2 :|

2012-03-15 14:38 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 272 från

|: d>(^c d2) B>(a | g)>(f g2) e2 | (3DFB c2 A>e | d>^c d2 B2 :|

till:

|: d>(^c d2) B>(a | g)>(f g2) e2 | (3DFA c2 A>e | d>^c d2 B2 | d>(^c d2) B>(a | g)>(f g2) e2 | (3dfa c'2 f>f | g2 g2 z2 :|

2012-03-15 14:35 av 83.249.211.88 -
Tillförd rad 257

(:music:)

2012-03-15 14:34 av 83.249.211.88 -
2012-03-15 14:34 av 83.249.211.88 -
Tillförda rader 255-271

(:musicend:)

X:14 T:Svingedans T:efter Mårten Sjöbeck T:BE LL-1 R:Svingedans S:efter Mårten Sjöbeck O:Lövestad, Skåne Z:Åke Persson 2012-03-15 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:G |: d>(^c d2) B>(a | g)>(f g2) e2 | (3DFB c2 A>e | d>^c d2 B2 :|

2012-03-13 11:23 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 83-84 från

Slutet på andra reprisen saknas i originalet#

till:
Ändrad rad 90 från

S:John Enninger saml#

till:

S:John Enninger saml

Ändrad rad 101 från

|: dgfedc | #Bd#cAFD | GBAcBd | cA G2 G2 :|

till:

|: dgfedc | (Bd)cAFD | GBAcBd | cA G2 G2 :|

Ändrad rad 119 från

|: #Bc##AB# G2 | #Bd##ce# d2 | #Bc##AB# G2 | #Bd##ce# d2 | ddeeff | g2 dB G2 :|

till:

|: (Bc)(AB) G2 | (Bd)(ce) d2 | (Bc)(AB) G2 | (Bd)(ce) d2 | ddeeff | g2 dB G2 :|

2012-03-13 11:16 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 69 från

S:John Enninger saml#

till:

S:John Enninger saml

Ändrad rad 88 från

T:

till:

T:Ske 22-29

2012-03-13 11:00 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 254 från

B>c BG c>d | cA F2 z2 :|: c2 A>F A>c | B2 G>E G>B | A>G F>A c>B | G>E F2 F2 :|

till:

B>c BG c>d | cA F2 z2 :: c2 A>F A>c | B2 G>E G>B | A>G F>A c>B | G>E F2 F2 :|

2012-03-13 10:58 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 254 från

B>c BG c>d | cA F2 z2 :||: c2 A>F A>c | B2 G>E G>B | A>G F>A c>B | G>E F2 F2 :|

till:

B>c BG c>d | cA F2 z2 :|: c2 A>F A>c | B2 G>E G>B | A>G F>A c>B | G>E F2 F2 :|

2012-03-13 10:55 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 253-254 från

|: A>B A2 G>F | G>A G2 G>A | B>c BG c>d | cA F2 C>F | A>B A2 G>F | G>A G2 G>A | B>c BG c>d | cA F2 z2 :| |: c2 A>F A>c | B2 G>E G>B | A>G F>A c>B | G>E F2 F2 :|

till:

C>F |: A>B A2 G>F | G>A G2 G>A | B>c BG c>d | cA F2 C>F | A>B A2 G>F | G>A G2 G>A | B>c BG c>d | cA F2 z2 :||: c2 A>F A>c | B2 G>E G>B | A>G F>A c>B | G>E F2 F2 :|

2012-03-13 10:53 av 83.249.211.88 -
Tillförda rader 236-254

(:musicend:)

(:music:) X:13 T:Svingedans T:efter ???? T:CEB BB-1 R:Svingedans S:efter ???? O:Ljunits härad, Skåne Z:Åke Persson 2012-03-14 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:F |: A>B A2 G>F | G>A G2 G>A | B>c BG c>d | cA F2 C>F | A>B A2 G>F | G>A G2 G>A | B>c BG c>d | cA F2 z2 :| |: c2 A>F A>c | B2 G>E G>B | A>G F>A c>B | G>E F2 F2 :|

2012-03-13 08:55 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 234-235 från

|: Bd gG Bd | de/d/ c2 e2 | cB cD FA | cB/c/ B2 G2 | Bd gG Bd | de/d/ c2 e2 | cB G2 BD | AB A2 G2 :| |: dB GG Bd | de/d/ c2 e2 | cB cD FA | cB/c/ B2 G2 | dB GG Bd | de/d/ c2 e2 | cB G2 BD | AB A2 G2 :|

till:

|: Bd gG Bd | de/d/ c2 e2 | cB cD FA | cB/c/ B2 G2 | Bd gG Bd | de/d/ c2 e2 | cB G2 Bd | AB A2 G2 :| |: dB GG Bd | de/d/ c2 e2 | cB cD FA | cB/c/ B2 G2 | dB GG Bd | de/d/ c2 e2 | cB G2 Bd | AB A2 G2 :|

2012-03-13 08:53 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 233 från

K:D

till:

K:G

2012-03-13 08:51 av 83.249.211.88 -
Tillförda rader 217-235

(:musicend:)

(:music:) X:12 T:Svingedans T:efter Håkan Larsson T:Sk 18-9 R:Svingedans S:efter Håkan Larsson O:Högestad, Skåne Z:Åke Persson 2012-03-14 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:D |: Bd gG Bd | de/d/ c2 e2 | cB cD FA | cB/c/ B2 G2 | Bd gG Bd | de/d/ c2 e2 | cB G2 BD | AB A2 G2 :| |: dB GG Bd | de/d/ c2 e2 | cB cD FA | cB/c/ B2 G2 | dB GG Bd | de/d/ c2 e2 | cB G2 BD | AB A2 G2 :|

2012-03-13 01:47 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 215 från

|: D2 D2 (^F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 fd A2 | D2 D2 (F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 d2 z2 :|

till:

|: D2 D2 (F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 fd A2 | D2 D2 (F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 d2 z2 :|

2012-03-13 01:47 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 215-217 från

|: D2 D2 (^F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 fd A2 | D2 D2 (F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 d2 z2 :|: (dc)(ec)Bc | d2 fe A2 | (dc)(ec)Bc | d2 fe A2 | D2 D2 (F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 d2 z2 :|

till:

|: D2 D2 (^F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 fd A2 | D2 D2 (F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 d2 z2 :| |: (dc)(ec)Bc | d2 fe A2 | (dc)(ec)Bc | d2 fe A2 | D2 D2 (F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 d2 z2 :|

2012-03-13 01:46 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 215-217 från

|: D2 D2 (F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 fd A2 | D2 D2 (F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 d2 z2 :| |: (dc)(ec)Bc | d2 fe A2 |

till:

|: D2 D2 (^F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 fd A2 | D2 D2 (F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 d2 z2 :|: (dc)(ec)Bc | d2 fe A2 | (dc)(ec)Bc | d2 fe A2 |

2012-03-13 01:42 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 203-204 från

T:efter Nils Tufvesson T:M 76-3

till:

T:efter Carolina Persson T:M 89b-5

Ändrade rader 206-207 från

S:efter Nils Tufvesson O:Cimbris, Skåne

till:

S:efter Carolina Persson O:Sjönadal, Vollsjö, Skåne

Ändrade rader 215-216 från
 d |: GA B2 B2 | A^GAB A2 | :|

|: (Aa) aa aa | ba ez c(A/c/ | e)a aa aa | (ba) ez [c2e2] | d>f fc ed | BG ({Bc}B{cB})A [A2A2] :|

till:

|: D2 D2 (F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 fd A2 | D2 D2 (F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 d2 z2 :| |: (dc)(ec)Bc | d2 fe A2 | D2 D2 (F/E/)E | D2 FA d2 | c2 e2 (c/B/)c | d2 d2 z2 :|

2012-03-13 00:56 av 83.249.211.88 -
Tillförda rader 197-215

|: (Aa) aa aa | ba ez c(A/c/ | e)a aa aa | (ba) ez [c2e2] | d>f fc ed | BG ({Bc}B{cB})A [A2A2] :| (:musicend:)

(:music:) X:11 T:Svingedans T:efter Nils Tufvesson T:M 76-3 R:Svingedans S:efter Nils Tufvesson O:Cimbris, Skåne Z:Åke Persson 2012-03-13 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:D

 d |: GA B2 B2 | A^GAB A2 | :|
2012-03-13 00:39 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 197 från

|: (Aa) aa aa | ba ez c(A/c/ | e)a aa aa | (ba) ez [c2e2] | d>f fc ed | BG {Bc}B{cB}A [A2A2] :|

till:

|: (Aa) aa aa | ba ez c(A/c/ | e)a aa aa | (ba) ez [c2e2] | d>f fc ed | BG ({Bc}B{cB})A [A2A2] :|

2012-03-13 00:36 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 196-197 från

|: A>A AA =cB | GB BA A2 | A>c ee g>f | df fe [e2e2] :| |: Aa aa aa | ba ez cA/c/ | Aa aa aa | ba ez [c2e2] | d>f fc ed | BG BA [A2A2] :|

till:

|: A>A AA (=cB) | GB {Bc}BA A2 | A>c ee g>f | df {fg}(fe) [e2e2] :| |: (Aa) aa aa | ba ez c(A/c/ | e)a aa aa | (ba) ez [c2e2] | d>f fc ed | BG {Bc}B{cB}A [A2A2] :|

2012-03-13 00:31 av 83.249.211.88 -
Tillförd rad 197

|: Aa aa aa | ba ez cA/c/ | Aa aa aa | ba ez [c2e2] | d>f fc ed | BG BA [A2A2] :|

2012-03-13 00:27 av 83.249.211.88 -
Tillförda rader 179-196

(:musicend:)

(:music:) X:10 T:Svingedans T:efter Lars Peng T:M 54-41 R:Svingedans S:efter Lars Peng O:Röddinge, Skåne Z:Åke Persson 2012-03-13 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:D |: A>A AA =cB | GB BA A2 | A>c ee g>f | df fe [e2e2] :|

2012-03-12 23:17 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 67 från

T:Ske 55-18

till:

T:Ske 18-51

Ändrade rader 71-72 från

B:Ske 55-18 Z:Åke Persson 2012-02-28

till:

B:Ske 18-51 Z:Åke Persson 2012-03-12

Ändrade rader 79-80 från

|: de d2 B2 | gf g2 e2 | Ac e2 #FA# | GB d2 B2 | de d2 B2 | gf g2 e2 | d/f/ a c'2 zf | g2 g2 z2 :| |: b2 a2 g2 | ag f2 e2 |

till:

|: de d2 B2 | gf g2 e2 | Ac e2 (FA) | GB d2 B2 | de d2 B2 | gf g2 e2 | d/f/a c'2 zf | g2 g2 z2 :| |: b2 a2 g2 | ag f2 e2 | d2 c2 F2 | GB d2 B2 | b2 a2 g2 | ag f2 e2 | d/f/a c'2 zf | g2 g2 z2 :|

2012-02-29 17:48 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 163-164 från

T:Svingedans efter Nils Anderberg

till:

T:Svingedans T:efter Nils Anderberg

2012-02-29 17:47 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 163 från

T:Blandade svingedanser nr 9

till:

T:Svingedans efter Nils Anderberg

2012-02-29 17:43 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 175-176 från

|:DGBAFA | cB G2 Bd | g2 gfge | ce d2 d2 :| |::|

till:

|: DGBAFA | cB G2 Bd | g2 gfge | ce d2 d2 :| |: Bd g2 ec | cB G2 Bd | dcADFA | cB G2 G2 :|

2012-02-29 17:39 av 83.249.211.88 -
2012-02-29 17:39 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 174 från

K:C

till:

K:G

2012-02-29 17:38 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 175 från

|::|

till:

|:DGBAFA | cB G2 Bd | g2 gfge | ce d2 d2 :|

2012-02-29 17:36 av 83.249.211.88 -
Tillförda rader 160-177

(:music:) X:9 T:Blandade svingedanser nr 9 T:M 133-35 R:Svingedans S:efter Nils Anderberg O:Tolånga, Skåne Z:Åke Persson 2012-02-29 M:3/4 L:1/8

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:C |::| |::| (:musicend:)

2012-02-29 17:28 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 154 från

G2 |: c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | a>g f>d d>f | a>g e2 c>G |

till:

G2 |: c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | a>g f>d e>f | a>g e2 c>G |

2012-02-29 17:26 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 156-157 från

|: ga/g/ f2 e2 | ce/c/G2 E2 | F>d c2 B2 | c>d e>f g>e | ga/g/ f2 e2 | ce/c/G2 E2 | F>d E>c D>B |1 c2 z2 e2 :|2 c2 z2 z2 |]

till:

|: ga/g/ f2 d2 | ce/c/G2 E2 | F>d c2 B2 | c>d e>f g>e | ga/g/ f2 d2 | ce/c/G2 E2 | F>d E>c D>B |1 c2 z2 e2 :|2 c2 z2 z2 |]

Ändrad rad 159 från

{e}d^c/d/ g2 B2 | {=c}B^A/B/ d2 G2 | D>F A>e d>f |1 G2 g2 z2 :|2 G2 "D.C. al fine"g2 G2 |] (:musicend:)

till:

{e}d^c/d/ g2 B2 | {=c}B^A/B/ d2 G2 | D>F A>e d>F |1 G2 g2 z2 :|2 G2 "D.C. al fine"g2 G2 |] (:musicend:)

2012-02-29 17:22 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 159 från

d^c/d/ g2 B2 | B^A/B/ d2 G2 | D>F A>e d>f |1 G2 g2 z2 :|2 G2 "D.C. al fine"g2 G2 |] (:musicend:)

till:

{e}d^c/d/ g2 B2 | {=c}B^A/B/ d2 G2 | D>F A>e d>f |1 G2 g2 z2 :|2 G2 "D.C. al fine"g2 G2 |] (:musicend:)

2012-02-29 17:22 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 158 från

[K:G] |: d^c/d/ g2 B2 | B^A/B/ d2 G2 | D>F A>c d>c | B>c d>e d2 |

till:

[K:G] |: {e}d^c/d/ g2 B2 | {=c}B^A/B/ d2 G2 | D>F A>c d>c | B>c d>e d2 |

2012-02-29 17:20 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 146 från

O:xxx, Skåne

till:

O:Vitaby, Skåne

2012-02-29 17:19 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 159 från

d^c/d/ g2 B2 | B^A/B/ d2 G2 | D>F A>e d>f |1 G2 g2 z2 :|2 "D.C. al fine" G2 g2 G2 |] (:musicend:)

till:

d^c/d/ g2 B2 | B^A/B/ d2 G2 | D>F A>e d>f |1 G2 g2 z2 :|2 G2 "D.C. al fine"g2 G2 |] (:musicend:)

2012-02-29 17:19 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 155 från

c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | b>a g>f e>d |1 c2 z2 G2 :|2 c2 z2 e2 |]

till:

c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | b>a g>f e>d |1 c2 z2 G2 :|2 c2 z2 "Fine"e2 |]

Ändrade rader 159-160 från

d^c/d/ g2 B2 | B^A/B/ d2 G2 | D>F A>e d>f |1 G2 g2 z2 :|2 G2 g2 G2 "D.C. al fine"|] (:musicend:)

till:

d^c/d/ g2 B2 | B^A/B/ d2 G2 | D>F A>e d>f |1 G2 g2 z2 :|2 "D.C. al fine" G2 g2 G2 |] (:musicend:)

2012-02-29 17:17 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 159 från

d^c/d/ g2 B2 | B^A/B/ d2 G2 | D>F A>e d>f |1 G2 g2 z2 :|2 G2 g2 G2 |]

till:

d^c/d/ g2 B2 | B^A/B/ d2 G2 | D>F A>e d>f |1 G2 g2 z2 :|2 G2 g2 G2 "D.C. al fine"|]

2012-02-29 17:16 av 83.249.211.88 -
Borttagen rad 149

P:ABCB

2012-02-29 17:15 av 83.249.211.88 -
Borttagen rad 16

P:ABCB

Tillförd rad 150

P:ABCB

2012-02-29 17:14 av 83.249.211.88 -
Tillförd rad 17

P:ABCB

2012-02-29 17:05 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 157 från

ga/g/ f2 e2 | ce/c/G2 E2 | f>d E>c D>B |1 c2 z2 e2 :|2 c2 z2 z2 |]

till:

ga/g/ f2 e2 | ce/c/G2 E2 | F>d E>c D>B |1 c2 z2 e2 :|2 c2 z2 z2 |]

2012-02-29 17:04 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 156 från

|: ga/g/ f2 e2 | ce/c/G2 E2 | f>d C2 B2 | c>d e>f g>e |

till:

|: ga/g/ f2 e2 | ce/c/G2 E2 | F>d c2 B2 | c>d e>f g>e |

2012-02-29 17:00 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 17-19 från

1/4=108

till:

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1

Ändrade rader 37-39 från

1/4=108

till:

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1

Ändrade rader 56-58 från

1/4=108

till:

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1

Ändrade rader 75-77 från

1/4=108

till:

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1

Ändrade rader 95-97 från

1/4=108

till:

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1

Ändrade rader 113-115 från

1/4=108

till:

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1

Ändrade rader 131-133 från

1/4=108

till:

108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1

2012-02-29 16:54 av 83.249.211.88 -
Tillförd rad 138

MIDI ratio 2 1

2012-02-29 16:50 av 83.249.211.88 -
Tillförd rad 137

printtempo 0

Borttagen rad 138

printtempo 0

2012-02-29 16:50 av 83.249.211.88 -
2012-02-29 16:50 av 83.249.211.88 -
Tillförda rader 139-142

G2 |: c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | a>g f>d d>f | a>g e2 c>G | c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | b>a g>f e>d |1 c2 z2 G2 :|2 c2 z2 e2 |] |: ga/g/ f2 e2 | ce/c/G2 E2 | f>d C2 B2 | c>d e>f g>e | ga/g/ f2 e2 | ce/c/G2 E2 | f>d E>c D>B |1 c2 z2 e2 :|2 c2 z2 z2 |]

2012-02-29 16:49 av 83.249.211.88 -
Borttagen rad 137

MIDI ratio 2 1

2012-02-29 16:48 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 136 från

1/4=108

till:

108

2012-02-29 16:47 av 83.249.211.88 -
Tillförda rader 138-139

MIDI ratio 2 1 printtempo 0

Ändrad rad 141 från

dc/d/ g2 B2 | BA/B/ d2 G2 | D>F A>e d>f |1 G2 g2 z2 :|2 G2 g2 G2 |]

till:

d^c/d/ g2 B2 | B^A/B/ d2 G2 | D>F A>e d>f |1 G2 g2 z2 :|2 G2 g2 G2 |]

2012-02-29 16:43 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 138-139 från

[K:G] |: dc/d/ g2 B2 | BA/B/ d2 g2 | D>F A>c d>c | B>c d>e d2 | dc/d/ g2 B2 | BA/B/ d2 g2 | D>F A>e d>f |1 G2 g2 z2 :|2 G2 g2 G2 |]

till:

[K:G] |: d^c/d/ g2 B2 | B^A/B/ d2 G2 | D>F A>c d>c | B>c d>e d2 | dc/d/ g2 B2 | BA/B/ d2 G2 | D>F A>e d>f |1 G2 g2 z2 :|2 G2 g2 G2 |]

2012-02-29 16:41 av 83.249.211.88 -
2012-02-29 16:40 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 138-142 från

G2 |: c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | a>g f>d d>f | a>g e2 c>G | c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | b>a g>f e>d |1 c2 z2 G2 :|2 c2 z2 e2 |] |: ga/g/ f2 e2 | ce/c/G2 E2 | f>d C2 B2 | c>d e>f g>e | ga/g/ f2 e2 | ce/c/G2 E2 | f>d E>c D>B |1 c2 z2 e2 :|2 c2 z2 z2 |] |: dc/d/ g2 B2 | BA/B/ d2 g2 | D>F A>c d>c | B>c d>e d2 |

till:

[K:G] |: dc/d/ g2 B2 | BA/B/ d2 g2 | D>F A>c d>c | B>c d>e d2 |

2012-02-29 16:36 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 139 från

c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | b>a g>f e>d |1 c2 z2 G2 :|2 c2 z2 e2 |

till:

c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | b>a g>f e>d |1 c2 z2 G2 :|2 c2 z2 e2 |]

Ändrad rad 141 från

ga/g/ f2 e2 | ce/c/G2 E2 | f>d E>c D>B |1 c2 z2 e2 :|2 c2 z2 z2 |

till:

ga/g/ f2 e2 | ce/c/G2 E2 | f>d E>c D>B |1 c2 z2 e2 :|2 c2 z2 z2 |]

2012-02-29 16:36 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 139 från

c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | b>a g>f e>d |1 c2 z2 G2 :|2 c2 z2 e2 :|

till:

c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | b>a g>f e>d |1 c2 z2 G2 :|2 c2 z2 e2 |

Ändrad rad 141 från

ga/g/ f2 e2 | ce/c/G2 E2 | f>d E>c D>B | c2 z2 e2 | c2 z2 z2 :|

till:

ga/g/ f2 e2 | ce/c/G2 E2 | f>d E>c D>B |1 c2 z2 e2 :|2 c2 z2 z2 |

2012-02-29 16:34 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 139 från

c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | b>a g>f e>d | c2 z2 G2 :|2 c2 z2 e2 :|

till:

c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | b>a g>f e>d |1 c2 z2 G2 :|2 c2 z2 e2 :|

2012-02-29 16:33 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 106 från

|: (Bc)(AB) G2 | (Bd)(ce) d2 | (Bc)(AB) G2 | (Bd)(ce) d2 | ddeeff | g2 dB G2 :|

till:

|: #Bc##AB# G2 | #Bd##ce# d2 | #Bc##AB# G2 | #Bd##ce# d2 | ddeeff | g2 dB G2 :|

Ändrade rader 124-125 från

Liknar en låt från Uppland. Hambopolska?

till:

Liknar en låt från Uppland# Hambopolska?

Ändrade rader 142-143 från

|::|

till:

|: dc/d/ g2 B2 | BA/B/ d2 g2 | D>F A>c d>c | B>c d>e d2 | dc/d/ g2 B2 | BA/B/ d2 g2 | D>F A>e d>f |1 G2 g2 z2 :|2 G2 g2 G2 |]

2012-02-29 16:26 av 83.249.211.88 -
2012-02-29 16:25 av 83.249.211.88 -
Tillförda rader 140-142

|: ga/g/ f2 e2 | ce/c/G2 E2 | f>d C2 B2 | c>d e>f g>e | ga/g/ f2 e2 | ce/c/G2 E2 | f>d E>c D>B | c2 z2 e2 | c2 z2 z2 :| |::|

2012-02-29 16:25 av 83.249.211.88 -
2012-02-28 09:13 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 138-139 från

G2 |: c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | a>g f>d d>f | a>g e2 c>G | c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | b>a g>f e>d | c2 z2 G2 :|

till:

G2 |: c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | a>g f>d d>f | a>g e2 c>G | c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | b>a g>f e>d | c2 z2 G2 :|2 c2 z2 e2 :|

2012-02-28 09:07 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 138 från

G2 |: c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | a>g e>c d>f | a>g e2 c>G | c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | b>a g>f e>d | c2 z2 G2 :|

till:

G2 |: c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | a>g f>d d>f | a>g e2 c>G | c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | b>a g>f e>d | c2 z2 G2 :|

2012-02-28 09:06 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 124-139 från
till:

Liknar en låt från Uppland. Hambopolska?

(:music:) X:8 T:Blandade svingedanser nr 8 T:M 54-41 R:Svingedans S:efter Signe Willén O:xxx, Skåne Z:Åke Persson 2012-02-28 M:3/4 L:1/8

1/4=108

K:C G2 |: c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | a>g e>c d>f | a>g e2 c>G | c>c e>e g>g | g>c' e2 g2 | b>a g>f e>d | c2 z2 G2 :| (:musicend:)

2012-02-28 08:49 av 83.249.211.88 -
Tillförd rad 122

|: dB GG Bd | de/d/ c2 e2 | cB cD FA | cB/c/ B2 g2 | dB GG BB | de/d/ c2 eg | dB G2 Bd | AB A2 G2 :|

2012-02-28 08:46 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 121 från

|: :|

till:

|: Bd gG Bd | de/d/ c2 e2 | cB cD FA | cB/c/ B2 g2 | Bd gG Bd | de/d/ c2 eg | dB G2 Bd | AB A2 G2 :|

2012-02-28 08:42 av 83.249.211.88 -
Tillförda rader 107-121

(:musicend:)

(:music:) X:7 T:Blandade svingedanser nr 7 T:Sk 18-9 R:Svingedans S:efter Håkan Lasson O:Högestad, Skåne Z:Åke Persson 2012-02-28 M:3/4 L:1/8

1/4=108

K:G |: :|

2012-02-28 08:39 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 106 från

|: (Bc)(AB) G2 | (Bd)(ce) d2 | (Bc)(AB) G2 | (Bd)(ce) d2 | ddeeff | g2 dB g2 :|

till:

|: (Bc)(AB) G2 | (Bd)(ce) d2 | (Bc)(AB) G2 | (Bd)(ce) d2 | ddeeff | g2 dB G2 :|

2012-02-28 08:37 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 106 från
till:

|: (Bc)(AB) G2 | (Bd)(ce) d2 | (Bc)(AB) G2 | (Bd)(ce) d2 | ddeeff | g2 dB g2 :|

2012-02-28 08:30 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 105 från

|: gbaf d2 | dedB G2 | B2 AGFG | AB/A/ GDB,A, | gbaf d2 | dedB G2 | B2 AGFG | AB/A/ G2 G2 :|

till:

|: gbaf d2 | dedB G2 | B2 AGFG | AB/A/ GDB,G, | gbaf d2 | dedB G2 | B2 AGFG | AB/A/ G2 G2 :|

2012-02-28 08:29 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 105-106 från

|: gbaf d2 | dedB G2 | B2 AGFG | AB/A/ GDB,A, :|

till:

|: gbaf d2 | dedB G2 | B2 AGFG | AB/A/ GDB,A, | gbaf d2 | dedB G2 | B2 AGFG | AB/A/ G2 G2 :|

2012-02-28 08:28 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 105 från

|: gbaf d2 | dedB G2 | B2 AGFG | AB/A/ GD :|

till:

|: gbaf d2 | dedB G2 | B2 AGFG | AB/A/ GDB,A, :|

2012-02-28 08:26 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 41 från
 1. :music:#
till:

(:music:)

Ändrade rader 56-59 från
 1. :musicend:#
 2. :music:#
till:

(:musicend:)

(:music:)

Ändrad rad 73 från
 1. :musicend:#
till:

(:musicend:)

Ändrad rad 76 från
 1. :music:#
till:

(:music:)

Ändrad rad 91 från
 1. :musicend:#
till:

(:musicend:)

2012-02-28 08:24 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 41 från

(:music:)

till:
 1. :music:#
Ändrade rader 57-59 från

(:musicend:)

(:music:)

till:
 1. :musicend:#
 2. :music:#
Ändrad rad 64 från

S:John Enninger saml.

till:

S:John Enninger saml#

Ändrad rad 72 från

|: de d2 B2 | gf g2 e2 | Ac e2 (FA) | GB d2 B2 | de d2 B2 | gf g2 e2 | d/f/ a c'2 zf | g2 g2 z2 :|

till:

|: de d2 B2 | gf g2 e2 | Ac e2 #FA# | GB d2 B2 | de d2 B2 | gf g2 e2 | d/f/ a c'2 zf | g2 g2 z2 :|

Ändrade rader 74-77 från

(:musicend:) Slutet på andra reprisen saknas i originalet.

(:music:)

till:
 1. :musicend:#

Slutet på andra reprisen saknas i originalet#

 1. :music:#
Ändrad rad 82 från

S:John Enninger saml.

till:

S:John Enninger saml#

Ändrade rader 91-106 från

|: dgfedc | (Bd)cAFD | GBAcBd | cA G2 G2 :|

till:

|: dgfedc | #Bd#cAFD | GBAcBd | cA G2 G2 :|

 1. :musicend:#

(:music:) X:6 T:Blandade svingedanser nr 6 T:M 143b-41 R:Svingedans S:av Stenbeck, efter N A Persson O:St Olof, Skåne Z:Åke Persson 2012-02-28 M:3/4 L:1/8

1/4=108

K:G |: gbaf d2 | dedB G2 | B2 AGFG | AB/A/ GD :|

Tillförd rad 108
2012-02-28 08:21 av 83.249.211.88 -
2012-02-28 03:16 av 83.249.211.88 -
2012-02-28 03:16 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 64 från

S:efter ?? John Enninger saml.

till:

S:John Enninger saml.

Ändrad rad 82 från

S:efter ?? John Enninger saml.

till:

S:John Enninger saml.

2012-02-28 03:14 av 83.249.211.88 -
2012-02-28 02:27 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 65 från

O:????

till:

O:????, Skåne

Ändrad rad 83 från

O:????

till:

O:????, Skåne

2012-02-28 02:19 av 83.249.211.88 -
Tillförda rader 76-93

(:music:) X:5 T:Blandade svingedanser nr 5 T: R:Svingedans S:efter ?? John Enninger saml. O:???? B: Z:Åke Persson 2012-02-28 M:3/4 L:1/8

1/4=108

K:G |: G2 AcBA | d2 eg f2 | a2 egfa | ge d2 d2 :| |: dgfedc | (Bd)cAFD | GBAcBd | cA G2 G2 :| (:musicend:)

2012-02-28 02:11 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 65 från

O:oooo, llll

till:

O:????

2012-02-28 02:09 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 72 från

|: de d2 B2 | gf g2 e2 |1 Ac e2 (FA) | GB d2 B2 | de d2 B2 | gf g2 e2 | d/f/ a c'2 zf | g2 g2 z2 :|

till:

|: de d2 B2 | gf g2 e2 | Ac e2 (FA) | GB d2 B2 | de d2 B2 | gf g2 e2 | d/f/ a c'2 zf | g2 g2 z2 :|

2012-02-28 02:09 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 72-73 från

|: de d2 B2 | gf g2 e2 |1 Ac e2 (FA) | GB d2 B2 :|2 d/f/ a c'2 zf | g2 g2 z2 || b2 a2 g2 | ag f2 e2 |

till:

|: de d2 B2 | gf g2 e2 |1 Ac e2 (FA) | GB d2 B2 | de d2 B2 | gf g2 e2 | d/f/ a c'2 zf | g2 g2 z2 :| |: b2 a2 g2 | ag f2 e2 |

2012-02-28 02:07 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 72-73 från

|: de d2 B2 | gf g2 e2 |1 Ac e2 (FA) | GB d2 B2 :|2 d/f/ a c'2 zf | g2 g2 z2 |

till:

|: de d2 B2 | gf g2 e2 |1 Ac e2 (FA) | GB d2 B2 :|2 d/f/ a c'2 zf | g2 g2 z2 || b2 a2 g2 | ag f2 e2 |

Ändrad rad 75 från
till:

Slutet på andra reprisen saknas i originalet.

2012-02-28 02:02 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 72 från

|: de d2 B2 | gf g2 e2 |1 Ac e2 (FA) | GB d2 B2 :|2 d/f/ a c2 zf | g2 g2 z2 |

till:

|: de d2 B2 | gf g2 e2 |1 Ac e2 (FA) | GB d2 B2 :|2 d/f/ a c'2 zf | g2 g2 z2 |

2012-02-28 02:01 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 62 från

T:

till:

T:Ske 55-18

Ändrad rad 64 från

S:efter xxxx

till:

S:efter ?? John Enninger saml.

Ändrade rader 66-67 från

B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson

till:

B:Ske 55-18 Z:Åke Persson 2012-02-28

Ändrade rader 71-200 från

K: |: :| (:musicend:)

(:music:) X: T:Blandade svingedanser nr T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

(:music:) X: T:Blandade svingedanser nr T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

(:music:) X: T:Blandade svingedanser nr T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

(:music:) X: T:Blandade svingedanser nr T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

(:music:) X: T:Blandade svingedanser nr T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

(:music:) X: T:Blandade svingedanser nr T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

(:music:) X: T:Blandade svingedanser nr T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

(:music:) X: T:Blandade svingedanser nr T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :|

till:

K:G |: de d2 B2 | gf g2 e2 |1 Ac e2 (FA) | GB d2 B2 :|2 d/f/ a c2 zf | g2 g2 z2 |

2012-02-28 01:52 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 55 från

d2 f2 af | defg e2 | d2 f2 gf | defg e2 | Af e2 c2 | dABG A2 |]

till:

d2 f2 af | defg e2 | df e2 c2 | dcde f2 | Af e2 c2 | dABG A2 |]

2012-02-28 01:51 av 83.249.211.88 -
2012-02-28 01:49 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 55 från

d2 f2 gf | defg e2 | d2 f2 gf | defg e2 | Af e2 c2 | dABG A2 |]

till:

d2 f2 af | defg e2 | d2 f2 gf | defg e2 | Af e2 c2 | dABG A2 |]

2012-02-28 01:48 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 53 från

K:A

till:

K:D

2012-02-28 01:46 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 55 från

d2 f2 gf | defg e2 | df e2 c2 | dcde f2 | Af e2 c2 | dABG A2 |]

till:

d2 f2 gf | defg e2 | d2 f2 gf | defg e2 | Af e2 c2 | dABG A2 |]

2012-02-28 01:45 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 54-55 från
 df e2 c2 | dcde f2 | Af e2 c2 | dABG A2 ||

| d2 f2 af | defg e2 | d2 f2 gf | defg e2 | df e2 c2 | dcde f2 | Af e2 c2 | dABG A2 |]

till:
 df e2 c2 | dcde f2 | Af e2 c2 | dABG A2 || d2 f2 af | defg e2 | 

d2 f2 gf | defg e2 | df e2 c2 | dcde f2 | Af e2 c2 | dABG A2 |]

2012-02-28 01:40 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 55 från

| d2 f2 gf | defg e2 | d2 f2 gf | defg e2 | df e2 c2 | dcde f2 | Af e2 c2 | dABG A2 |]

till:

| d2 f2 af | defg e2 | d2 f2 gf | defg e2 | df e2 c2 | dcde f2 | Af e2 c2 | dABG A2 |]

2012-02-28 01:33 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 53 från

K:D

till:

K:A

2012-02-28 01:32 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 53 från

K:

till:

K:D

2012-02-28 01:30 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 55 från

d2 f2 gf | defg e2 | d2 f2 gf | defg e2 | df e2 c2 | dcde f2 | Af e2 c2 | dABG A2 |]

till:

| d2 f2 gf | defg e2 | d2 f2 gf | defg e2 | df e2 c2 | dcde f2 | Af e2 c2 | dABG A2 |]

2012-02-28 01:29 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 14 från

Z:ABC-transkribering av Åke Persson

till:

Z:Åke Persson 2012-02-28

Ändrad rad 32 från

Z:ABC-transkribering av Åke Persson

till:

Z:Åke Persson 2012-02-28

Ändrad rad 44 från

T:

till:

T:Ske 29-119

Ändrade rader 46-49 från

S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson

till:

S:efter "en gubbe från Sjöbotrakten" O:Sjöbotrakten, Skåne B:Ske 29-119 Z:Åke Persson 2012-02-28

Ändrade rader 54-56 från

|: :|

till:
 df e2 c2 | dcde f2 | Af e2 c2 | dABG A2 ||

d2 f2 gf | defg e2 | d2 f2 gf | defg e2 | df e2 c2 | dcde f2 | Af e2 c2 | dABG A2 |]

2012-02-28 01:19 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 38 från

|: a2 abc'a | a2 gfef | d2 defd |1 dcdefg :|2 de g4 |

till:

|: a2 abc'a | a2 gfef | d2 defd |1 dcdeeg :|2 de c4 |]

2012-02-28 01:16 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 37-38 från

|: GG c2 G2 | ee e2 ca | gg g2 eg | ab a2 z2 :|

till:

|: GG c2 G2 | ee e2 cg | gg g2 eg | ab g4 :| |: a2 abc'a | a2 gfef | d2 defd |1 dcdefg :|2 de g4 |

2012-02-28 01:11 av 83.249.211.88 -
Tillförd rad 12

T:DAL AE-1

Ändrad rad 27 från

T:

till:

T:Ske 29-119

Ändrade rader 29-31 från

S:efter xxxx O:oooo, llll B:

till:

S:efter "en gubbe från Sjöbotrakten" O:Sjöbotrakten, Skåne B:Ske 29-119

Ändrade rader 36-37 från

K: |: :|

till:

K:C |: GG c2 G2 | ee e2 ca | gg g2 eg | ab a2 z2 :|

2012-02-28 01:05 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 72-74 från

X:5 T:Blandade svingedanser nr 5

till:

X: T:Blandade svingedanser nr T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

(:music:) X: T:Blandade svingedanser nr T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

(:music:) X: T:Blandade svingedanser nr T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

(:music:) X: T:Blandade svingedanser nr T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

(:music:) X: T:Blandade svingedanser nr T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

(:music:) X: T:Blandade svingedanser nr T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

(:music:) X: T:Blandade svingedanser nr T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

2012-02-28 01:03 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 24 från

X:1

till:

X:2

Ändrad rad 26 från

T:nr 11 ur FMK M 89a

till:

T:

Ändrade rader 28-30 från

S:efter Nils Persson O:Skönadal, Vollsjö, Skåne B:SMUS - katalog M143a bild 7 nr 11

till:

S:efter xxxx O:oooo, llll B:

Ändrad rad 35 från

K:D

till:

K:

Tillförda rader 38-90

(:music:) X:3 T:Blandade svingedanser nr 3 T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

(:music:) X:4 T:Blandade svingedanser nr 4 T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

(:music:) X:5 T:Blandade svingedanser nr 5

(:music:) X: T:Blandade svingedanser nr T: R:Svingedans S:efter xxxx O:oooo, llll B: Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K: |: :| (:musicend:)

2012-02-28 01:01 av 83.249.211.88 -
Tillförda rader 1-8

Här skriver jag tills vidare in ett antal svingedanser med varianter. Alla dessa kanske inte platsar på den här siten, men behövs för mitt eget projekt (genererar PDF och MIDI härifrån). Senare kommer jag att lägga upp en del av de spelbara som egna filer, eventuellt inkluderande deras varianter. Denna samlingsfil ersätts då med en av låtarna. /Åke Persson 2012-02-28

Ändrad rad 11 från

T:Svingedans

till:

T:Blandade svingedanser nr 1

Tillförda rader 20-36

(:musicend:)

(:music:) X:1 T:Blandade svingedanser nr 2 T:nr 11 ur FMK M 89a R:Svingedans S:efter Nils Persson O:Skönadal, Vollsjö, Skåne B:SMUS - katalog M143a bild 7 nr 11 Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K:D |: :|

2012-02-28 00:43 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 10 från

A |: dc dA FA | dc dA FA | ce f2 g2 |1 a2 a2 zA :|2 a2 a2 z |]

till:

A |: dc dA FA | dc dA FA | de f2 g2 |1 a2 a2 zA :|2 a2 a2 z2 |]

2012-02-28 00:42 av 83.249.211.88 -
2012-02-28 00:42 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 10-11 från

A |: dc dA FA | dc dA FA | ce f2 g2 |1 a2 a2 zA :|2 a2 a2 z | |: g2 eg bg | f2 df af | g2 eg bg | f2 df af | :|

till:

A |: dc dA FA | dc dA FA | ce f2 g2 |1 a2 a2 zA :|2 a2 a2 z |] |: g2 eg bg | f2 df af :| fe ce ge | cA d2 d2 |]

2012-02-28 00:40 av 83.249.211.88 -
2012-02-28 00:40 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 10-11 från

|: A | dc dA FA | dc dA FA | ce f2 g2 | a2 a2 :|

till:

A |: dc dA FA | dc dA FA | ce f2 g2 |1 a2 a2 zA :|2 a2 a2 z | |: g2 eg bg | f2 df af | g2 eg bg | f2 df af | :|

2012-02-28 00:37 av 83.249.211.88 -
Tillförda rader 1-11

(:music:) X:1 T:Svingedans R:Svingedans Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

K:D |: A | dc dA FA | dc dA FA | ce f2 g2 | a2 a2 :| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2012-03-25 18:02