Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

O högaste himmel och fallande jord (Visa efter Sigrid Andersdotter)

Musik.2156 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2012-05-07 22:23 av Nils L -
Tillförda rader 1-32

(:music:) X:155 T:O högaste himmel och fallande jord T:(Visa efter Sigrid Andersdotter) S:efter Sigrid Andersdotter (Hultman) O:Hulteberg, Värmland B:EÖ, nr 155 R:Visa Z:Nils L M:C L:1/8 K:Dm A | A2 BG A2 DE | F2 GE D3D | DE FG A=B ^cd | d=c BG A3A | w: O hö-gas-te him-mel och fal-lan-de jord Det kos-tar på en yng-e-ling att le-va här på jord Att

    AB cd (dc) cA | FG AB G3G | A2 Bc A2  DE  | F2  GE D3  :|

w: le-va här i vär_den ej ro-ligt va-ra må Och äl-ska den vän som man al-drig kan få W: W: 1. O högaste himmel och fallande jord W: Det kostar på en yngeling att leva här på jord W: Att leva här i värden ej roligt vara må W: Och älska den vän som man aldrig kan få W: W: 2. Du taler så väl, men du tänker inte så W: Å när jag vänder ryggen till, så ler du deråt W: Du lover å du svär, att du upprigtig är W: Men stackars då den flickan som kärlek till dig bär W: W: 3. Ett svekefullt hjärta får aldrig se Gud W: Så vida har jag läst i mitt åttonde bud W: Dina öron månde höra din ögon månde se W: Att aldrig falskt hjärta jag burit har mot dig. (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2012-05-07 22:23