Senaste ändringarna - Sök:
Redigera menyn

Polska efter Wesslén

Musik.2490 Historik

Dölj mindre korrigeringar - Visa ändringar (som de skrevs in)

2012-08-07 17:39 av Nils L -
Tillförda rader 1-18

(:music:) X:100 %Fil: 06_MG_0547.pdf, låt nr 6 T:Polska efter Wesslén O:Uppland R:Polska M:3/4 L:1/16 N:Ur en notbok som gått i arv i släkten Wesslén (Mats Wesslén är organisten i Överlövsta socken som tecknade ned många låtar efter Byss-Kalle). Ref. Per-Ulf Allmo N:Ackord och baskomp finns i originalet men är ej medtagna i denna transkription. Z:Nils L K:G D4 G4 B2>d2 | c2>B2 cBAB A2ef | g2g2 DGBd d2cz | c2Bz G2Bz AGFE | D4 G4 B2>d2 | c2>B2 cBAB A2(ef) | g2d2 e2f2 {/f}g2eg |1 fed^c d4 z4 :|2 fed^c d4 ^c2=c2 |: B2d2 B2G2 A2B2 | cAFA .G2.A2.B2.c2 | B2d2 B2G2 A2B2 | cAFA .G2.A2.B2.c2 | B2c2 d2ef g2B2 | cAFA .G2.D2 .B,2.D2 | B2d2 (Bd)GB (A^G).A.B | (cA).F.A (GF).G.A (BA).B.c | B2d2 BdGB A^GAB | cAFA GFGA BABc | dcBc defg bgdB | (dc).A.F G4 z4 :| (:musicend:)

Redigera - Historik - Utskrift - Senaste ändringarna - Sök
Sidan senast ändrad 2012-08-07 17:39