Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Lille Anna hon gångar sig (Skön Anna)

Musik.2151 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2012-05-07 22:13 av Nils L -
Tillförda rader 1-165

(:music:) X:136 T:Lille Anna hon gångar sig T:(Skön Anna) O:Hulteberg, Värmland B:EÖ, nr 136 R:Visa S:efter Sigrid Andersdotter (Hultman) Z:Nils L M: C L: 1/8 K: Cm V:1 C/ C/ | (F>G) A G F G F E | A2 B B c2> c2 | (A>B) c d e2 d B | d2 c3zzc | w: Lil-le An_na hon gång-ar sig till sjö_ga-de strand till sjö-ga-de strand för att bli-va till c2 =e e f2 _e d | c2 B G A2> G2 | F> G A B c2 A A | G2 F3zzC | w: hen-ne så kom der en främ-man-de man, han hel-sa-de på hen-ne så bli-da god- F> G A G F> G F E | A2 B> B c2> B2 | [V:1 stem=down](A>B) c d e> d c B [V:1 stem=auto] | d2 c3zzc | w: da-gen lill-e An-na li-le An-na så fin lill An_na min äl-ske-li-ga blom-ma, å c2 =e e f f _e d | c2 B G A2>G2 | F>G A B c2 B A | G2 F3 zz | w: vill du nu föl-ja med åt främ-man-de land åt främ_man-de land för att bli-va V:2 merge stem=up x | Z10 | x4 e> e d x V:1 W: 1. Lille Anna hon gångar sig till sjögadestrand W: till sjögadestrand för att bliva W: till henne så kom der en främmande man, W: han helsade på henne så blida W: W: 2. Goddagen lille Anna lille Anna så fin W: lill Anna min älskeliga blomma, W: å vill du nu följa med åt främmande land W: åt främmande land för att bliva W: W: 3. Å skulle jag bli med dig åt främmande land W: Det var en stor skam att begära W: För här är så mången som passar på mig W: och haver tillbjudit sin ära W: W: 4. Lille Anna hon följde med åt främmande land W: Åt främmande land för att bliva W: Å när hon der varit i årona sju W: Sju söner hon med Grönvall har avlat W: W: 5. Godagen lille Anna lille Anna så fin W: Lille Anna min älskeliga blomma W: Hvad vill du nu skänka min unga brud idag W: Om du hennes vänskap vill äga W: W: 6. Å lille Anna tog på sig en klädning så röd W: Han var lika röder som solen W: Men tårorna på kinden de runno så tätt W: Att man kunde märka och tänka W: W: 7. Hvad är det för en enkefru som går här så röd W: Och fäller så modiga tårar W: Det är visst lille Anna kär söstera mi W: Som var bortstöla mellan Nordland och Norge W: W: 8. Henne vill jag skänka alla utsletna klä'r W: Som jag med min ära har sletit W: Och henne vill jag giva alla onda besvär W: Di har ho goda tider till att bära W: W: 9. Å henne vill jag skänka de kvarnarne sju W: Som går emellan Nordland å Norge W: Å henne vill ja skänka de sönerna sju W: Som jag med lille Grönvall har avlat W: W: 10. Å inte går di rug å inte går di malt W: Utan bara de ädla demanter W: Å den som vill fria till e stolter jungfru W: Skall inte vara svekefull i sitt hjärta W: W: 11. Å bruden tok tå sig guldringen så röd W: Lille Anna hon gjorde detsamma W: Visst var di två syskon så fager å så fin W: Guldringorna de runno tillsamman W: W: 12. Å är det lilla Anna som förr ha vöri' din W: Å käre, så svik icke henne W: W: 13. Hit vart ja förder av fem å femti män W: och alla högrådige herrer W: Men hädan vill jag fara med en simpel dräng W: Lille Anna behåll du din härre. (:musicend:)

Alla verser:

1.
Lille Anna hon gångar sig till sjögadestrand
till sjögadestrand för att bliva
till henne så kom der en främmande man,
han helsade på henne så blida

2.
Goddagen lille Anna lille Anna så fin
lill Anna min älskeliga blomma,
å vill du nu följa med åt främmande land
åt främmande land för att bliva

3.
Å skulle jag bli med dig åt främmande land
Det var en stor skam att begära
För här är så mången som passar på mig
och haver tillbjudit sin ära

4.
Lille Anna hon följde med åt främmande land
Åt främmande land för att bliva
Å när hon der varit i årona sju
Sju söner hon med Grönvall har avlat

5.
Godagen lille Anna lille Anna så fin
Lille Anna min älskeliga blomma
Hvad vill du nu skänka min unga brud idag
Om du hennes vänskap vill äga

6.
Å lille Anna tog på sig en klädning så röd
Han var lika röder som solen
Men tårorna på kinden de runno så tätt
Att man kunde märka och tänka

7.
Hvad är det för en enkefru som går här så röd
Och fäller så modiga tårar
Det är visst lille Anna kär söstera mi
Som var bortstöla mellan Nordland och Norge

8.
Henne vill jag skänka alla utsletna klä'r
Som jag med min ära har sletit
Och henne vill jag giva alla onda besvär
Di har ho goda tider till att bära

9.
Å henne vill jag skänka de kvarnarne sju
Som går emellan Nordland å Norge
Å henne vill ja skänka de sönerna sju
Som jag med lille Grönvall har avlat

10.
Å inte går di rug å inte går di malt
Utan bara de ädla demanter
Å den som vill fria till e stolter jungfru
Skall inte vara svekefull i sitt hjärta

11.
Å bruden tok tå sig guldringen så röd
Lille Anna hon gjorde detsamma
Visst var di två syskon så fager å så fin
Guldringorna de runno tillsamman

12.
Å är det lilla Anna som förr ha vöri' din
Å käre, så svik icke henne

13.
Hit vart ja förder av fem å femti män
och alla högrådige herrer
Men hädan vill jag fara med en simpel dräng
Lille Anna behåll du din härre.
Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2012-05-07 22:13