Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Gånglåt efter Karl Styfberg

Musik.236 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2011-04-28 20:42 av 109.74.0.212 -
2009-03-07 22:40 av Nils L -
Tillförda rader 16-37

(:musicend:)

En annan uppteckning med bindningar angivna:

(:music:) X:7 T:Gånglåt efter Karl Styfberg O:Uppsala, Uppland B:Spela nyckelharpa 3, nr 33 R:Marsch Z:Nils L M: 2/4 L: 1/16 K: C u(Gc) |: ve2c2 (cB)cd | uc4 G2(Bd) | vf2B2 (d^c)de | ud4 G2(ce) | g2 ((3ege) c2(de) | f2 ((3dfd) B2(GB) | d2c2 (cB)cd | c2G2 (CE)Gc | e2c2 (cB)cd | c4 G2(Bd) | f2B2 (d^c)de | d4 G2ce | g2 ((3ege) c2(de) | f2 ((3dfd) B2(GB) | d2c2 (Bc)(dB) | c4 z2c2 :: a2f2 (fe)fg | f4 e2(ce) | g2c2 (e^d)ef | e4 G2(Bd) | f2 ((3efe) d2c2 | B2G2A2B2 | c2(Gc) e2(ce) | g2g2 (fe)(fg) | a2f2 (fe)fg | f4 e2(ce) | g2c2 (e^d)ef | e4 G2(Bd) | f2 ((3efe) d2c2 | B2G2A2B2 | c2BA (GB)dB | c6c2 :|

2009-03-06 12:27 av Nils L -
Ändrad rad 2 från

X:1

till:

X:7

Tillförd rad 7

Z:Nils L

Tillförd rad 9

L: 1/16

Borttagen rad 10

L: 1/16

2008-06-02 09:21 av Nils L -
Tillförda rader 1-15

(:music:) X:1 T:Gånglåt efter Karl Styfberg O:Uppsala, Uppland B:Melodier från Upplands bruk och Fyris bygder häfte 2, nr. 7 R:Marsch M: 2/4 K: C L: 1/16 Gc |: e2c2 (cd)cB | c4 G2Bd | f2fB (de)dB | d4 G2ce | g2((3ege) c2de |

      f2d2 B2GB |1 d2c2 (cB)cd | c2G2 (EC)EG :|2 d2c2 (Bc)dB | c6 |]

|: cf | {f2}a2a2 (fg)fe | f4 e2ce | {e2}g2g2 (eg)ec | e4 G2Bd | f2e2 d2c2 | B2G2 A2B2 | c2Gc e2ce | g4 (fe)fg | a2a2 (fg)fe | f4 e2ce | g2g2 (eg)ec | e4 G2Bd | f2((3efe) d2c2 | B2G2 A2B2 | !pralltriller!c2BA (GB)dB | c6 :| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2011-04-28 20:42