Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Svingedans (SvL Skåne nr. 1206) efter Mårten Mattsson

Musik.2039 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2012-03-20 08:32 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 28 från

T:Ske 29-122

till:

T:(FMK Ske 29 bild 122)

Ändrad rad 49 från

T:nr 4 ur FMK M76

till:

T:(FMK M76 bild 4)

2012-03-20 08:30 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 26 från

X:1

till:

X:1206

Ändrad rad 47 från

X:1

till:

X:1206

2012-03-19 20:45 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 3-4 från

T:Svingedans/Bugadans T:(SvL Skåne nr 1206)

till:

T:Svingedans T:(SvL Skåne nr. 1206)

Borttagen rad 5

R:Svingedans

Ändrade rader 9-11 från

Z:Åke Persson 2012-03-17

till:

R:Svingedans R:Bugadans Z:Åke Persson, 2012-03-19

2012-03-19 20:40 av 83.249.211.88 -
2012-03-19 20:40 av 83.249.211.88 -
Borttagen rad 6

R:S:efter Mårten Mattsson

Tillförd rad 8

S:Svenska Låtar Skåne

2012-03-19 03:09 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 4 från

T:SvL Skåne nr 1206

till:

T:(SvL Skåne nr 1206)

2012-03-19 03:04 av 83.249.211.88 -
2012-03-19 03:03 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 2 från

X:1

till:

X:1206

Ändrad rad 4 från

T:SvL Sk-1206

till:

T:SvL Skåne nr 1206

2012-03-17 23:04 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 19-20 från

|: a>(f d)(fa)>(g | b)>a gf g2 | A>(c e)c e>(g | b)>a ge d2 | a>(f d)(fa)>(g | b)>a gf g2 | A>(c e)g ec | ([d2D2] L[d2D2]) z2 :|

till:

|: a>(f d)(f a)>(g | b)>a gf g2 | A>(c e)c e>(g | b)>a ge d2 | a>(f d)(f a)>(g | b)>a gf g2 | A>(c e)g ec | ([d2D2] L[d2D2]) z2 :|

Tillförd rad 22

Denna variant är den vanligast spelade.

2012-03-17 23:02 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 17-18 från

|: [dD]>e ([f2A2] L[f2A2]) | (e{fe})>(d [eA])(f [e2A2]) | e>f {f}g2 g>f | a2 a>(b a2) z2 | d>e (f2 Lf2) | (e{fe})>d ef e2| b>a fa ge | ([d2D2] L[d2D2]) :|

till:

|: [dD]>e ([f2A2] L[f2A2]) | (e{fe})>(d [eA])(f [e2A2]) | e>f {f}g2 g>f | a2 a>(b a2) | d>e (f2 Lf2) | (e{fe})>d ef e2| b>a fa ge | ([d2D2] L[d2D2]) z2 :|

2012-03-17 23:01 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 17 från

|: [dD]>e ([f2A2] L[f2A2]) | (e{fe})>(d [eA])(f [e2A2]) | e>f {f}g2 g>f | a2 a>(b a2) |

till:

|: [dD]>e ([f2A2] L[f2A2]) | (e{fe})>(d [eA])(f [e2A2]) | e>f {f}g2 g>f | a2 a>(b a2) z2 |

Ändrad rad 20 från

a>(f d)(fa)>(g | b)>a gf g2 | A>(c e)g ec | ([d2D2] L[d2D2]) z2:|

till:

a>(f d)(fa)>(g | b)>a gf g2 | A>(c e)g ec | ([d2D2] L[d2D2]) z2 :|

2012-03-17 23:00 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 17-20 från

|: [dD]>e ([f2A2] L[f2A2]) | (e{fe})>(d [eA]) (f [e2A2]) | e>f {f}g2 g>f | a2 a>(b a2) | d>e (f2 Lf2) | (e{fe})>d eA f e2| b>a fa ge | ([dD] L[dD]) :| |: a>(f d)(fa)>(g | b)>a gf g2 | A>(c e)c e>g | b)>a ge d2 | a>(f d)(fa)>(g | b)>a gf g2 | A>(c e)c ec | ([dD] L[dD]) z2:|

till:

|: [dD]>e ([f2A2] L[f2A2]) | (e{fe})>(d [eA])(f [e2A2]) | e>f {f}g2 g>f | a2 a>(b a2) | d>e (f2 Lf2) | (e{fe})>d ef e2| b>a fa ge | ([d2D2] L[d2D2]) :| |: a>(f d)(fa)>(g | b)>a gf g2 | A>(c e)c e>(g | b)>a ge d2 | a>(f d)(fa)>(g | b)>a gf g2 | A>(c e)g ec | ([d2D2] L[d2D2]) z2:|

Borttagen rad 21

Mycket svårtolkad originalnot.

2012-03-17 22:54 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 18-19 från

d>e (f2 Lf2 | (e{fe})>d eA f e2| b>a fa ge | ([dD] L[dD]) :| |: a2 fdfa | ageceg | feceae | ce d2 d2 :|

till:

d>e (f2 Lf2) | (e{fe})>d eA f e2| b>a fa ge | ([dD] L[dD]) :| |: a>(f d)(fa)>(g | b)>a gf g2 | A>(c e)c e>g | b)>a ge d2 | a>(f d)(fa)>(g | b)>a gf g2 | A>(c e)c ec | ([dD] L[dD]) z2:|

2012-03-17 22:49 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 17-18 från

|: [dD]>e ([f2A2] L[f2A2]) | (e{fe})(d [eA]) (f [e2A2]) | ef g2 gf | ea ae d2 :|

till:

|: [dD]>e ([f2A2] L[f2A2]) | (e{fe})>(d [eA]) (f [e2A2]) | e>f {f}g2 g>f | a2 a>(b a2) | d>e (f2 Lf2 | (e{fe})>d eA f e2| b>a fa ge | ([dD] L[dD]) :|

2012-03-17 22:44 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 9-30 från

B:Svenska Lårat Skåne

till:

B:Svenska Låtar Skåne Z:Åke Persson 2012-03-17 M:3/4 L:1/8

1/4=108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:D |: [dD]>e ([f2A2] L[f2A2]) | (e{fe})(d [eA]) (f [e2A2]) | ef g2 gf | ea ae d2 :| |: a2 fdfa | ageceg | feceae | ce d2 d2 :| (:musicend:) Mycket svårtolkad originalnot.

(:music:) X:1 T:Svingedans/Bugadans T:Ske 29-122 T:efter en Gubbe från Sjöbotrakten R:Svingedans R:S:efter en Gubbe från Sjöbotrakten O:Sjöbotrakten, Skåne B:John Enningers samlingar

2012-03-17 22:35 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 20 från
till:

Mycket svårtolkad originalnot.

2012-03-17 22:34 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 17 från

|: Bd f2 f2 | edcd e2 | ef g2 gf | ea ae d2 :|

till:

|: Ad f2 f2 | edcd e2 | ef g2 gf | ea ae d2 :|

2012-03-17 22:33 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 17 från

|: Ad e2 f2 | edcd e2 | ef g2 ge | ea ae d2 :|

till:

|: Bd f2 f2 | edcd e2 | ef g2 gf | ea ae d2 :|

2012-03-17 22:28 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 17 från

|: Ae e2 f2 | edcd e2 | ef g2 ge | ea ae d2 :|

till:

|: Ad e2 f2 | edcd e2 | ef g2 ge | ea ae d2 :|

2012-03-17 22:28 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 17 från

|: Ae f2 f2 | edcd e2 | ef g2 ge | ea ae d2 :|

till:

|: Ae e2 f2 | edcd e2 | ef g2 ge | ea ae d2 :|

2012-03-17 22:26 av 83.249.211.88 -
Ändrad rad 16 från

K:G

till:

K:D

2012-03-17 22:26 av 83.249.211.88 -
Ändrade rader 16-17 från

K:G |: Ae f2 f2 | edcd e2 | ef g2 ge | ea ae d2 :|

till:

K:G |: Ae f2 f2 | edcd e2 | ef g2 ge | ea ae d2 :|

2012-03-17 22:25 av 83.249.211.88 -
Tillförda rader 1-40

(:music:) X:1 T:Svingedans/Bugadans T:SvL Sk-1206 T:efter Mårten Mattsson R:Svingedans R:S:efter Mårten Mattsson O:Östra Nöbbelöv, Skåne B:Svenska Lårat Skåne Z:Åke Persson 2012-03-17 M:3/4 L:1/8

1/4=108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:G |: Ae f2 f2 | edcd e2 | ef g2 ge | ea ae d2 :| |: a2 fdfa | ageceg | feceae | ce d2 d2 :| (:musicend:)

(:music:) X:1 T:Svingedans T:nr 4 ur FMK M76 R:Svingedans S:Efter Nils Tufvesson, Cimbris O:Skåne B:FMK M76 Z:ABC-transkribering av Åke Persson M:3/4 L:1/8

1/4=108

printtempo 0 MIDI ratio 2 1 K:G D2 |: GA B2B2 | A^GABA2 | AB c2cA |1 d2dB G2 :|2 d2dB G c |]

 |: e2cBce | d2BGBd | e2cBce | d2BGBd | edcBce | dF G2G2 :|

(:musicend:) I originaret upptecknad i 3/8

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2012-03-20 08:32